Khởi chạy ứng dụng mặc định Windows 10 trên trình duyệt

Áp dụng cho Windows 10 và trình duyệt mặc định Microsoft Edge hoặc Internet Explorer và các trình duyệt khác. Chúng ta chỉ cần sao chép liên kết vào địa chỉ trình duyệt gõ enter để mở ứng dụng, liên kết này được gọi tắt là URI và cũng áp dụng trong hộp thoại Run. Ví dụ nếu muốn mở ứng dụng Groove Music thì sử dụng mswindowsmusic: trong thanh địa chỉ (lưu ý phải có dấu hai chấm “:” theo sau)

launch-an-app-width-a-uri
launch-an-app-width-a-uri

Dưới đây là một số URI

URI Scheme Launch app
mailto: Mail
skype: Skype
ms-chat: Messaging
ms-screenclip: Snip
ms-screensketch: Sketch
ms-people: People
ms-settings: Settings
ms-windows-store: Store
bingmaps: Map
bingnews: News
bingweather: Weather
ms-contact-support: Contact Support
ms-cortana: Cortana
ms-photos: Photos
mswindowsmusic: Groove Music
mswindowsvideo: Movies & TV
calculator: Calculator
xbox: Xbox
onenote: OneNote

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *