Hướng dẫn lấy số người theo dõi từ Google Plus và YouTube

Trong quá trình tạo thống kê cho Blog chắc sẽ có bạn muốn lấy số liệu thống kê người theo dõi từ mạng Google Plus và kênh YouTube. Nếu bạn đang tìm kiếm vấn đề đó bạn có thể tham khảo bài viết của mình dưới đây

Hướng dẫn lấy số người theo dõi từ Google Plus và YouTube
Sử dụng phương thức Get JSON kết hợp với API Key sẽ cho ra con số cụ thể từ Google Plus và YouTube

1. Trước hết bạn phải kích hoạt dịch vụ Google+ API và YouTube Data API v3 theo đường link https://console.cloud.google.com/apis/library

Khi kích hoạt xong bạn cần tạo API Key  trong tab Credentials

Hướng dẫn lấy số người theo dõi từ Google Plus và YouTube

Lưu ý: Bạn chỉ cần tạo duy nhất 1 API Key là có thể sử dụng chung cho tất cả dịch vụ nhưng muốn sử dụng dịch vụ nào phải kích hoạt dịch vụ đó trong thư viện API Library

2. Khi có API Key bạn cần lấy thông tin Google+ ID và YouTube ID như sau:

+ Với Google+ ID: Đầu tiên bạn truy cập địa chỉ https://plus.google.com chọn đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, sau khi đăng nhập xong ở tab Hồ sơ (Profile) bên trái chuột phải chọn Sao chép liên kết (Copy Link Address) tiếp tục dán nó vào tab mới của trình duyệt bạn sẽ lấy được số Google+ ID bao gồm 21 số

+ Với YouTube ID: Rất đơn giản bạn chỉ cần truy cập YouTube vào kênh của bạn và xem ID trên địa chỉ trình duyệt.

3. Tạo js chèn trước </head>

+ Google+

Copy

<script>

//<![CDATA[

$.ajax({

  type: 'GET',

  dataType: 'json',

  url: 'https://www.googleapis.com/plus/v1/people/Google+_ID?key=API_Key',

  success: function(data) {

    var gpluscount = data.circledByCount;

    $('.gplus-count').html(gpluscount);

  }

});

//]]>

</script>

Thay Google+_ID và API_Key trong đoạn script trên mà bạn đã lấy trong bước 1 và 2. Sử dụng đoạn html vào nơi bạn muốn hiển thị số lượt theo dõi Google+ trong Blog: <span class=’gplus-count’></span>

+ YouTube

Copy

<script>

//<![CDATA[

var url = 'https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=YouTube_Channel_ID&key=API_key';

$.ajax({

  type: 'GET',

  dataType: 'json',

  url: url,

  success: function(data) {

    var ytcount = data.items[0].statistics.subscriberCount;

    $('.yt-count').html(ytcount);

  }

});

//]]>

</script>

Thay YouTube_Channel_ID và API_Key trong đoạn script trên mà bạn đã lấy trong bước 1 và 2. Sử dụng đoạn html vào nơi bạn muốn hiển thị số lượt theo dõi YouTube trong Blog: <span class=’yt-count’></span>

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago