Tạo trang Sitemap đơn giản cho Blog

Sitemap (Sơ đồ trang web) là một tệp nơi bạn có thể liệt kê danh sách tất cả các bài viết trên trang web của mình để thông báo cho Google và các công cụ tìm kiếm khác về việc tổ chức nội dung trang web của bạn. Trình thu thập dữ liệu web của công cụ tìm kiếm như Googlebot, Bingbot đọc tệp này để thu thập thông tin trang web của bạn một cách thông minh hơn.

Tạo trang Sitemap đơn giản cho Blog

Sitemap có hai loại tệp sitemap.xml khai báo Google webmaster, Bing webmaster… và tệp html được tạo cố định trong một trang. Sitemap của Blog sử dụng script lấy dữ liệu từ nguồn cấp feed sắp xếp thành danh sách tất cả bài viết có tác dụng giúp người đọc dễ tìm kiếm một bài viết trong dách sách này.

Sitemap dạng xml quan trọng nhất phải cung cấp cho các trang tìm kiếm còn Sitemap dạng trang với đường dẫn html không quan trọng có cũng được không có cũng được không quan trọng nhất là với Blog.

Bài viết hướng dẫn cách tạo một trang tĩnh Sitemap với các bước sau:

+ Bước 1: Đăng nhập Blogger truy cập Trang > Trang mới > Đặt tên cho trang ví dụ so do blog hoặc sitemap…

+ Copy nội dung bên dưới vào khung soạn thảo HTML

Copy

<div id="bp_toc"></div>

<script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>

<style>

table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}

.post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}

.post-body .toc-header-col1{width:60%}

.post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}

.post-body td a{color:#333}

.post-body td a:hover{color: #2196f3;}

</style>

+ Chọn xuất bản trang

Xem demo: Sơ đồ trang web

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago