Hướng dẫn xóa và chặn một URL đã được lập chỉ mục trên kết quả tìm kiếm Google

Đôi khi bạn muốn URL của một trang nào đó trong Blog không hiển thị trên kết quả tìm kiếm Google nữa lúc này bạn bạn cần yêu cầu xóa URL này khỏi kết quả tìm kiếm và ngăn Google lập chỉ mục trở lại. Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết phải làm thế nào.

1. Xóa URL khỏi kết quả tìm kiếm

Để kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang web trong khung tìm kiếm Google gõ site:tên miền ví dụ site:vietblogdao.com tại đây bạn kiểm tra chọn URL muốn xóa xong đăng nhập trang quản trị webmasters truy cập mục Chỉ mục của Google > Xóa URL tại đây bạn chọn Ẩn tạm thời sau đó thêm liên kết cần ẩn xong nhấn Tiếp tục chọn loại yêu cầu Tạm thời ẩn trang từ kết quả tìm kiếm và loại bỏ khỏi bộ nhớ đệm xong chọn Gửi Yêu cầu và đợi Google xóa liên kết.

Hình minh họa

Sau khi Goole xóa thì liên kết này sẽ không còn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm

2. Chặn URL không cho lập chỉ mục trở lại

Có một số cách sau đây có thể ngăn Google lập chỉ mục cho các URL đã xóa khỏi kết quả tìm kiếm

+ Sử dụng tệp Robots.txt

Đăng nhập vào Blogger truy cập Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếmRobots.txt tùy chỉnh > Chỉnh sửa thêm URL muốn chặn xong chọn Lưu thay đổi, ví dụ:

Disallow: /p/nhan-xet-moi.html

Hình minh họa

+ Ngăn lập chỉ mục trực tiếp trong chỉnh sửa bài viết

Đăng nhập vào Blogger truy cập Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếmThẻ tiêu đề robot tùy chỉnh > Chỉnh sửa chọn xong Lưu thay đổi

Vào chỉnh sửa bài viết muốn chặn lập chỉ mục chọn Thẻ robot tùy chỉnh tích chọn noindex, nofollow bấm Hoàn thành xong chọn Cập nhật bài viết

Hình minh họa

+ Chặn bằng thẻ meta

Vào chỉnh sửa HTML trong Chủ đề thêm thẻ meta trong cặp thẻ <head> </head>

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + “đường dẫn URL“‘>
  <meta name=’robots’ content=’noindex, nofollow’/>
</b:if>

Ví dụ:

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + “p/nhan-xet-moi.html”‘>
  <meta name=’robots’ content=’noindex, nofollow’/>
</b:if>

+ Xóa URL

Nếu bạn không có kế hoặc sử dụng URL trang nữa bạn có thể xóa URL trang khỏi Blog

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago