Tải Windows 7 32bit 64bit SP1 Nguyên gốc từ Microsoft

windows 7 sp1
windows 7 sp1


Windows 7 32bit 64bit không có gói dịch vụ không còn được Microsoft hỗ trợ kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2013. Dù sao, hầu hết người dùng có thể đang chạy Windows 7 SP1, nhưng ngay cả phiên bản cập nhật này cũng mất hỗ trợ chính của Microsoft vào ngày 13 tháng 1 năm 2015. Mặt khác, nó được mở rộng Thời gian hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Những điều đang được nói, vẫn còn một câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với người dùng Windows 7 sau ngày 14 tháng 1 năm 2020?

  1. Hầu hết những người dùng Windows đã nói ở trên sẽ nâng cấp lên Windows 10 hoặc chuyển sang macOS / Linux.
  2. Một số người sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống của họ mà không được Microsoft bảo vệ bằng các bản vá và cập nhật bảo mật mới. Rốt cuộc, ngày nay vẫn còn khá nhiều máy tính Windows XP, do đó, có lẽ sẽ mất nhiều năm để các thiết bị Windows 7 chiếm dưới 5% thị phần Windows toàn cầu.
  3. Những người dùng khác, chủ yếu là các doanh nghiệp chọn ở lại với Windows 7 vì nhiều lý do, sẽ chọn trả tiền cho Microsoft để cập nhật bảo mật mở rộng.

Năm 2018, 43% máy tính Windows vẫn chạy Windows 7. 34% máy tính Windows đã chạy Windows 10. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu máy tính vẫn chạy Windows 7. Windows 7 ra mắt vào năm 2009 và đã thành công Windows Vista. Người kế nhiệm, Windows 8, ít phổ biến hơn đáng kể. Do đó, Windows 10 gần đây được xem là sự thay thế cho Windows 7.

windows 7 sp1 64bit
windows 7 sp1 64bit

Ở bài viết này mình chia sẻ tới bạn các bản Windows 7 SP1 gồm 32bit và 64bit nguyên gốc từ Microsoft để bạn tiện tải về và sử dụng.

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải Windows 7 Home SP1 32bit Link Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/7T6772HZ8VF8″ lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải Windows 7 Professional SP1 32bit Link Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/S3SFFKCRHVPN” lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải Windows 7 Ultimate SP1 32bit Link Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/GSD47CW983I1″ lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải Windows 7 Enterprise SP1 32bit Link Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/KHD7M7UGHPUV” lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Tải Windows 7 Enterprise SP1 64bit Link Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/W5R6775SBWBK” lbl=”Fshare”]

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *