Hướng dẫn xóa khung nhận xét mặc định của Blogger

Nếu bạn không muốn sử dụng khung nhận xét mặc định của Blogger bạn có thể làm ẩn nó đi trong phần Cài đặt hoặc bạn có thể xóa bỏ vĩnh viễn khung nhận xét khỏi mẫu để Blog tải trang nhanh hơn. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách xóa với chỉ vài bước đơn giản. Tất nhiên bạn sao lưu mẫu trước khi thực hiện để sau này có kế hoặc sử dụng thì phục hồi lại.

Hướng dẫn xóa khung nhận xét mặc định của Blogger
Lưu ý: Hướng dẫn này áp dụng cho widget Blog1 version=’1′

1. Đăng nhập vào Blogger > Chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1 > Chọn mở rộng thẻ <b:includable id=’main’ var=’top’> tìm đoạn <b:include cond=’data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}’ data=’post’ name=’comment_picker’/> các bạn xóa nó đi.

2. Tiếp tục mở rộng các cặp thẻ sau và xóa tất cả nội dung bên trong

Copy

<b:includable id='comment-form' var='post'>

<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>

<b:includable id='comment_count_picker' var='post'>

<b:includable id='comment_picker' var='post'>

<b:includable id='comments' var='post'>

<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>

<b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>

<b:includable id='threaded_comments' var='post'>

Ví dụ <b:includable id=’comment-form’ var=’post’>…</b:includable> thì bạn xóa nội dung trong dấu “…” chỉ còn lại <b:includable id=’comment-form’ var=’post’></b:includable>

Hướng dẫn xóa khung nhận xét mặc định của Blogger
Hình minh họa khi xóa và tải lại trang

3. Khi xóa xong chọn lưu mẫu truy cập bài viết bạn sẽ không còn thấy khung nhận xét mặc định của Blogger nữa lúc này bạn có thể khung nhận xét của Facebook thay thế.

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago