Precise CPU Stress 1.25 – Phần mềm kiểm tra CPU, RAM máy tính chuyên sâu

Precise CPU Stress 1.25 chính xác có thể gây căng thẳng cho hệ thống ở mức có thể điều chỉnh và thay đổi dựa trên việc sử dụng CPU và RAM. Sử dụng tài nguyên được hiển thị trên biểu đồ. Phần mềm có thể phân tích các quy trình nội bộ của máy tính và cũng cung cấp một cơ sở tốt để kiểm tra hiệu suất và độ ổn định.

Precise CPU Stress 1.25
Precise CPU Stress 1.25

Ý tưởng về Stress CPU chính xác dựa trên thành phần CPU Stress của phần mềm myProcesses và có thể được coi là một bản nâng cấp của nó. Phần mềm liên tục hiển thị mức độ căng thẳng của máy tính Tài nguyên cơ bản (CPU, RAM, Đĩa) trong phút cuối với độ phân giải vài giây. Kích thước hiện tại của pagefile.sys được hiển thị ở dưới cùng của cửa sổ.

Căng thẳng CPU có thể được bắt đầu với nút Khởi động CPU. Mức độ căng thẳng của CPU có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Nút Dừng CPU dừng kiểm tra căng thẳng. Nút Thoát, menu Thoát và nút ESC ngay lập tức dừng mọi kiểm tra căng thẳng, đóng từng cửa sổ và đóng chương trình.

setup Precise CPU Stress 1.25
setup Precise CPU Stress 1.25

Precise CPU Stress 1.25 có thể được bắt đầu với nút Start RAM. Một cửa sổ mới gọi là Memory Bomb xuất hiện. Memory Bomb bắt đầu bài kiểm tra căng thẳng RAM dựa trên mức được đặt trong menu Cấp độ căng thẳng RAM. Trong menu ngữ cảnh Memory Bomb (Cấp độ tiếp theo), ứng suất RAM có thể tăng thêm 5%, tối đa là 95%.

Stress CPU chính xác hỗ trợ hệ điều hành Windows 7/8/10.

  • Trong trường hợp hệ điều hành 32 bit, ứng suất RAM không được hỗ trợ.
  • Dùng miễn phí.
  • Doesn đòi hỏi phải cài đặt.
  • Sử dụng phần mềm có nguy cơ của riêng bạn!

Tải Precise CPU Stress 1.25 Full

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download Precise CPU Stress 1.25 Full” url=”http://www.fshare.vn/file/C1W4MJIQSK6W” lbl=”Fshare”]

Mật khẩu giải nén: vietblogdao.com

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *