Hướng dẫn thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết

NewsArticle là dạng bài báo mới nhất được Google câp nhật trên kết quả tìm kiếm thích hợp trong trang bài viết tin tức, Blog và thể thao của bạn. NewsArticle được thêm trong các trang AMP và trang không phải AMP cũng có thể thêm vào.

Hướng dẫn thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết

Theo giải thích của Google như sau:

Các trang bài viết không phải AMP bao gồm dữ liệu có cấu trúc có thể làm tăng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm với các tính năng kết quả chi tiết hoặc xuất hiện trong băng chuyền câu chuyện hàng đầu.

Như vậy nếu Blog của bạn có nhiều người đọc, tìm kiếm trên Google bạn có thể thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết. Cách thực hiện tương đối đơn giản sử dụng mã JSON-LD theo các bước sau:

Đăng nhập vào Blogger > Chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1 > tìm và mở rộng thẻ <b:includable id=’post’ var=’post’>…</b:includable> chèn đoạn script sau bên dưới <div class=’post-footer’>

Copy

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script type='application/ld+json'> {

    "@context": "http://schema.org",

    "@type": "NewsArticle",

    "mainEntityOfPage": {

      "@type": "WebPage",

      "@id": "<data:blog.canonicalUrl/>"

    },

    "headline": "<data:blog.pageName/>",

    "description": "<data:blog.metaDescription/>",

    "image": {

      "@type": "ImageObject",

      "url": "<b:if cond='data:post.firstImageUrl'><data:post.firstImageUrl/><b:else/>https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg</b:if>",

      "width": 720,

      "height": 480

    },

    "datePublished": "<data:post.timestampISO8601/>",

    "dateModified": "<data:post.timestampISO8601/>",

    "author": {

      "@type": "Person",

      "name": "<data:post.author/>"

    },

    "publisher": {

      "@type": "Organization",

      "name": "VIỆT BLOGGER",

      "logo": {

        "@type": "ImageObject",

        "url": "https://3.bp.blogspot.com/-e8hXBRehutU/WlbeZ3CxA8I/AAAAAAAARtI/eLYb--ZwqlQrF9A3Sz66YZx6qr72xcShACLcBGAs/s1600/logo.png"

      }

    }

  } </script>

</b:if>

Bạn thay các dòng mình bôi đỏ, khi Google cập nhật trên Search Console cho ra kết quả ví dụ như hình dưới:

Hướng dẫn thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết

Ngoài ra bạn có thể xem nguồn trang bài viết ví dụ:

Hướng dẫn thêm dữ liệu có cấu trúc NewsArticle vào bài viết

Hoặc bạn có thể kiểm tra bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của Google

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago