Tạo hiệu ứng tooltip giống Bootstrap khi rê chuột vào link

Thủ thuật tạo hiệu ứng tooltip giống bootstrap khi rê chuột vào link giúp Blog của bạn thêm nổi bật tăng thêm phần chuyên nghiệp. Các bước thực hiện rất đơn giản chỉ một chút css và đặt hiệu ứng vào nơi muốn hiển thị và hiệu ứng có thể đặt trong <div>, <span> chứ không nhất thiết phải trong <a>. Các bước thực hiện như sau:

Tạo hiệu ứng tooltip giống Bootstrap khi rê chuột vào link

1. Chèn css trong <b:skin>

Copy

[data-tooltip] {

  position:relative;

  z-index:2;

  cursor:pointer;

}

[data-tooltip]:before,[data-tooltip]:after {

  visibility:hidden;

  -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";

  filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0);

  opacity:0;

  pointer-events:none;

}

[data-tooltip]:before {

  position:absolute;

  bottom:120%;

  left:50%;

  margin-bottom:5px;

  margin-left:-85px;

  padding:7px;

  width:160px;

  -webkit-border-radius:3px;

  -moz-border-radius:3px;

  border-radius:3px;

  background-color:#000;

  color:#fff;

  content:attr(data-tooltip);

  text-align:center;

  font-size:13px;

  line-height:1.2;

}

[data-tooltip]:after {

  position:absolute;

  bottom:120%;

  left:50%;

  margin-left:-5px;

  width:0;

  border-top:5px solid #000;

  border-right:5px solid transparent;

  border-left:5px solid transparent;

  content:" ";

  font-size:0;

  line-height:0;

}

[data-tooltip]:hover:before,[data-tooltip]:hover:after {

  visibility:visible;

  -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)";

  filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100);

  opacity:1;

}

2. Đặt hiệu ứng data-tooltip=” vào nơi muốn hiển thị, xem các vị dụ minh họa

+ Đặt hiệu ứng khi rê chuột vào biểu tượng FontAwesome

Copy

<span data-tooltip='Đã chia sẻ với: Mọi người'><i class='fa fa-globe'></i></span>

+ Đặt hiệu ứng khi rê chuột vào biểu tượng svg

Copy

<span data-tooltip="Đã xác minh"><svg viewBox="0 0 48 48" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M24 4C12.95 4 4 12.95 4 24c0 11.04 8.95 20 20 20 11.04 0 20-8.96 20-20 0-11.05-8.96-20-20-20zm-4 30L10 24l2.83-2.83L20 28.34l15.17-15.17L38 16 20 34z"></path></svg></span>

+ Đặt hiệu ứng vào link tác giả

Copy

<a expr:href='data:post.authorProfileUrl' expr:title='data:post.author' expr:data-tooltip='data:post.author'><data:post.author/></a>

Mẹo: khi lấy dữ liệu bằng thẻ data sử dụng tham số ‘expr:’ đằng trước ví dụ expr:data-tooltip=’data:post.author’ cho ra html thành data-tooltip=’Việt Blogger’

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago