Hướng dẫn thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho trang tìm kiếm Label

Ngoài việc thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho bài viết thì việc thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho trang tìm kiếm Label cũng rất tốt giúp Google lập chỉ mục cho đường dẫn này trên tìm kiếm có tác dụng làm ẩn link và thay thế bằng đường dẫn Breadcrumb.

Lấy ví dụ minh họa khi Google thu thập dữ liệu đường dẫn với trang tìm kiếm có nhãn Seo Blogspot

https://vietblogdao.blogspot.com/search/label/Seo%20Blogspot?&max-results=10

lên kết quả tìm kiếm, như vậy link sẽ trông rất thô ngoài ra không thu hút được người tìm kiếm nhấp chuột vào đường dẫn. Thay vào đó chúng ta có thể thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb và khi Google lập chỉ mục sẽ cho ra kết quả tìm kiếm:

https://vietblogdao.blogspot.com › Seo Blogspot

Có 2 cách thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho trang tìm kiếm Label như sau:

Cách 1: Tạo dữ liệu cấu trúc BreadcrumbList sử dụng JSON-LD

Cách này siêu đơn giản ???? chỉ cần thêm đoạn mã sau đây trong cặp thẻ <head></head>, có thể trên <b:skin> hay dưới </b:skin> đều OK hết

Copy

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<!-- Google Search Meta -->

<script type="application/ld+json">

{

  "@context": "http://schema.org",

  "@type": "BreadcrumbList",

  "itemListElement": [{

    "@type": "ListItem",

    "position": 1,

    "item": {

      "@id": "<data:blog.homepageUrl/>",

      "name": "Việt Blogger"

    }

  },{

    "@type": "ListItem",

    "position": 2,

    "item": {

      "@id": "<data:blog.canonicalUrl/>",

      "name": "<data:blog.pageName/>"

     }

  }]

}

</script>

</b:if>

Thay Việt Blogger bằng tên bạn muốn hiển thị, khi kiểm tra bằng Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc sẽ cho ra kết quả như hình:

Hướng dẫn thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho trang tìm kiếm Label

Cách 2: Tạo dữ liệu cấu trúc Breadcrumb kết hợp với đường dẫn trong trang tim kiếm Label

Đây là cách kết hợp với đường dẫn trong trang tìm kiếm Label tương tự như thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb trong bài viết nằm trong cặp thẻ <b:includable id=’breadcrumb’ var=’posts’></b:includable> của tiện ích Blog1

Trong cặp thẻ này thêm đoạn HTML như sau:

Copy

<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>

  <div class='breadcrumbs' xmlns:v='http://rdf.data-vocabulary.org/#'>

    <span typeof='v:Breadcrumb'>

      <a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:homeMsg' property='v:title' rel='v:url'><data:homeMsg/></a> &#8250;

      <span rel='v:child' typeof='v:Breadcrumb'>

        <a expr:href='data:blog.canonicalUrl' expr:title='data:blog.pageName' property='v:title' rel='v:url'><data:blog.pageName/></a>

      </span>

    </span>

  </div>

</b:if>

Cách này hơi phức tạp ???? nếu bạn nào không rành cứ sử dụng cách 1 cho đơn giản nhé ????, khi kiểm tra dữ liệu cấu trúc theo cách này sẽ cho ra kết quả như hình:

Hướng dẫn thêm dữ liệu cấu trúc Breadcrumb cho trang tìm kiếm Label

Đọc bài này nếu không hiểu, bạn cứ đăng nhận xét bên dưới để được hổ trợ. Các bạn muốn copy về Blog mình cứ tự nhiên không cần ghi nguồn, mình không quan trọng vấn đề này ????

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago