Hướng dẫn sao lưu và phục hồi trong Windows 10

Recovery được hiểu khi bạn muốn Reset lại máy của mình đưa Windows về lại tình trạng như lúc cài mới chưa được thiết lập gì và cũng chưa được cài phần mềm, driver. Vậy bạn muốn có những vấn đề đó bạn phải thiết lập trước khi Recovery lại máy. Bài viết tôi chia làm 2 phần, các bạn bấm chọn mở rộng mục muốn xem:

Phần 1. Thiết lập giữ lại phần mềm, driver và tùy chỉnh

Trước tiên bạn cần tải thư mục Deployment tools về máy giải nén rồi copy vào phân vùng khác phân vùng cài Windows hoặc lưu vào usb cũng được

Link tải: https://app.box.com/s/n134o8otfr69rbydxmc86k558gu6ta9r

1. Kiểm tra chắc chắn rằng ổ (C:) đã có thư mục ẩn Reovery bằng cách chạy dấu nhắc lệnh Cmd quyền administrator gõ lệnh sau:

dir /A:D C:

Hình minh họa

Trong trường hợp nếu kiểm tra không thấy sử dụng lần lượt 2 lệnh sau trong dấu nhắc lệnh tạo mới thư mục Reocery và thiết lập quyền cũng như ẩn thư mục


md C:Recovery

attrib +h + s C:Recovery

2. Sao lưu gói phần mềm đã cài bao gồm cả driver cài đặt dạng exe

Trong dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau để sao lưu:

Win 64 bit:

E:ADKToolsamd64scanstate.exe /apps /ppkg C:RecoveryCustomizationsusmt.ppkg /o /c /v:13 /l:C:RecoveryScanState.log

Win 32 bit

E:ADKToolsx86scanstate.exe /apps /ppkg C:RecoveryCustomizationsusmt.ppkg /o /c /v:13 /l:C:RecoveryScanState.log

Với E là ký tự của phân vùng hoặc usb đang lưu thư mục ADKTools mà đã tải về giải nén lưu ở bước trên. Đợi cho quá trình sao lưu được hoàn tất thì gõ lệnh sau xóa tệp ScanState.log

del C:RecoveryScanstate.log

Hình minh họa

3. Xuất Start Layout vào thư mục OEM

Những ứng dụng, phần mềm… mà bạn đã ghim vào Start meu được gọi là Start Layout, chạy Powershell bằng quyền administrator gõ lệnh sau xuất tệp LayoutModification.xml lưu vào thư mục OEM


export-startlayout -path E:OEMLayoutModification.xml

Hình minh họa

Với E là ký tự của phân vùng hoặc usb đang lưu thư mục OEM mà đã tải về giải nén lưu ở bước trên.

4. Chỉnh sửa các tệp trong thư mục OEM

Các tệp cần sửa bao gồm

– OEMLogo: Logo hiển thị trong system định dạng bmp
– OEMWallapaper: Ảnh làm desktop định dạng png
– Tệp trả lời Unattend.xml, chuột phải tệp này chọn Edit thay nội dung trong các dòng chữ màu trắng, hãy làm thật cẩn thận

Phần lối tắt của ứng dụng hoặc phần mềm muốn ghim vào Taskbar nếu là ứng dụng thì sử dụng AppUserModelId của ứng dụng ví dụ:

<Link0>Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App</Link0>

Còn nếu là phần mềm thì lấy lối tắt trong thư mục Programs theo hai đường dẫn sau:

– Cho tất cả tài khoản:

%allusersprofile%MicrosoftWindowsStart MenuPrograms

– Cho một tài khoản cố định:

%userprofile%AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuPrograms

Hình minh họa

Ví dụ trong tệp tin trả lời mẫu tôi có để đoạn


<Link0>%allusersprofile%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsAccessoriesWindows Media Player.lnk</Link0>

<Link1>%userprofile%AppDataRoamingMicrosoftWindowsStart MenuProgramsSystem ToolsControl Panel.lnk</Link1>

<Link2>%allusersprofile%MicrosoftWindowsStart MenuProgramsExcel 2016.lnk</Link2>

Có nghĩa là tôi muốn ghim lối tắt của các phần mềm Windows Media Player, Control Panel và Excel theo thứ tự từ trái qua phải và trong têp trả lời từ trên xuống dưới

Lưu ý: Bạn chỉ được ghim tối đa là 6 lối tắt của ứng dụng hoặc phần mềm cụ thể


<Link0></Link0>

<Link1></Link1>

<Link2></Link2>

<Link3></Link3>

<Link4></Link4>

<Link5></Link5>

<Link6></Link6>

Khi chỉnh sửa xong sử dụng lệnh sau copy thư mục OEM vào thư mục Recovery

xcopy E:OEM C:RecoveryOEM /s /i

Hình minh họa

5. Di chuyển các tệp đã tải về đang lưu trong ổ C lưu vào ổ khác

Các tệp như phần mềm cài đặt, tài liệu, hình ảnh… mà bạn đang lưu ngoài desktop hay trong thư mục tải về nếu bạn muốn giữ lại thì di chuyển hoặc copy chúng sang phân vùng khác để khi Recovery lại không bị mất

Phần 2. Hướng dẫn các bước Reovery lại Windows 10

Có nhiều cách chọn Reset this PC, trực tiếp trong Settings, tại màn hình Advanced Startup, Sử dụng usb recovery…Trong phần hướng dẫn này tôi sẽ truy cập nhanh màn hình Advanced Startup bằng cách giữ phím Shift + Restart, các bước Reset this PC được tôi mô tả lần lượt theo thứ tự các hình dưới đây cho đến khi vào đến màn hình desktop.

Quan trọng: Phải luôn giữ nguồn điện nếu là laptop hay máy tính bảng phải giữ kết nối adaptor trong suốt quá trình Recovery

Khi vào đến màn hình Advanced Startup chọn Troubleshoot

Chọn Reset this PC trong màn hình Troubleshoot

Chọn Reomove everything trong màn hình Reset this PC

Windows sẽ khởi động lại chờ một lúc trong màn hình Reset this PC để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ

Chọn Just remove my files ở màn hình tiếp theo

Nhấn chọn nút Reset bắt đầu quá trình Reovery hoặc nhấn chọn nút Cancel để hủy quá trình

Trong màn hình này Windows sẽ tự động reset thời gian khoảng từ 30 phút tới 1 tiếng

Sau khi reset xong Windows sẽ chuyển sang quá trình cài đặt, mất khoảng 30 phút tới 1 giờ hoàn thành

Windows khởi động lại vào đến màn hình OOBE khởi chạy trợ lý ảo Cortana trợ giúp một số thiết lập chọn ngôn ngữ, tạo tài khoản…

Chọn ngôn ngữ hệ thống

Chọn bố trí bàn phím

Nhấn Skip bỏ qua nếu không muốn bố trí bàn phím phụ thứ 2

Nhấn chọn nút Accept chấp nhận điều khoản sử dụng của Microsoft

Chọn Set up for personal use nếu bạn sử dụng tài khoản cá nhân. Trường hợp bạn là sinh viên hay là nhân viên của doanh nghiệp dực cấp email đăng nhập thì sử dụng tùy chọn Set up for an organization

Nhập địa chỉ email nếu sử dụng tài khoản Microsoft hoặc nếu chỉ sử dụng tài khoản cục bộ thì nhấn chọn Offline account

Chọn No nếu vẫn muốn tiếp tục tạo tài khoản Local Account

Nhập tên tài khoản xong nhấn Next

Nhập mật khẩu cho tài khoản, nếu không sử dụng để trống nhấn Next

Chọn Yes

Chọn Accept

Đợi ít phút tại màn hình chào mừng

Khi vào đến desktop

Các ứng dụng, phần mềm đã ghim vào Start menu và Taskbar đều được giữ lại

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago