Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool

Một số bạn gặp trường hợp không thấy bản cập nhật Windows 10 trong windows update hoặc lúc cập nhật thường hay bị lỗi do kết nối mạng hay lỗi hệ thống, lỗi server từ trang tải về… Nếu gặp trường hợp lỗi, bạn có thể làm theo các bước nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool của Microsoft

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool

1. Tải về công cụ Media Creation Tool từ trang tải về của Microsoft
2. Chạy Media Creation Tool chọn Upgrade this PC now
3. Chờ cho công cụ tự tải và cài đặt nâng cấp thời gian còn tùy thuộc vào kết nối mạng internet, nếu bạn muốn tạo luôn bộ cài ra usb hoặc đĩa dvd thì chọn Create Installation media for another PC và làm theo các hướng dẫn.

Dưới đây là một số hình ảnh áp dụng với trường hợp Upgrade this PC now

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool
Bấm Accept

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool
Công cụ đang kiểm tra cập nhật

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool
Bấm Install để bắt đầu cài đặt

Hướng dẫn nâng cấp lên Windows 10 bằng công cụ Media Creation Tool
Quá trình cài đặt bắt đầu
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago