Sử dụng phần mềm PartitionGuru phục hồi dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ bị lỗi định dạng

Thiết bị lưu trữ bao gồm usb, thẻ nhớ, ổ cứng gắn ngoài, một phân vùng cụ thể của ổ cứng gắn trong hoặc nguyên cả ổ cứng gắn trong. Khi thiết bị gặp lỗi định dạng Unformatted chuyển sang định dạng RAW thì tất cả dữ liệu trong thiết bị này tạm thời bị khóa bạn không thể truy cập được. Lý dọ xuất hiện lỗi này nguyên nhân chủ yếu bạn đang định dạng lại thiết bị mà tắt đột ngột, ghost nhầm, hay điều kiện vật lý tác động giả sử như tắt điện đột ngột khi thiết bị đang đọc ghi với cường độ cao.

PartitionGuru 1
PartitionGuru 1

Để minh họa mình sẽ làm trên một phân vùng của ổ cứng gắn trong đang lưu trữ dữ liệu như hình dưới cụ thể là ổ D có tên Backup.

PartitionGuru 2
PartitionGuru 2

Bây giờ phân vùng này đang bị unformatted chuyển qua RAW và không thể đọc ghi được nữa khi bạn nhấp chuột vào windows sẽ yêu cầu bạn phải format trước. tức là không có cách gì truy cập được ngoài tùy chọn format.

PartitionGuru 3
PartitionGuru 3

Yêu cầu bạn cần có 1 chiếc USB BOOT vào Win PE và thiết bị lưu trữ khác như usb, thẻ nhớ, ổ cứng gắn ngoài hoặc một phân vùng cụ thể để lấy dữ liệu.

Đầu tiên cắm usb boot vào máy chọn khởi động boot từ usb vào Win PE. Sau khi bạn vào Win PE xong mở File Explorer lên kiểm tra lại các thiết bị lưu trữ và xác định phân vùng đang bị lỗi.

PartitionGuru 4
PartitionGuru 4

Khởi chạy phần mềm PartitionGuru tại giao diện phần mềm bạn quan sát sẽ thấy phân vùng này đang bị lỗi Unformatted, bạn chuột phải phân vùng lỗi đó chọn Recover Lost Files

PartitionGuru 5
PartitionGuru 5

Click Start để phần mềm bắt đầu quét

PartitionGuru 6
PartitionGuru 6

Mình muốn nhấn mạnh chỗ này vì phần mềm này so với các phần mềm khác mạnh hơn rất nhiều thứ nhất về tốc độ và thứ 2 về khả năng quét sâu và thứ 3 quan trọng các thư mục hay tập tin vẫn giữ được tên như lúc ban đầu

PartitionGuru 7
PartitionGuru 7

Quá trình quét đã xong tùy theo dữ liệu đang lưu trữ có dung lượng nhiều hay ít, bạn bấm OK thoát hộp thoại.

PartitionGuru 8
PartitionGuru 8

Ở đây bạn nên chú ý thư mục có biểu tượng thùng rác màu đỏ tức là đã bị xóa trước đó và Orphaned Files tập tin không xác định cụ thể. Nếu bạn làm trên máy của bạn thì bạn có thể không tích vào 2 thư mục này còn nếu làm trên máy khác mà bạn không rõ thì chỉ nên lấy các thư mục có biểu tượng thùng rác màu đỏ còn Orphaned Files bỏ qua. Bên dưới Recoverd Types bạn cứ tích hết.

PartitionGuru 9
PartitionGuru 9

Như đã đề cập trong phần đầu thực hành bạn có thể thấy ở hình trên phân vùng của mình chỉ lưu mới nhất 2 thư mục và 2 tệp nên mình sẽ tích chọn vào đó các ô khác bỏ qua.

PartitionGuru 10
PartitionGuru 10

Chọn xong, chuột phải vào phân vùng chọn Copy To… sao chép các dữ liệu cần lấy qua thiết bị lưu trữ khác.

PartitionGuru 11
PartitionGuru 11

Chọn nơi cần lưu

PartitionGuru 12
PartitionGuru 12

Đợi cho quá trình copy hoàn thành

PartitionGuru 13
PartitionGuru 13

Trở lại phần mềm tới đây mình có thể format lại phân vùng đang bị lỗi

PartitionGuru 14
PartitionGuru 14

Đặt tên lại cho phân vùng và bấm Format

PartitionGuru 15
PartitionGuru 15

Sau khi format xong lúc này có thể tắt phần mềm PartitionGuru đi

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *