Key kích hoạt Windows và Office các phiên bản cập nhật thường xuyên

Nhằm thuận tiện cho các bạn trong nhóm cài đặt Windows và Microsoft Office nếu chưa kích hoạt có thể vào đây lấy key kích hoạt, nguồn key mình cập nhật từ tài khoản twitter november_ra1n_ và của tài khoản facebook Tuấn Thành.

Windows-10-Activator
Windows-10-Activator

☛ Key Windows & Office: https://goo.gl/iZgxYi
☛ Key Windows Server: https://goo.gl/4SdisM
☛ Chat lấy Confirmation ID: https://goo.gl/3D6sfK
☛ Sao lưu kích hoạt by phone: https://tinyurl.com/ycrn2u54

Windows

☛ Windows 10: https://textuploader.com/523q8
☛ Windows 8.1: https://textuploader.com/523mg
☛ Windows 8: https://textuploader.com/dot64
☛ Windows 7: https://textuploader.com/523gb

Windows Server

☛ Windows Server 2016: https://textuploader.com/d5cpm
☛ Windows Server 2012: https://textuploader.com/523xx
☛ Windows Server 2008: https://textuploader.com/xx7x

Microsoft Office

☛ Microsoft Office 2019: https://textuploader.com/dwsmw
☛ Microsoft Office 2016: https://textuploader.com/5234f
☛ Microsoft Office 2013: https://textuploader.com/523hg
☛ Microsoft Office 2010: https://textuploader.com/523ux

☛ Phần mềm kích hoạt Windows 10 vĩnh viễn: https://bit.ly/2qbNsZO
☛ Phần mềm kiểm tra và kích hoạt MSAct++: https://textuploader.com/d6bl9
☛ Phần mềm kiểm tra key PIDKey: http://www.solidfiles.com/v/Bz7aN64Z4WZRZ
☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone: https://goo.gl/WR9ogZ

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago