TVTools AlterID v2.0 – Công cụ Đặt lại ID TeamViewer Full Cr@ck

TVTools AlterID v2.0 là công cụ nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn đặt lại ID của phần mềm TeamViewer. TVTools AlterID có 3 tùy chọn đặt lại ID: Trial (Dùng thử 7 ngày với đầy đủ tính năng), Miễn phí (Giới hạn tính năng bao gồm quảng cáo) và Xóa (trả về lại ID ban đầu).

tvtools-alterid-v2.0
tvtools-alterid-v2.0

Cách làm việc:

 • Khởi chạy TVTools_AlterID, chọn một trong 3 chế độ TrialFreeWipe, nhấp vào nút Start, chờ tiến trình 100%, nhấp vào nút End.

Phương thức hoạt động:

 • Dùng thử (Trial) – đặt lại ID, khởi động lại TeamViewer, đăng ký ID mới với giấy phép dùng thử .
 • Miễn phí (Free) – đặt lại ID, khởi động lại TeamViewer, đăng ký ID mới với giấy phép miễn phí .
 • Xóa (Wipe) – trả về ID ban đầu nhận được khi bạn khởi động TeamViewer lần đầu tiên.

Những lợi thế của giấy phép dùng thử so với miễn phí:

 • Không có cửa sổ quảng cáo mà không sử dụng các bản vá.
 • Không có tin nhắn về việc hoàn thành phiên miễn phí, cả bạn và khách hàng.
 • Không có nghi ngờ về việc sử dụng thương mại và các hạn chế liên quan.
 • Bạn có thể làm việc với các mô-đun tùy chỉnh mà không giới hạn 5 phút.
 • Nhiều tính năng của giấy phép thương mại có sẵn, được mô tả trên trang web của chương trình.

Ghi chú:

 • Khi AlterID khởi động, nó cố gắng xác định đường dẫn đến TeamViewer, do đó TeamViewer phải đang chạy hoặc AlterID phải nằm trong thư mục có TeamViewer. Mặt khác, AlterID sẽ yêu cầu bạn chỉ định đường dẫn đến TeamViewer và nếu đường dẫn không thể được xác định, nó sẽ hoàn thành công việc của nó.
 • Nếu chế độ Dùng thử được chọn (mặc định), thì sau 7 ngày, giấy phép dùng thử sẽ kết thúc. Sau đó, bạn phải gia hạn giấy phép dùng thử thêm 7 ngày nữa hoặc khởi động lại AlterID để đặt lại ID.
 • Nếu tại thời điểm thiết lập lại ID TeamViewer được khởi chạy, nó sẽ khởi động lại. Mặt khác, một trong thư mục AlterID được khởi chạy đã được khởi chạy hoặc đường dẫn được chỉ định khi khởi động (trong phiên bản trước đó là cách khác).
 • AlterID sẽ không hoạt động sau khi áp dụng các bản vá thay đổi cách lấy UUID (ví dụ: bản vá từ vcart ).
 • Nếu sau khi áp dụng AlterID, bạn quyết định sử dụng Trình khởi chạy 5.x, thì trước đó bắt đầu AlterID ở chế độ Xóa.
 • Công việc của AlterID không phụ thuộc vào phiên bản TeamViewer, do đó bạn có thể cập nhật TeamViewer lên bản dựng hiện tại bất cứ lúc nào.

Tham số dòng lệnh:

 • /h, /help – hiển thị thông tin về các tham số dòng lệnh.
 • /f, /free – hiển thị thông tin về các tham số dòng lệnh..
 • /s, /silent – AlterID chạy ở chế độ im lặng (không có GUI).
 • /w, /wipe – trả về ID ban đầu thu được trong lần khởi chạy TeamViewer đầu tiên.
 • Ví dụ:
  AlterID.exe /s /f – sẽ bắt đầu mà không có giao diện đồ họa, sẽ nhận được ID mới có giấy phép miễn phí.
  AlterID.exe /s /w – thực hiện xóa trong chế độ im lặng.
  AlterID.exe /s – ở chế độ im lặng sẽ nhận được ID mới có giấy phép dùng thử.

Download TVTools AlterID v2.0

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải TVTools AlterID v2.0 Full” url=”http://www.fshare.vn/file/UGFHUJXQOV2D” lbl=”Fshare”]

Nếu bạn chưa cài đặt phần mêm TeamViewer  thì bạn có thể tải link gốc trang chủ ở dưới đây:

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download TeamViewer  Full” url=”http://www.fshare.vn/file/NVAF3TK6TE7K” lbl=”Fshare”]

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *