Windows KMS Activator Ultimate 2020 – Phần mềm kích hoạt bản quyền Windows

Windows KMS Activator Ultimate 2020, đây là phiên bản mới nhất cho Windows Kích hoạt giúp bạn kích hoạt tất cả Windows và tất cả các Sản phẩm Office với cách đáng tin cậy hơn. Bạn có cơ hội tốt nhất để tận dụng ưu đãi mới nhất này của Microsoft windows. Nó có khả năng mạnh mẽ để kích hoạt Windows 10, Vista, 8, 8.1, 7, cũng như Office 2016/2013/2010 Preview.

Windows KMS Activator Ultimate 2020
Windows KMS Activator Ultimate 2020

Windows KMS Activator Windows 10 là chương trình Kích hoạt rất an toàn và dễ dàng mà không có bất kỳ tác động có hại nào đến các tệp hệ thống. Giới hạn kích hoạt của nó là 180 ngày nhưng bạn có thể gia hạn khi hết hạn. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ chương trình nào trước đây để kích hoạt windows, hãy dừng nó và cài đặt phiên bản 3.0 mới nhất này.

download Windows KMS Activator Ultimate 2020
download Windows KMS Activator Ultimate 2020

Các tính năng chính của Windows KMS Activator Ultimate 2020

 • Tính năng mở khóa Windows (Hoạt động trong Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)
 • Thời gian kích hoạt là 180 ngày và bạn có thể gia hạn
 • Bạn có thể xóa mọi kích hoạt trước đó
 • Bạn có thể biết thông tin về kích hoạt của bạn, nối tiếp cửa sổ của bạn và những ngày còn lại của kích hoạt
 • Công cụ mới thêm để kích hoạt vĩnh viễn
 • Windows 10 Tất cả phiên bản
 • Windows 8.1 Tất cả các phiên bản
 • Windows 8.1 Xem trước tất cả các phiên bản
 • Windows 8 Tất cả các phiên bản
 • Windows 7 chuyên nghiệp
 • Doanh nghiệp Windows 7
 • Kinh doanh Windows Vista
 • Doanh nghiệp Windows Vista
 • Windows Server 12 Tất cả các phiên bản
 • Windows Server 08 Tất cả các phiên bản

Tải Windows KMS Activator Ultimate 2020 Full

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download Windows KMS Activator Ultimate 2020 Setup Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/MSTIS68DTQ2O” lbl=”Fshare”]

Mật khẩu giải nén: vietblogdao.com

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Windows KMS Activator Ultimate 2020

 • Download and Install the Application From The Links Givwn Below
 • Run The Application “As Administrator” to Get it to Work.
 • Click on “Clean Activation History”
 • Click on “Update Server” to Update KMS Server
 • Select Your Windows
 • Click on “Activation Now”
 • Done , Enjoy
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *