Tạo popup chia sẻ với trích dẫn khi bôi đen đoạn văn bản bài viết

Chia sẻ bài viết kèm với trích dẫn bằng đoạn văn bản được bôi đen là tùy chọn tuyệt vời mà mỗi Blog cần áp dụng vào bài viết của mình giúp cho người đọc có nhiều tùy chọn hơn khi chia sẻ bài viết. Khi họ đọc đến đoạn nào hay họ có thể bôi đen đoạn đó sau đó chọn tùy chọn chia sẻ lên mạng xã hôi Twitter, Facebook hoặc gửi Email. (Lưu ý trong hộp popup chia sẻ với Facebook sẽ không hiển thị trích dẫn.).

Tạo popup chia sẻ với trích dẫn khi bôi đen đoạn văn bản bài viết

Thủ thuật này không còn mới nhưng lại ít khi áp dụng vào bài viết trong Blogspot vì đoạn text không được nằm trong cặp thẻ <p></p>, theo mình thấy rất ít Blog nào chia sẻ về vấn đề này. Thủ thuật tạo popup chia sẻ với trích dẫn khi bôi đen đoạn văn bản bài viết chỉ bao gồm hai bước tạo style cho popup và chèn js là xong.

1. Tạo style cho popup khi bôi bôi đen đoạn văn bản chèn css trong <b:skin>

Copy

@keyframes selectionSharerPopover-animation{0%{transform:matrix(0.97,0,0,1,0,12);filter:alpha(opacity=0);opacity:0}20%{transform:matrix(0.99,0,0,1,0,2);filter:alpha(opacity=70);opacity:.7}40%{transform:matrix(1,0,0,1,0,-1);filter:alpha(opacity=100);opacity:1}70%{transform:matrix(1,0,0,1,0,0);filter:alpha(opacity=100);opacity:1}100%{transform:matrix(1,0,0,1,0,0);filter:alpha(opacity=100);opacity:1}}

#selectionSharerPopover{display:none;position:absolute;top:-100px;left:-100px;z-index:1010}

#selectionSharerPopover:after{content:'';display:block;position:absolute;bottom:-3px;left:50%;margin-left:-4px;width:8px;height:8px;-webkit-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg);background:#262625;box-shadow:0 0 2px #262625}

#selectionSharerPopover.anim{transition:top .075s ease-out;animation:selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear;-webkit-animation:selectionSharerPopover-animation 180ms forwards linear}

#selectionSharerPopover-inner{position:relative;overflow:hidden;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;border:1px solid;border-color:#262625 #1c1c1b #121211;box-shadow:0 1px 3px -1px rgba(0,0,0,0.7),inset 0 0 1px rgba(255,255,255,0.07),inset 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15);background-image:linear-gradient(to bottom,rgba(49,49,47,0.97),#262625);background-repeat:repeat-x}

#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-clip{position:absolute;bottom:-11px;display:block;left:50%;clip:rect(12px 24px 24px 0);margin-left:-12px;width:24px;height:24px;line-height:24px}

#selectionSharerPopover .selectionSharerPopover-arrow{display:block;width:20px;height:20px;-webkit-transform:rotate(45deg) scale(0.5);transform:rotate(45deg) scale(0.5);background-color:#454543;border:2px solid #121211;box-sizing:content-box}

.selectionSharer ul{padding:0;display:inline}

.selectionSharer ul li{float:left;list-style:none;background:none;margin:0}

.selectionSharer a.action{display:block;text-indent:-200px;margin:5px 7px;width:20px;height:20px;border:none}

.selectionSharer a:hover{color:#ccc}

.selectionSharer a.tweet{background:url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="171" height="139"><g transform="translate(-282.32053,-396.30734)"><path style="fill:white" d="m 453.82593,412.80619 c -6.3097,2.79897 -13.09189,4.68982 -20.20852,5.54049 7.26413,-4.35454 12.84406,-11.24992 15.47067,-19.46675 -6.79934,4.03295 -14.3293,6.96055 -22.34461,8.53841 -6.41775,-6.83879 -15.56243,-11.111 -25.68298,-11.111 -19.43159,0 -35.18696,15.75365 -35.18696,35.18525 0,2.75781 0.31128,5.44359 0.91155,8.01875 -29.24344,-1.46723 -55.16995,-15.47582 -72.52461,-36.76396 -3.02879,5.19662 -4.76443,11.24048 -4.76443,17.6891 0,12.20777 6.21194,22.97747 15.65332,29.28716 -5.76773,-0.18265 -11.19331,-1.76565 -15.93716,-4.40083 -0.004,0.14663 -0.004,0.29412 -0.004,0.44248 0,17.04767 12.12889,31.26806 28.22555,34.50266 -2.95247,0.80436 -6.06101,1.23398 -9.26989,1.23398 -2.2673,0 -4.47114,-0.22124 -6.62011,-0.63114 4.47801,13.97857 17.47214,24.15143 32.86992,24.43441 -12.04227,9.43796 -27.21366,15.06335 -43.69965,15.06335 -2.84014,0 -5.64082,-0.16722 -8.39349,-0.49223 15.57186,9.98421 34.06703,15.8094 53.93768,15.8094 64.72024,0 100.11301,-53.61524 100.11301,-100.11387 0,-1.52554 -0.0343,-3.04251 -0.10204,-4.55261 6.87394,-4.95995 12.83891,-11.15646 17.55618,-18.21305 z" /></g></svg>') no-repeat;background-size:18px;background-position:2px 4px}

.selectionSharer a.facebook{background:url('data:image/svg+xml;utf8,<svg viewBox="0 0 33 33" width="25" height="25" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g><path style="fill:white" d="M 17.996,32L 12,32 L 12,16 l-4,0 l0-5.514 l 4-0.002l-0.006-3.248C 11.993,2.737,13.213,0,18.512,0l 4.412,0 l0,5.515 l-2.757,0 c-2.063,0-2.163,0.77-2.163,2.209l-0.008,2.76l 4.959,0 l-0.585,5.514L 18,16L 17.996,32z"></path></g></svg>') no-repeat;background-size:18px;background-position:0 2px;display:none}

.selectionSharer a.email{background:url('data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="94" height="64"><g transform="translate(-10,-10)" fill="transparent"><rect x="0" y="0" width="114" height="114"></rect><path d="M12,12 L102,12 L102,72 L12,72 L12,12 Z M16,12 L53,49 C55.6666667,51 58.3333333,51 61,49 L98,12 L16,12 Z M15,72 L45,42 L15,72 Z M69,42 L99,72 L69,42 Z" stroke="white" stroke-width="5"></path></g></svg>') no-repeat;background-size:20px;background-position:0 4px}

#selectionSharerPopunder.fixed{transition:bottom 0.5s ease-in-out;width:100%;position:fixed;left:0;bottom:-50px}

.selectionSharer{transition:-webkit-transform 0.6s ease-in-out}

.selectionSharer.moveDown{-webkit-transform:translate3d(0,60px,0)}

#selectionSharerPopunder{position:absolute;left:0;width:100%;height:0;transition:height 0.5s ease-in-out;background:#ccc;border:none;box-shadow:inset 0 10px 5px -10px rgba(0,0,0,0.5),inset 0 -10px 5px -10px rgba(0,0,0,0.5);border-radius:0;overflow:hidden}

#selectionSharerPopunder.show{height:50px}

.selectionSharerPlaceholder{height:1em;margin-bottom:-2em;transition:height 0.5s ease-in-out}

.selectionSharerPlaceholder.show{height:50px!important}

#selectionSharerPopunder-inner ul{overflow:hidden;float:right;margin:0}

#selectionSharerPopunder-inner ul li{padding:5px;overflow:hidden}

#selectionSharerPopunder-inner label{color:white;font-weight:300;line-height:50px;margin:0 20px 0 10px}

#selectionSharerPopunder-inner a{width:30px;height:30px;background-size:30px}

#selectionSharerPopunder-inner a.tweet{background-position:0 2px}

2. Chèn link js trước thẻ đóng </body>

Copy

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script src='https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/shareselectedtext.js'/>

</b:if>

Demo: www.nguyentuan.top

Nếu bạn thấy hay có thể thêm vào Blog mình. Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago