Khôi phục tùy chọn Open with bị mất trong menu chuột phải

Tùy chọn Open with xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một tập tin bất kỳ trong hệ điều hành Windows. Open with cho phép bạn mở một tập tin trong một chương trình khác với chương trình mặc định liên kết với tập tin và cũng cho phép bạn thiết lập một chương trình mặc định cho một loại tập tin.

Open with menu chuot phai
Open with menu chuot phai

Như đã đề cập, tùy chọn Open with xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào các tệp tài liệu, hình ảnh, nhạc, video, và tất cả các loại tệp khác. Nhưng nếu thời điểm hiện tại tùy chọn này không xuất hiện trong trình đơn ngữ cảnh khi bạn thực hiện một nhấp chuột phải vào một tập tin trong Windows 10. Nguyên nhân là tùy chọn này bị mất từ ContextMenuHandlers trong Registry.

Hướng dẫn khôi phục lại tùy chọn Open with trong menu chuột phải.

Bước 1: Mở Registry Editor. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gõ regedit trong Start menu hoặc hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và sau đó nhấn phím Enter. Nhấn vào nút Yes khi bạn nhìn thấy dấu nhắc User Account Control.

Bước 2: Vào Registry Editor, tìm đến khóa sau:

HKEY_CLASSES_ROOT*shellexContextMenuHandlers
Open with menu chuot phai 1
Open with menu chuot phai 1

Bước 3: Mở rộng ContextMenuHandlers bằng cách kích đúp vào nó. Dưới ContextMenuHandlers, hãy tìm một khóa có tên là Open With và nếu khóa này không tồn tại, nhấn chuột phải vào ContextMenuHandlers, nhấp vào New , và sau đó bấm phím . Nhập tên cho chìa khóa như là Open With .

Open with menu chuot phai 2
Open with menu chuot phai 2
Open with menu chuot phai 3
Open with menu chuot phai 3

Và nếu Open With chính tồn tại, chọn phím, về phía bên phải, kích đúp vào các chuỗi giá trị mặc định và thay đổi dữ liệu giá trị của nó đã nêu ở bước tiếp theo.

Bước 4: Cuối cùng, nhấn đúp chuột vào Open với chìa khóa, về phía bên phải, nhấp đúp chuột vào Defaut thiết lập dữ liệu giá trị của nó thành

{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}
Open with menu chuot phai 4
Open with menu chuot phai 4
Open with menu chuot phai 5
Open with menu chuot phai 5

Bạn có thể đóng cửa sổ Registry Editor. Open with sẽ xuất hiện khi bạn nhấp chuột phải vào một tập tin trong Windows 10.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *