Sử dụng công cụ Oscdimg tạo tệp ảnh ISO từ bộ cài Windows

Oscdimg.exe là một công cụ sử dụng tùy chọn dòng lệnh tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để tạo tệp hình ảnh (.iso) phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows, sau đó bạn có thể ghi tệp .iso vào đĩa DVD hoặc USB sử dụng cài đặt. Oscdimg hỗ trợ các hệ thống tệp ISO 9660, Joliet và Universal Disk Format (UDF)

oscdimg
oscdimg

Công cụ Oscdimg.exe không có sẵn trong Windows mà chỉ có khi bạn cài đặt Windows ADK, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng công cụ này độc lập bằng cách lựa chọn phiên bản 32-bit hoặc 64-bit tải về tại đây lưu vào thư mục System32

Thông thường khi chúng ta chỉnh sửa bộ cài ISO gốc chúng ta phải sao chép bộ cài ra một thư mục sau đó mới sử dụng phần mềm hay sử dụng các dòng lệnh trong cmd để mount tệp install.wim nằm trong thư mục sources của bộ cài ra chỉnh sửa trước khi đóng gói lại thành bộ cài hoàn chỉnh.

Có một vấn đề ở đây các bạn cần quan tâm với bộ cài ISO gốc bao giờ cũng được tạo chuẩn cho cả UEFI boot và Legacy boot nhưng khi chúng ta sử dụng các phần mềm tạo ISO thông thường ví dụ như UltraISO, PowerISO… thì các phần mềm này mới chỉ tạo boot với chuẩn BIOS hay chúng ta vẫn quen gọi là Legacy.

Khi burn ra đĩa với các máy có định dạng boot này thì không vấn đề gì nhưng với những máy chuẩn UEFI boot chắc chắn bỏ đĩa vào sẽ không boot được. Do vậy trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo chuẩn boot với cà hai định dạng UEFI và Legay bằng cách sử dụng công cụ Oscdimg.

Tùy chọn dòng lệnh Oscdimg

– Sử dụng chung cho Win 7 64-bit, Win 8/8.1 32-bit & 64-bit, Win 10 32-bit & 64-bit

Copy
oscdimg -l<LABEL> -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,b<ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TỆP etfsboot.com>#pEF,e,b<ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TỆP efisys.bin> <ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THƯ MỤC LƯU TỆP CÀI ĐẶT> <ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHÂN VÙNG HAY THƯ MỤC LƯU TỆP ISO>

– Sử dụng cho Win 7 32-bit

Copy
oscdimg -l<LABEL> -m -u2 -b<ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TỆP etfsboot.com> <ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THƯ MỤC LƯU TỆP CÀI ĐẶT> <ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHÂN VÙNG HAY THƯ MỤC LƯU TỆP ISO>

Để các bạn hiểu rõ hơn, mình sẽ làm ví dụ minh họa, giả sử mình có sẵn thư mục WinSetup lưu các tệp cài đặt Windows trong phân vùng (E) của ổ đĩa

winsetup-folder
winsetup-folder

Với Win 7 64-bit, Win 8/8.1 32-bit & 64-bit, Win 10 32-bit & 64-bit mình sẽ tạo tệp iso như sau:

Copy
oscdimg -lCPBA_X86FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:WinSetupbootetfsboot.com#pEF,e,bE:WinSetupefimicrosoftbootefisys.bin E:WinSetup E:ISOwin10_x86.iso

oscdimg -lCPBA_X64FRE_EN-US_DV5 -u1 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bE:WinSetupbootetfsboot.com#pEF,e,bE:WinSetupefimicrosoftbootefisys.bin E:WinSetup E:ISOwin10_x64.iso


Với Win 7 32-bit mình sẽ tạo tệp iso như sau:

Copy
oscdimg -lGSP1RMCULFRER_EN_DVD -m -u2 -bE:WinSetupbootetfsboot.com E:WinSetup E:ISOwin7_x86.iso

Bạn có thể test boot trên máy ảo vmware với cài đặt bằng bộ cài Windows 64-bit iso trên hệ thống UEFI boot

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *