Tạo hộp thoại popup điều khoản khi click vào button

Trong bài viết khi chèn liên kết ngoài, link tải vào button các bạn có thể kết hợp chèn hộp thoại popup (cửa sổ bật lên) có nội dung như điều khoản, cảnh báo…, bắt buộc độc giả phải chấp thuận khi click vào button đồng ý mới mở được liên kết.

Cách thực hiện

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1

Bước 2: Tìm thẻ <data:post.body/> (nội dung bài viết) chèn đoạn code HTML sau ngay dưới thẻ này

Copy

<div class="cd-popup hidden">

  <div class="cd-popup-container">

    <div class="popup-container-header">ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG</div>

    <div class="popup-container-content">1. Blog chúng tôi hoạt động hoàn toàn tự nguyện nhằm mang đến cho các bạn sự trải nghiệm tốt nhất về Windows 10.<br/>2. Các tập tin được cung cấp link tải miễn phí.<br/>3. Mọi người có thể chia link tải từ Blog chúng tôi qua các trang hoặc diễn đàn khác mà không phải xin phép tác giả hoặc ghi nguồn.<br/>4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tập tin.<br/>5. Nếu các bạn gặp khăn có thể <a href="/p/lien-he.html" target="blank" title="Liên hệ">liên hệ</a> trực tiếp với chúng tôi.<br/></div>

    <div class="popup-container-footer"><button class="clickbutton">Tôi đồng ý</button></div>

    <div class="cd-popup-close img-replace"></div>

  </div>

</div>

Các bạn thay nội dung phù hợp

Bước 3: Chèn css trong <b:skin>…</b:skin>

Copy

.cd-popup-trigger, .clickbutton {

    background-color: #448aff;

    border-radius: 3px;

    box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.26);

    color: #ffffff;

    display: inline-block;

    line-height: 36px;

    min-width: 54px;

    padding: 0 16px;

    text-align: center;

    text-transform: uppercase;

    white-space: nowrap;

    font-size: 15px;

    border: 0;

    outline: 0;

    cursor: pointer;

}

.cd-popup-trigger:hover, .clickbutton:hover {

    background-color: #3b78e7;

}

.cd-popup {

    position: fixed;

    z-index: 10;

    left: 0;

    top: 0;

    height: 100%;

    width: 100%;

    background-color: rgba(0,0,0,.85);

    opacity: 0;

    visibility: hidden;

    -webkit-transition: opacity .3s 0s,visibility 0s .3s;

    -moz-transition: opacity .3s 0s,visibility 0s .3s;

    transition: opacity .3s 0s,visibility 0s .3s;

}

.cd-popup.hidden {

    display:none;

}

.cd-popup.is-visible {

    opacity: 1;

    visibility: visible;

    -webkit-transition: opacity .3s 0s,visibility 0s 0s;

    -moz-transition: opacity .3s 0s,visibility 0s 0s;

    transition: opacity .3s 0s,visibility 0s 0s;

}

.cd-popup-container {

    position: fixed;

    z-index: 10;

    top: 50%;

    left: 50%;

    transform: translate(-50%,-50%);

    width: 100%;

    max-width: 500px;

    background: #ffffff;

    text-align: left;

}

.cd-popup-container .popup-container-header {

    padding: 15px 0;

    border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.12);

    font-size: 18px;

    text-align: center;

    text-transform: uppercase;

}

.cd-popup-container .popup-container-content {

    padding: 15px;

    font: 16px Roboto,"Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif;

    line-height: 1.6em;

    display: block;

    overflow: hidden;

    transition: all .3s ease-out 0s;

}

.cd-popup-container .popup-container-content a {

    color: #448aff;

}

.cd-popup-container .popup-container-content a:hover {

    color: #3b78e7;

    text-decoration: underline;

}

.cd-popup-container .popup-container-content a:visited {

    color: #7759ae;

}

.cd-popup-container .popup-container-footer {

    padding: 15px 0;

    border-top: 1px solid rgba(0,0,0,0.12);

    text-align: center;

}

Bước 4: Chèn button và js trong bài viết

– Chèn button

Copy

<button class="cd-popup-trigger down1">Download</button>

– Chèn js

Các bạn chèn code js sau ngay dưới bài viết

Copy

<script>

$('.down1').on('click', function(e) {

  $('.cd-popup').removeClass('hidden').addClass('is-visible')

  $('.cd-popup-close').click(function() {

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

  $(document).off('click', '.clickbutton').on('click', '.clickbutton',function() {

    window.open('https://vietblogdao.com','_blank')

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

})

</script>

Các bạn thay lại link màu xanh. Trong trường hợp bài viết bài viết sử dụng nhiều button ví dụ

Copy

<button class="cd-popup-trigger down1">Download</button>

<button class="cd-popup-trigger down2">Download</button>

<button class="cd-popup-trigger down3">Download</button>

Các bạn thêm mỗi button bằng một đoạn code js

Copy

<script>

$('.down1').on('click', function(e) {

  $('.cd-popup').removeClass('hidden').addClass('is-visible')

  $('.cd-popup-close').click(function() {

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

  $(document).off('click', '.clickbutton').on('click', '.clickbutton',function() {

    window.open('https://vietblogdao.com/','_blank')

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

})

$('.down2').on('click', function() {

  $('.cd-popup').removeClass('hidden').addClass('is-visible')

  $('.cd-popup-close').click(function() {

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

  $(document).off('click', '.clickbutton').on('click', '.clickbutton',function() {

    window.open('https://vietblogdao.com/p/gioi-thieu.html','_blank')

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

})

$('.down3').on('click', function() {

  $('.cd-popup').removeClass('hidden').addClass('is-visible')

  $('.cd-popup-close').click(function() {

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

  $(document).off('click', '.clickbutton').on('click', '.clickbutton',function() {

    window.open('https://vietblogdao.com/p/chinh-sach-noi-dung.html', '_blank')

    $(".cd-popup").removeClass('is-visible').addClass('hidden')

  })

})

</script>

Các bạn test demo bằng 3 nút download bên dưới

Lưu ý: Cách làm này độc giả có thể xem được liên kết khi kiểm tra phần tử hoặc xem nguồn trang nhưng không phải ai cũng biết.

View Comments

2 thoughts on “Tạo hộp thoại popup điều khoản khi click vào button

  1. anh cho em hỏi chèn css … sao em tìm k thấy.. anh giúp em dc k ạ.. !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago