Sử dụng công cụ MBR2GPT chuyển đổi trực tiếp ổ đĩa cấu trúc MBR sang GPT trong Windows 10

MBR và GPT là hai kiểu cấu trúc khác nhau của ổ đĩa, trên một ổ đĩa cấu trúc MBR bạn có thể tạo tối đa bốn phân vùng chính hoặc ba phân vùng chính cộng với một phân vùng mở rộng. Nếu bạn muốn tạo nhiều phân vùng chính cho các loại dữ liệu khác nhau, bạn phải sử dụng ổ đĩa có cấu trúc GPT. Do vậy, bạn cần chuyển đổi cấu trúc ổ đĩa từ MBR sang GPT.

mbr2gpt-11
mbr2gpt-11

Công cụ MBR2GPT trong Windows 10, version 1703 trở về sau

Khi đề cập đến công cụ này, rất nhiều bạn có thể không quen thuộc. MBR2GPT.exe là một công cụ dòng lệnh nằm trong thư mục System32. Với nó, bạn có thể chuyển đổi cấu trúc ổ đĩa của hệ điều hành Windows 10 từ MBR (cho Legacy BIOS) sang kiểu cấu trúc GPT (cho UEFI) hiệu quả và không xóa dữ liệu trên ổ đĩa hoặc phải cài đặt lại Windows 10. Công cụ này được tích hợp sẵn trong Windows, Windows PE (boot.wim) và Windows RE (Winre.wim)

Nếu Windows 10 đang cài đặt trong ổ đĩa MBR có chứa các phân vùng được mã hóa bởi BitLocker, MBR2GPT.exe vẫn còn hữu ích để chuyển đổi ổ đĩa sang GPT miễn là sự bảo vệ đã bị treo (tạm ngưng bảo vệ BitLocker). Ngoài ra bạn được phép sử dụng công cụ này để chuyển đổi ổ đĩa lưu hệ điều hành chạy các phiên bản trước của Windows 10, bao gồm cả phiên bản 1507, 1511 và 1607 với điều kiện phải chạy công cụ từ Windows 10, version 1703 hoặc cao hơn và sau đó thực hiện chuyển đổi ngoại tuyến từ Windows PE (hướng dẫn ở cuối bài)

Làm thế nào để chuyển đổi MBR sang GPT với MBR2GPT?

Như đã đề cập ở đầu bạn có thể chạy công cụ này trong Windows PE (boot.wim), cũng như chạy trực tiếp trong Windows, Windows RE (Winre.wim). Như vậy sẽ có ba phương pháp chuyển đổi, dưới đây mình sẽ đi vào chi tiết từng phương pháp cho bạn đọc dễ hiểu.

Phương pháp 1: Chạy công cụ MBR2GPT.exe trực tiếp trong hệ điều hành

Mục đích:

 1. Chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10, Version 1703 64-Bit từ Mbr sang Gpt và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.
 2. Chuyển đổi ổ đĩa khác không chạy hệ điều hành hoặc đang chạy hệ điều hành Windows 10 nhưng không phải Windows 10 đang cài đặt trong máy. Ví dụ bạn có thể tháo ổ cứng của máy tính khác đang chạy Windows 10 gắn vào máy tính đang chạy Windows 10, Version 1703 để chuyển đổi.

Đầu tiên cần xác định ổ đĩa đang cài đặt Windows 10 bằng cách sử dụng trình quản lý đĩa Disk Management

mbr2gpt-9
mbr2gpt-9

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng công cụ DISKPART trong dấu nhắc lệnh

mbr2gpt-10
mbr2gpt-10

Như vậy ổ đĩa cần chuyển đổi là ổ đĩa 0. Bạn hãy để ý lúc này ổ đĩa đang cài Windows 10 có cấu trúc Mbr và bây giờ bạn chuyển nó sang cấu trúc Gpt thì bạn làm như sau: Trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau:

Copy
mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS

Với 0 là ký tự ổ đĩa cần chuyển đổi. Đợi một lúc cho quá trình chuyển đổi được hoàn thành

mbr2gpt-11
mbr2gpt-11

Sau khi chuyển đổi thành công. bạn có thể kiểm tra lại bằng DISKPART, bạn hãy để ý dưới chữ Gpt nếu có dấu (*) là đã chuyển đổi thành công.

mbr2gpt-12
mbr2gpt-12

Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra bằng powershell bằng lệnh sau:

Copy
Get-Disk | ft -Auto

Kết quả:

mbr2gpt-8
mbr2gpt-8

Trường hợp nếu bạn muốn chuyển đổi một ổ đĩa khác thì sẽ sử dụng lệnh sau:

Copy
mbr2gpt /convert /disk:n

Với n là ký tự ổ đĩa muốn chuyển đổi. Ví dụ

mbr2gpt-13
mbr2gpt-13

Bây giờ kiểm tra lại bằng trình quản lý đĩa bạn sẽ thấy có sự thay đổi so với lúc chưa chuyển đổi cụ thể hệ thống sẽ tự tạo phân vùng EFI Boot mới dung lượng 100 Mb và phân vùng Boot của tên System Reserved sẽ chuyển sang phân vùng lưu Windows RE. Vì phân vùng này lúc đầu vừa lưu Boot vừa lưu Windows RE

mbr2gpt-14
mbr2gpt-14

QUAN TRỌNG: Sau khi đã chuyển đổi khi khởi động lại máy bạn phải chuyển chế độ legacy BIOS Boot sang chế độ UEFI Boot thì Windows mới tiếp tục Boot được.

Phương pháp 2: Chuyển đổi trong Windows RE.

Phương pháp này bạn cần khởi động máy tính vào Recovery, xem bài viết Các tùy chọn sao lưu và phục hồi hệ thống trong Windows 10 để biết cách, còn cách chuyển đổi giống như phương pháp 1.

Phương pháp 3: Chuyển đổi cho máy tính đang cài đặt Windows 10 với version cũ từ 1607 trở về trước.

Yêu cầu: Sử dụng bộ cài Windows 10, version 1703 trở lên

Mục đích:

 1. Chuyển đổi ổ đĩa từ Mbr sang Gpt cho máy tính đang chạy Windows 10 64-bit có version cũ hơn và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.
 2. Chuyển đổi ổ đĩa từ Mbr sang Gpt cho máy tính muốn cài lại Windows 10 64-bit
 3. Chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10 64-bit Version 1703 từ Mbr sang Gpt và sau đó khởi động lại máy vào BIOS bật chế độ Firmware sang UEFI Boot.
 4. Chuyển đổi ổ đĩa khác không chạy hệ điều hành hoặc đang chạy hệ điều hành Windows 10 nhưng không phải Windows 10 đang cài đặt trong máy. Ví dụ bạn có thể tháo ổ cứng của máy tính khác đang chạy Windows 10 gắn vào máy tính đang chạy Windows 10, Version 1703 để chuyển đổi.

Cách thực hiện:

Sử dụng bộ cài Windows 10, Version 1703 từ thiết bị boot ngoài khi đến màn hình chọn ngôn ngữ cài đặt bấm tổ hợp phím Shift+F10 chạy Command Prompt, đầu tiên cần xác định ổ đĩa cần chuyển đổi bằng công cụ DISKPART

mbr2gpt-1
mbr2gpt-1

Như vậy ổ đĩa cần chuyển đổi là ổ đĩa 0. Bạn hãy để ý lúc này ổ đĩa có cấu trúc Mbr và bây giờ bạn chuyển nó sang cấu trúc Gpt thì bạn làm như sau: Trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau:

Copy
mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFullOS

hoặc bạn cũng có thể bỏ tham số /allowFullOS đi cũng được viết thành

Copy
mbr2gpt /convert /disk:0

Với 0 là ký tự ổ đĩa cần chuyển đổi. Đợi một lúc cho quá trình chuyển đổi được hoàn thành

mbr2gpt-2
mbr2gpt-2

Sau khi chuyển đổi thành công. bạn có thể kiểm tra lại bằng DISKPART, bạn hãy để ý dưới chữ Gpt nếu có dấu (*) là đã chuyển đổi thành công.

mbr2gpt-3
mbr2gpt-3

Trường hợp nếu bạn muốn chuyển đổi một ổ đĩa khác thì sẽ sử dụng lệnh sau:

Copy
mbr2gpt /convert /disk:n

Với n là ký tự ổ đĩa muốn chuyển đổi. Ví dụ

mbr2gpt
mbr2gpt

Nếu tiếp tục quá trình cài đặt đến màn hình chọn phân vùng ổ đĩa bạn sẽ thấy có sự thay đổi so với lúc chưa chuyển đổi cụ thể hệ thống sẽ tự tạo phân vùng EFI Boot mới dung lượng 100 Mb và phân vùng Boot của tên System Reserved sẽ chuyển sang phân vùng chứa Windows RE. Vì phân vùng này lúc đầu vừa chứa Boot vừa chứa WindowsRE.

mbr2gpt-4
mbr2gpt-4

Đến đây bạn có thể khởi động lại máy hoặc tiếp tục quá trình cài đặt Windows. Như vậy sau bài này bạn rút ra được kết luận ở những điểm sau đây:

 1. Bắt đầu từ Windows 10, version 1703 đã được tích hợp sẵn công cụ MBR2GPT thực hiện chuyển đổi ổ đĩa MBR sang GPT
 2. Công cụ chuyển đổi không mất dữ liệu
 3. Có thể chuyển đổi trực tiếp trong Windows 10, version 1703 hoặc thông qua bộ cài Windows 10 Version 1703 trở về sau
 4. Lệnh chuyển đổi và ký tự của ổ đĩa cần chuyển đổi
 5. Máy tính phải hỗ trợ chế độ UEFI Boot nếu như muốn chuyển đổi ổ đĩa đang cài đặt Windows 10 sang cấu trúc Gpt
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
Tags
4 years ago