TriSun PDF to X 12.0 Full Active – Phần mềm chuyển đổi PDF sang DOC, JPG, Text, HTML

TriSun PDF to X 12.0 được sử dụng để chuyển đổi tài liệu PDF thành tài liệu Word (.doc) / Wordman (.rtf), trang web HTML, hình ảnh JPG / PNG / BMP / TIF / GIF / PCX / TGA và tệp văn bản thuần túy ở chế độ hàng loạt. Nó hoạt động mà không cần Adobe Acrobat hoặc Adobe Reader và có Giao diện dòng lệnh (CLI), giao diện thân thiện, kích thước nhỏ, khả năng chuyển đổi nhanh và chính xác. Nó giữ lại văn bản gốc, hình ảnh, định dạng và bố cục của tài liệu PDF trong các tệp đầu ra khác nhau càng nhiều càng tốt.

TriSun PDF to X 12
TriSun PDF to X 12

Ngoài ra, TriSun PDF to X 12 hỗ trợ chuyển đổi các tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu và chỉ định phạm vi trang để chuyển đổi (đối với các tệp DOC, RTF, JPG, GIF, PNG, BMP, TIF, PCX, TGA) và hỗ trợ chuyển đổi các tệp PDF có một số tệp các hạn chế, chẳng hạn như Sao chép nội dung, Lưu dưới dạng văn bản, Trích xuất trang, In không được phép (đối với tệp HTML và TXT).

setup TriSun PDF to X 12
setup TriSun PDF to X 12

Tính năng TriSun PDF to X 12.0

 • Giao diện người dùng nhanh, chính xác, nhỏ và thân thiện.
 • Giữ lại văn bản gốc, hình ảnh, định dạng và bố cục trong các tập tin đầu ra.
 • Hỗ trợ chuyển đổi các tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu (DOC / RTF / Hình ảnh).
 • Hỗ trợ chuyển đổi phạm vi trang cụ thể (DOC / RTF / Hình ảnh).
 • Hoạt động ở chế độ hàng loạt.
 • Chuyển đổi tất cả các trang của PDF thành MỘT tệp HTML / TXT / RTF / DOC.
 • Hỗ trợ menu ngữ cảnh cấp hệ thống.
 • Hỗ trợ giao diện dòng lệnh (CLI).

Tải TriSun PDF to X 12 Full Active

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download TriSun PDF to X 12 Setup Link Fshare” lbl=”Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/FHWRVRZDKF8J”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download TriSun PDF to X 12 Active Link Fshare” lbl=”Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/YZQEKBKOH2I7″]

Mật khẩu giải nén: vietblogdao.com

Hướng dẫn cài đặt TriSun PDF to X 12 Full

 1. Giải nén và cài đặt phần mềm
 2. Thoát sau khi cài xong
 3. Sao chép File Crack vào thư mục cài đặt phần mềm
 4. Hoàn thành.
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *