Phương pháp chèn script của Facebook hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Trong bài viết trước mình có giới thiệu cách chèn script Facebook vào tiện ích HTML/Javascript, hôm nay mình bổ sung bằng phương pháp sử dụng nhiều ngôn ngữ. Điều này rất hữu ích với người sử dụng template vì hỗ trợ ngôn ngữ bản địa của họ.

Phương pháp chèn script của Facebook hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Lấy ví dụ với nút like nó sẽ thể hiện trên văn bản ngôn ngữ nếu bằng tiếng Anh là Like còn với tiếng Việt là Thích. Điều này được thể hiện bằng mã ngôn ngữ khu vực trong url của đoạn script như sau:

Tiếng việt (vi_VN)

Copy

https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0&appId=Id_Ứng dụng&autoLogAppEvents=1

Tiếng Anh (en_US)

Copy

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0&appId=Id_Ứng dụng&autoLogAppEvents=1

Phương pháp chèn script giống như bài viết trước chỉ cần thay lại đoạn script dưới đây

Copy

<script>

  var locale = '<data:blog.locale/>';

  var appid = '<data:content/>';

  (function(d, s, id) {

    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

    if (d.getElementById(id)) return;

    js = d.createElement(s);

    js.id = id;

    js.async = true;

    var list = { 'af': 'af_ZA', 'de': 'de_DE', 'en': 'en_US', 'en_GB': 'en_GB', 'ar': 'ar_AE', 'eu': 'eu_ES', 'bn': 'bn_IN', 'bg': 'bg_BG', 'ca': 'ca_ES', 'zh_HK': 'zh_HK', 'zh_CN': 'zh_CN', 'zh_TW': 'zh_TW', 'ko': 'ko_KR', 'hr': 'hr_HR', 'da': 'da_DK', 'es_419': 'es_LA', 'es': 'es_ES', 'et': 'et_EE', 'fil': 'tl_PH', 'fi': 'fi_FI', 'fr': 'fr_FR', 'fr_CA': 'fr_CA', 'gl': 'gl_ES', 'el': 'el_GR', 'iw': 'he_IL', 'hi': 'hi_IN', 'hu': 'hu_HU', 'id': 'id_ID', 'is': 'is_IS', 'it': 'it_IT', 'ja': 'ja_JP', 'lv': 'lv_LV', 'ms': 'ms_MY', 'ml': 'ml_IN', 'nl': 'nl_NL', 'no': 'nn_NO', 'fa': 'fa_IR', 'pl': 'pl_PL', 'pt_BR': 'pt_BR', 'pt_PT': 'pt_PT', 'ro': 'ro_RO', 'ru': 'ru_RU', 'sr': 'sr_RS', 'sk': 'sk_SK', 'sl': 'sl_SI', 'sv': 'sv_SE', 'sw': 'sw_KE', 'ta': 'ta_IN', 'cs': 'cs_CZ', 'te': 'te_IN', 'th': 'th_TH', 'tr': 'tr_TR', 'uk': 'uk_UA', 'vi': 'vi_VN', 'am': 'en_US', 'gu': 'en_US', 'kn': 'en_US', 'mr': 'en_US', 'or': 'en_US', 'ur': 'en_US', 'zu': 'en_US' };

  js.src = 'https://connect.facebook.net/'+list[locale]+'/sdk.js#xfbml=1&amp;version=v3.0&amp;appId='+appid+'&amp;autoLogAppEvents=1';

  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, "script", "facebook-jssdk"));

</script>

Chấm hết bài!!!

View Comments

6 thoughts on “Phương pháp chèn script của Facebook hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

  1. Phương pháp chèn script sdk của Facebook vào tiện ích HTML/Javascript hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago