Hướng dẫn thêm thời gian cập nhật vào bài viết sử dụng feed

Có thể các bạn đang đi tìm cách thêm thời gian cập nhật vào bài viết nhưng chưa biết cách vì thẻ data gọi dữ liệu cho thời gian cập nhật thường không chính xác với múi giờ mà bạn cài đặt chỉ có thời gian đăng bài là chính xác. Như vậy để thêm được thời gian cập nhật cần sử dụng đến feed bằng phương pháp get để cho ra thời gian hiển thị.

Trước tiên bạn cần hiểu thời gian đăng bài (published) và thời gian cập nhật (updated) khác nhau như thế nào? Mình sẽ giải thích như sau:

1. Khi bạn đăng bài mới click nút Xuất bản thì đó là thời gian đăng bài.
2. Khi bạn chỉnh sửa lại bài viết đó xong click nút Cập nhật thì đó thời gian cập nhật.
3. Nếu bạn chỉnh sửa lại thời gian đăng bài trong phần Lịch biểu bên phải chọn Đặt ngày và giờ thì thời gian đó là thời gian đăng bài còn thời gian bạn click nút Cập nhật thì đó thời gian cập nhật

Hình minh họa

Có 2 cách Get thứ nhất sử dụng feed trực tiếp trong Blog và thứ hai sử dụng Bloger API v3 cần sử dụng đến API key cho nên sử dụng phương pháp thứ nhất cho đơn giản còn phương pháp thứ hai mình sẽ có bài hướng dẫn chung về cách sử dụng Bloger API v3.

Phương pháp làm như sau:

+ Url để get: /feeds/posts/default/postID?alt=json-in-script

+ Trong này chúng ta sẽ thấy thời gian cập nhật updated ví dụ bằng dãy số: 2018-06-20T01:15:43.775+07:00

Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phương pháp get kết hợp với lọc và sắp xếp thời gian như sau:

+ Chèn đoạn script trong thẻ tag <b:includable id=’post’ var=’post’> của widget Blog1


<script>

var postID = '<data:post.id/>';

$.ajax({

  url: '/feeds/posts/default/'+postID+'?alt=json-in-script',

  type: "get",

  dataType: "jsonp",

  success: function(data) {

    var v = " ";

    var w = " thag ";

    var x = ", "

    var y = " (GMT";

    var z = ")";

    var t = data.entry.updated.$t;

    var post_updated = t.substring(8, 10) + w + t.substring(5, 7) + x + t.substring(0, 4) + v + t.substring(11, 16) + y + t.substring(23, 29) + z;

    $('.post_updated').html(post_updated);

  }

});

</script>

Hình minh họa:

+ Đặt class post_updated vào nơi muốn hiển thị trong bài viết

<div class=’post_updated’/> hoặc <span class=’post_updated’/>

Đón đọc bài tới Hướng dẫn Get JSON bằng phương pháp sử dụng Blogger API.

Chấm hết bài!!!

View Comments

One thought on “Hướng dẫn thêm thời gian cập nhật vào bài viết sử dụng feed

  1. Web Hosting in Pakistan at affordable price, PK Domain provide cheap web Hosting and best hosting company in Lahore Pakistan. PK Domain is one of top web hosting service providers in Pakistan. We provide Web Hosting for small businesses and individuals. You can get complete information about different packages of domain and hosting at http://www.pkdomain.com.pk. Whether you need web hosting in Pakistan or a complete solution with development, we have it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago