Sửa lỗi Settings không hiển thị kết quả tìm kiếm trong Windows 10

Windows 10 tích hợp khung tìm kiếm vào các vị trí khác nhau như Taskbar, Control Panel, File Explorer hay Windows Settings giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm một thứ gì đó trong Windows. Bạn đang gặp sự cố trong hộp tìm kiếm của Windows Settings với lỗi không hiển thị kết quả tìm kiếm khi bạn gõ từ khóa, điều đó có nghĩa trong cài đặt của bạn chưa cho phép tìm kiếm.

Settings windopws 10
Settings windopws 10

Để khắc phục lỗi này các bạn làm theo hướng dẫn của mình bên dưới để sửa lỗi

Giá trị tìm kiếm này nằm trong thư mục LocalState và để truy cập thư mục này bằng cách sau:

Settings windopws 10 1
Settings windopws 10 1

Truy cập nhanh trong hộp thoại Run bằng cách sao chép dòng bên dưới vào hộp thoại Run và bấm OK

Copy
%LocalAppData%Packageswindows.immersivecontrolpanel_cw5n1h2txyewyLocalState

 

Settings windopws 10 2
Settings windopws 10 2

Sau khi truy cập vào thư mục LocalState bạn chuột phải thư mục chọn Properties

Settings windopws 10 3
Settings windopws 10 3

Truy cập vào Advanced sau đó tích vào ô Allow files in this folder to have…

Settings windopws 10 4
Settings windopws 10 4

Bấm OK > Apply để áp dụng là bạn có thể sửa lỗi được rồi đó chỉ đơn giản vậy thôi.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *