Hướng dẫn xóa hoặc chuyển hướng liên kết Label trên kết quả tìm kiếm Google

Khi bạn cho phép Google thu thập liên kết Label trong tệp Robots.txt thì Google sẽ theo dõi lập chỉ mục cho các liên kết Label trên kết quả tìm kiếm, và khi Google đã lập chỉ mục các liên kết này sẽ lưu trữ trong bộ nhớ đệm, vấn đề xảy ra khi bạn xóa tên Label thì liên kết của Label bị xóa vẫn còn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm.

Hướng dẫn xóa hoặc chuyển hướng liên kết Label trên kết quả tìm kiếm Google

Khác với các URL của bài viết thì các liên kết của Label không bị hỏng, lấy ví dụ khi bạn xóa một URL của bài viết mà URL này đã được lập chỉ mục trên kết quả tìm kiếm trước đó và khi Google theo dõi thấy liên kết này bị hỏng không còn tồn tại sẽ thông báo đến chủ sở hữu web trong webmasters. Còn với trường hợp liên kết Label lại khác là khi bạn xóa một Label đi thì liên kết của Label không bị ảnh hưởng chỉ là không có các bài viết trong liên kết này.

Để kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của trang web trong khung tìm kiếm Google gõ site:tên miền ví dụ site:vietblogdao.com, Google sẽ đưa ra danh sách các liên kết đã được lập chỉ mục bạn để ý URL của các trang tĩnh và URL của Label luôn được sắp xếp ở các trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm.

Ví dụ minh họa trước đây Blog của mình có một Label tên fix-loi thì liên kết của Label đó là

/label/fix-loi

Như vậy Google sẽ lập chỉ mục trên kết quả tìm kiếm là

https://vietblogdao.com/label/fix-loi

Và trước đây mình có thiết lập thêm thuộc tính max-results cho liên kết này thành

/label/fix-loi?max-results=10

Và Google cũng lập chỉ mục cho liết kết này trên kết quả tìm kiếm là

https://vietblogdao.com/label/fix-loi?max-results=10

Như vậy có thể thấy trên kết quả tìm kiếm của Google đang lưu 2 liên kết này và khi truy cập 2 liên kết này đều đến một trang đích nhưng bị trống không có bài viết.

Hướng giải quyết ở đây là hoặc vẫn để liên kết này tồn tại trên kết quả tìm kiếm và làm chuyển hướng đến một liên kết nội bộ khác hoặc xóa liên kết này khỏi kết quả tìm kiếm.

+ Trường hợp chọn xóa liên kết

Đăng nhập trang quản trị webmasters truy cập mục Chỉ mục của Google > Xóa URL tại đây bạn chọn Ẩn tạm thời sau đó thêm liên kết cần ẩn xong nhấn Tiếp tục chọn loại yêu cầu Tạm thời ẩn trang từ kết quả tìm kiếm và loại bỏ khỏi bộ nhớ đệm xong chọn Gửi Yêu cầu và đợi Google xóa liên kết.

Hướng dẫn xóa hoặc chuyển hướng liên kết Label trên kết quả tìm kiếm Google
Hình minh họa

Sau khi Goole xóa thì liên kết này sẽ không còn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm

+ Trường hợp chọn chuyển hướng

Đăng nhập vào Blogger truy cập Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm > Chuyển hướng tùy chỉnh chọn Chỉnh sửa thêm liên kết chuyển hướng Từ và liên kết Tới giả sử mình chuyển hướng như sau:

Từ /label/fix-loi?max-results=10
Tới /label/Windows

Hướng dẫn xóa hoặc chuyển hướng liên kết Label trên kết quả tìm kiếm Google
Hình minh họa

Như vậy khi khách truy cập liên kết từ kết quả tìm kiếm sẽ chuyển hướng đến một liên kết khác trong Blog.

Trong phạm vi bài viết này mình chỉ đề cập đến liên kết Label, tuy nhiên bạn vẫn có thể áp dụng với các URL khác của bài viết hay URL trang tĩnh trên kết quả tìm kiếm của Google.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago