Thay đổi con trỏ chuột mặc định của Windows 10 bằng con trỏ chuột của Mac

So với con trỏ chuột mặc định của Windows thì con trỏ chuột của hệ điều hành Mac có giao diện và hiệu ứng đẹp hơn và có màu đen nên dễ nhìn hơn khi di chuyển vào các vùng sáng đặc biệt rất hữu ích khi sử dụng các phần mềm đồ họa hay soạn thảo văn bản.

macos-cursor
macos-cursor

Cách thay đổi con trỏ chuột sang Mac cũng khá đơn giản và bạn cũng có thể thay đổi lại con trỏ chuột về mặc định bất cứ khi nào bạn muốn.

Các bước cài đặt như sau:

  1. Tải giao diện: macOS Cursor
  2. Sao chép thư mục iOS vào đường dẫn C:WindowsCursors
  3. Chuột phải tệp Install.reg trong thư mục tải về chọn Merge > Yes > OK
  4. Truy cập Settings > Devices > Mouse > Addition mouse options
  5. Trong hộp thoại Mouse Properties chọn tab Pointers, trong mục Scheme bấm mũi tên sổ xuống chọn iOS 11 xong bấm chọn Apply áp dụng thay đổi

Hướng dẫn thay đổi con trỏ chuột về mặc định

  • Trong hộp thoại Mouse Properties chọn tab Pointers, trong mục Scheme bấm mũi tên sổ xuống chọn Windows Default (system scheme) xong bấm chọn Apply áp dụng thay đổi
  • Tiếp tục trong mục Scheme bấm mũi tên sổ xuống chọn iOS 11 bấm chọn Delete để xóa con trỏ chuột của Mac
  • Truy cập đường dẫn C:WindowsCursors xóa thư mục iOS
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *