Những tính năng mới của Office 2019 và hướng dẫn cài đặt kích hoạt

Microsoft Office 2019 (tên mã: Cornflakes) là phiên bản mới nhất của bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office (bao gồm Word, Excel, Powerpoint, Outlook,…) tiếp nối phiên bản Office 2016 với rất nhiều cải tiến.

Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Microsoft ra mắt phiên bản chính thức dành cho doanh nghiệp, phiên bản dành cho người dùng cá nhân sẽ được ra mắt sau đó vài tuần.

Tính năng mới của Microsoft Office 2019

– Nâng cấp tính năng đám mây.
– Nâng cấp độ ổn định.
– Cải tiến bảo mật.
– Cải tiến giao diện.
– Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì.
– Thêm các dạng công thức biểu đồ mới trong Word và Excel.
– Thêm tính năng phân tích dữ liệu vào trong Excel
– Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D và các hiệu ứng chuyển slide vào Powerpoint.

Office 2019 có gì mới so với Office 2016

*Word

“Làm việc dễ dàng hơn”

Chủ đề màu đen
Âm thanh trong Office
Chú thích công cụ học tập và mô tả âm thanh
Văn bản thành giọng nói
Cải thiện tính năng viết
Cải thiện khả năng truy cập

*Excel

“Phân tích dữ liệu chính xác hơn”

Bản đồ 2D và biểu đồ hình phễu
Bộ nối và các hàm mới trong Excel
Phát hành Excel lên PowerBI
Nâng cấp PowerPivot
Nâng cấp PowerQuery

*PowerPoint

“Tạo nội dung có tác động mạnh mẽ hơn”

Các tính năng thu phóng để sắp thứ tự các trang trình bày trong bản trình bày
Tính năng chuyển tiếp Morph
Chèn và quản lý các Biểu tượng, SVG và mô hình 3D
Cải thiện hộp bút chì chuyển vùng

*Outlook

“Quản lý email hiệu quả hơn”

Cập nhật danh thiếp
Hộp thư đến ưu tiên
Thẻ tóm tắt đi lại và phân phối

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

Lưu ý: Office 2019 chỉ cài được trên hệ điều hành Windows 10 không cài được với hệ điều hành thấp hơn.

Link tải trực tiếp Office Professional Plus 2019 Retail

– English: http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img

– Vietnamese: http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/vi-vn/ProPlus2019Retail.img

– Link tải OInstall.zip: https://app.box.com/s/97xsmeze71twjzo43wdzqdysi2aoy6bv

* Hướng dẫn cài đặt & Kích hoạt Office Professional Plus 2019 Retail:

Bước 1: Khi tải về máy xong các bạn nhấp đúp vào tệp ProPlus2019Retail.img nó sẽ tự mount ra ổ ảo, các bạn tạo mới một thư mục ví dụ tên Office2019 sau đó các bạn truy cập ổ ảo copy tất cả vào thư mục vừa tạo.

Bước 2: Giải nén tệp OInstall.zip copy tệp OInstall.exe vào cùng với thư mục Office2019 như hình minh họa sau:

– Bước 3: Khởi chạy tệp OInstall.exe, trong giao diện cài đặt phần mềm các bạn cấu hình như hình minh họa sau:

Lưu ý: các bạn nếu muốn chọn cài đặt ứng dụng nào trong bộ Office thì tích vào ô tương ứng, nếu không muốn cài bỏ tích ô đó đi

– Bước 4: Đợi cho quá trình cài đặt đến khi hoàn thành tầm 10 đến 30 phút

– Bước 5: Khi cài đặt xong các bạn tắt phần mềm đi chuyển qua bước kích hoạt 6 tháng, các bạn mở cmd bằng quyền admin copy tất cả lệnh sau vào cmd để kích hoạt:

Copy
if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16"

if exist “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16”

set “cmd=cscript //nologo ospp.vbs”

%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1

%cmd% /dstatus | findstr “Office19ProPlus2019VL”

if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in (‘dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do %cmd% /inslic:”..rootLicenses16%x”)

%cmd% /unpkey:8MBCX >nul 2>&1

%cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

%cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act

cls & %cmd% /dstatus

echo.


Hình minh họa

– Bước 6: Khi kích hoạt xong các bạn có thể mở ứng dụng để trải nghiệm giao diện cũng như tính năng mới của Office 2019

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago