Thay nút trợ năng Ease of access bằng cmd tại màn hình đăng nhập Windows 10

Khi bạn kích hoạt trình mặc định cmd của Windows 10 tại màn hình đăng nhập sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều ví dụ như mở phần mềm desktop, các chương trình mặc định như registry editor, notepad, internet explorer, powershell…, và đặc biệt xử lý bằng các dòng lệnh mà hệ thống thường hay gặp đó lỗi về tài khoản đăng nhập.

Để kích hoạt và chạy được cmd tại màn hình đăng nhập Windows 10 chúng ta cần hai yếu tố đó là kích hoạt cmd và thêm bộ lọc loại trừ tệp cmd.exe trong windows defender.

Nguyên nhân từ Windows 10, version 1803 trở đi chương trình diệt virus mặc định của hệ thống cập nhật nhiều thay đổi trong đó tính năng bảo vệ mối đe dọa sẽ ngăn chặn tệp, chương trình thực thi mà có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống cho dù đó là tệp hay chương trình an toàn. Bạn sẽ nhận được thông báo như ví dụ hình dưới đây.

Nếu bạn không thêm bộ lọc loại trừ khi bạn chạy cmd tại màn hình đăng nhâp windows defender sẽ chặn không cho chương trình chạy.

Hướng dẫn thay nút trợ năng Ease of access bằng cmd tại màn hình đăng nhập Windows 10

Để kích hoạt cmd đơn giản bạn chỉ cần chạy lệnh command sau trong cmd (run as admin):

Copy

reg add "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Optionsutilman.exe" /v "Debugger" /t REG_SZ /d "cmd.exe" /f

Tiếp theo bạn cần thêm loại trừ tệp trong windows defender, bạn làm theo hướng dẫn của các hình bên dưới

Bây giờ bạn đã có thể chạy được cmd tại màn hình đăng nhập, nếu muốn đặt lại mặc định bạn thêm lệnh command sau trong cmd

Copy

reg delete "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution Optionsutilman.exe" /f

Bạn cũng xóa luôn tệp cmd.exe trong bộ lọc loại trừ của windows denfender.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago