SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4 Full Active – Quản lý và báo cáo kết nối mạng

SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4 là một công cụ để quản lý các thiết bị chuyển mạch mạng giúp điều chỉnh lưu lượng mạng đang di chuyển xung quanh và cách thức điều hướng. Phần mềm có thể cung cấp báo cáo về những gì được kết nối trực tiếp với các cổng chuyển đổi và các cổng hiện không có kết nối hoạt động. Với mỗi chuyển đổi mạng có kết nối hoạt động, phần mềm sẽ liệt kê địa chỉ MAC, địa chỉ IP và tên máy chủ của tất cả các máy tính được liên kết với cổng đó. Thông tin thêm bao gồm nhà cung cấp card mạng và dung lượng tốc độ của cổng, với các khung bị loại bỏ và bộ đếm khung bị lỗi được cung cấp để giúp khắc phục các sự cố xử lý kết nối có thể xảy ra.

SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4
SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4

Một định dạng bảng được sử dụng để hiển thị thông tin cổng chuyển đổi hiện tại. Bảng ARP được kéo từ bộ định tuyến để hiển thị chi tiết IP cho từng thiết bị kết nối. Quá trình quét được thực hiện của mạng con để cung cấp ánh xạ của MAC đến địa chỉ IP. Ngoài ra còn có một giao diện điều khiển để chạy các kịch bản theo cách có tổ chức, có cấu trúc. Đối với người dùng thích GUI, có một cái được cung cấp thay cho bàn điều khiển.

setup SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4
setup SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4

Các chương trình và công cụ khác có thể được khởi chạy trực tiếp từ ứng dụng này, điều này có thể làm cho nó trở thành một trình khởi chạy mạng nhỏ. Phần mềm tương thích với các hoạt động tiêu chuẩn và hàng loạt cho SNMPv1, SNMPv2c và SNMPv3.

Tính năng SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4

 • Khám phá các công tắc được quản lý bằng cách quét mạng của bạn.
 • Hiển thị những gì được kết nối với mọi cổng chuyển đổi trong một định dạng bảng đơn giản.
 • Kéo bảng ARP từ bộ định tuyến để hiển thị thông tin IP của các máy khách được kết nối.
 • Quét mạng con hiện tại để ánh xạ địa chỉ MAC-IP nếu không có bộ định tuyến.
 • Có hai phiên bản: ứng dụng GUI và ứng dụng console để sử dụng trong các tập lệnh.
 • Hỗ trợ đầy đủ SNMPv1, SNMPv2c và SNMPv3, bao gồm các hoạt động hàng loạt.

Tải SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4 Full Active

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4 Setup Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/APHY7QTOLPH1″ lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4 Active Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/FTHPW2B4FFML” lbl=”Fshare”]

Mật khẩu giải nén: vietblogdao.com

Hướng dẫn cài đặt SoftPerfect Switch Port Mapper 3.0.4

 1. Giải nén và cài đặt phần mềm
 2. Thoát sau khi cài xong
 3. Sao chép File Crack vào mục cài đặt phần mềm
 4. Chạy Fie Crack và làm theo hướng dẫn sau:
  1. Mục Patch chọn “Steup” và “Switch Port Mapper” sau đó nhấp vào Patch.
  2. Mục Keygen để mặc định và nhấp Vào “Generate” để tạo một “Serial”
 5. Sử dụng Serial vừa tạo được để kích hoạt phần mềm.
 6. Hoàn thành.
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *