Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

Nếu bạn kiểm tra phần tử link tiêu đề và link ảnh của tiện ích bài đăng phổ biến PopularPosts nếu không thấy thuộc tính title của link tức là khi rê chuột (hover) vào link không thấy hiện gì và kiểm tra link ảnh cũng không thấy thuộc tính alt thì bạn nên cần sửa lại vì điều này rất tốt cho SEO giúp bài viết được index nhanh hơn và có điểm SEO cao hơn.

Ví dụ tiện ích PopularPosts sau khi thêm thuộc tính titlealt khi hover vào tiêu đề bài viết

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

Việc thêm thuộc tính không khó ai cũng có thể làm được theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào Blogger
2. Truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML
3. Chọn Chuyển đến tiện ích > PopularPost1

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

4. Chọn mở rộng widget

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

5. Tiếp tục mở rộng <b:includable id=’main’>

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

6. Tìm các mục <a expr:href=’data:post.href’> lưu ý có từ 4 mục như vậy

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

7. Thêm ngay sau đó đoạn expr:title=’data:post.title’

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

7. Tìm mục <img border=’0’… thêm expr:alt=’data:post.title’

Hướng dẫn thêm thuộc tính title và alt vào tiện ích PopularPosts

8. Chọn Lưu chủ đề

Các đoạn expr:title=’data:post.title’expr:alt=’data:post.title’ khi xuất ra sẽ cho thuộc tính titlealt bằng với tiêu đề bài viết.

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago