Sử dụng Windows RE thiết lập Command Prompt khởi chạy tại màn hình boot Windows

Nếu bạn gặp lỗi không thể đăng nhập được vào Windows 10 do sai mật khẩu mà bạn lại không có usb boot cũng không có usb cài đặt Windows. Giải pháp khả thi nhất bằng cách sử dụng Windows RE thiết lập Command Prompt khởi chạy tại màn hình boot Windows sau đó sử dụng các dòng lệnh đặt lại mật khẩu (reset password) cho tài khoản.

Khi bạn thiết lập khởi chạy Command Prompt tại màn hình boot Windows thì dấu nhắc lệnh cmd chỉ được khởi chạy một lần duy nhất cho đến khi bạn tắt máy và khởi động máy trở lại máy tính sẽ tiếp tục boot vào Windows.

Windows Recovery Environment gọi tắt Windows RE là phân vùng boot ẩn có tác dụng sửa chữa phục hồi lại Windows khi máy tính gặp sự cố không thể boot vào được Windows. Windows RE được bố trí vào một phân vùng boot ẩn Recovery của ổ đĩa cấu trúc GPT và bố trí cùng với phân vùng boot Windows có tên System Reserve của ổ đĩa cấu trúc MBR hoặc bố trí cùng với phân vùng hệ thống nếu người dùng lựa chọn cài đặt không sử dụng phân vùng boot ẩn.

run-cmd-at-boot
run-cmd-at-boot

Windows RE sẽ tự động khởi động mà không cần sử dụng đến thiết bị boot ngoài, Windows RE sẽ tự khởi động nếu sau hai lần máy tính khởi động mà không thể boot vào được Windows.

Cách sử dụng Windows RE thiết lập Command Prompt khởi chạy tại màn hình boot Windows

Bước 1: Bật phím nguồn máy tính khi màn hình logo boot xuất hiện, giữ phím nguồn tắt máy xong lại bật phím nguồn máy tính khi màn hình logo boot xuất hiện giữ phím nguồn tắt máy và bật lại phím nguồn, Windows RE sẽ được khởi động thay thế cho phân vùng boot của Windows

boot-into-recovery-1
boot-into-recovery-1

Bước 2: Khi đến màn hình Automatic Repair chọn Advanced options

boot-into-recovery-2
boot-into-recovery-2

Bước 3: Chọn Troubleshoot trong màn hình tiếp theo

boot-into-recovery-3
boot-into-recovery-3

Bước 4: Chọn Advanced options

boot-into-recovery-5
boot-into-recovery-5

Bước 5: Chọn Command Prompt mở dấu nhắc lệnh cmd

boot-into-recovery-6
boot-into-recovery-6
boot-into-recovery-7
boot-into-recovery-7

Bước 6: Trong dấu nhắc lệnh gõ regedit nhấn enter để mở Registry Editor

boot-into-recovery-8
boot-into-recovery-8

Bước 7: Trong Registry Editor nhấp chuột chọn khóa HKEY_LOCAL_MACHINE sau đó chọn File > Load Hive…

boot-into-recovery-9
boot-into-recovery-9

Bước 8: Tìm đến thư mục config đường dẫn đang lưu tệp SYSTEM trong thư mục System32 của phân vùng cài đặt Windows cụ thể đường dẫn đầy đủ của nó dạng như sau:

C:WindowsSystem32configSYSTEM

Thay (C) bằng phân vùng cài đặt Windows, lưu ý phân vùng này có thể là (D), (E)

load-hive-config-1
load-hive-config-1
load-hive-config-2
load-hive-config-2

Bước 9: Đặt tên cho khóa ví dụ tên 123

boot-into-recovery-20
boot-into-recovery-20

Bước 10: Chọn mở rộng giá trị khóa 123 này ra chọn khóa Setup bên dưới, bên phải khóa này quan sát 2 giá trị CmdLineSetupType

load-hive-config-3
load-hive-config-3

Bước 11: Click đúp chuột vào giá trị CmdLine trong ô Value data thêm giá trị mới có tên cmd.exe

load-hive-config-4
load-hive-config-4

Bước 12: Click đúp chuột vào giá trị SetupTye trong ô Value data sửa giá trị từ 0 thành 2

load-hive-config-5
load-hive-config-5

Bước 13: Thu gọn các giá trị 123 về lại ban đầu xong nhấp chuột vào nó, trên tab File chọn Unload Hive

boot-into-recovery-15
boot-into-recovery-15

Bước 14: Bấm Yes xác nhận xong bấm nút nguốn tắt máy xong bấm nút nguồn khởi động lại máy

boot-into-recovery-16
boot-into-recovery-16

Bước 15: Tại màn hình logo boot đợi một chút dấu nhắc lệnh cmd sẽ được khởi chạy

run-cmd-at-boot (1)
run-cmd-at-boot (1)

Lưu ý: Dấu nhắc lệnh cmd chỉ được khởi chạy một lần duy nhất cho đến khi bạn tắt máy và khởi động máy trở lại máy tính sẽ tiếp tục boot vào Windows. Khi vào đến desktop bạn mở Registry Editor điều hướng đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup

load-hive-config-6
load-hive-config-6

Quan sát bạn sẽ thấy giá trị SetupType mặc định đổi về thành 2, lúc này bạn chỉ cần sửa giá trị CmdLine click đúp chuột vào giá trị xóa cmd.exe trong ô Value data để trở về mặc định

load-hive-config-7
load-hive-config-7

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago