Sửa lỗi Windows 10 không hiển thị tên máy tính trong mạng LAN

Trong Windows 10 khi bạn cấu hình bật chia sẻ trong mạng LAN (Local Area Network) có thể bạn sẽ gặp một lỗi không thấy tên của máy tính và có thể tên của các máy tính nào đó trong cùng mạng chia sẻ. Thật ra đó không phải là lỗi mà do tính năng bảo mật của kết nối mạng công cộng Public đã làm cho tên máy tính bị ẩn đi

Lấy ví dụ khi bật chia sẻ truy cập Network chỉ hiện lên tên máy tính khác trong cùng mạng

Trong khi tên máy tính lại không hiển thị

Cách khắc phục lỗi này khá đơn giản, đầu tiên bạn truy cập Settings trong tab Status bạn click chọn Change connection properties

Bạn có thể thấy mạng kết này đang ở chế Public công cộng và bên dưới cũng có dòng chữ giải thích: PC của bạn bị ẩn khỏi các thiết bị khác trên mạng và không thể được sử dụng để chia sẻ tệp và máy in.

Cách khắc phục bạn chỉ cần chuyển qua mạng Private riêng tư hoặc sau khi tích chọn mạng riêng tư bạn tích chọn trở lại mạng công công cộng cũng được

Nếu bạn tích chọn trở lại mạng công cộng thay vì riêng tư bạn phải bật lại chia sẻ mạng

Khi bật xong tên máy tính của bạn sẽ hiển thị trong mạng chia sẻ

Như vậy với vài thao tác đơn giản bạn đã khắc phục lỗi không tìm thấy tên máy tính trong mạng chia sẻ trong Windows 10.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago