Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới cung cấp thông tin về phiên bản được lập chỉ mục của một trang cụ thể trên kết quả tìm kiếm Google. Thông tin bao gồm lỗi AMP, lỗi dữ liệu có cấu trúc và các vấn đề lập chỉ mục.

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

Công cụ kiểm tra URL là cách tuyệt vời nhất để xem chính xác trạng thái URL của bài viết đã được lập chỉ mục trên Google hay không bằng cách kiểm tra từng URL của bài viết. Lý do bạn cần phải kiểm tra thủ công từng URL ngoài kiểm tra trạng thái lập chỉ mục còn biết nguyên nhân vì sao URL bị chậm hay không được lập chỉ mục.

Yêu cầu: Bạn cần thêm URL trang web trước nhớ sử dụng địa chỉ chính xác của sản phẩm của bạn – Ví dụ: htt​p:// và htt​ps:// được xem là các sản phẩm khác nhau. Các bước kiểm tra như sau:

1. Nhập URL vào thanh tìm kiếm để kiểm tra trang đã lập chỉ mục nếu thấy thông báo URL nằm trên Google điều đó có nghĩa URL bài viết đã được lập chỉ mục

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

2. Trong trường hợp nếu nhận được thông báo URL không nằm trên Google lúc này bạn chọn dòng KIỂM TRA URL ĐANG HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

3. Sau khi kiểm tra nếu có thông báo Google có thể lập chỉ mục URL này, lúc này bạn chọn dòng YÊU CẦU LẬP CHỈ MỤC ngay phía dưới.

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

4. Đợi ít phút cho quá trình gửi yêu cầu lập chỉ mục thành công

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

5. Khi Google xử lý yêu cầu của bạn xong sẽ xuất hiện thông báo Đã yêu cầu lập chỉ mục, như vậy URL đã được thêm vào hàng đợi ưu tiên thu thập dữ liệu nghĩa là Google sẽ xử lý yêu cầu của các URL đã được gửi lập chỉ mục trước.

Hướng dẫn sử dụng Công cụ kiểm tra URL trong Search Console mới

Như vậy với vài bước đơn giản bạn đã vừa kiểm tra chính xác trạng thái URL bài viết có được lập chỉ mục trên kết quả tìm kiếm Google hay không lại có thể yêu cầu lập chỉ mục cho những URL chưa được lập chỉ mục. Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago