Hướng dẫn lấy số lượt chia sẻ và bình luận Facebook của một Url bài viết

Chắc hẳn các bạn cũng muốn biết được số lượt thích, chia sẻ và bình luận của một bài viết khi chia sẻ lên Facebook. Việc này vô củng đơn giản, bạn sao chép liên kết sau vào địa chỉ trình duyệt là biết được

Hướng dẫn lấy số lượt chia sẻ và bình luận Facebook của một Url bài viết

https://graph.facebook.com/<Url bài viết>

Ví dụ: https://graph.facebook.com/https://vietblogdao.blogspot.com/2018/06/chia-se-mien-phi-viet-blogger-personal-blogger-template-2018.html

Cho ra một đoạn như mô tả

Copy

{

   "share": {

      "comment_count": 18,

      "share_count": 20

   },

   "og_object": {

      "id": "2147259448649989",

      "description": "Viu1ec7t Blogger Personal Blogger Template lu00e0 mu1eabu cu00e1 nhu00e2n thu00edch hu1ee3p viu1ebft Blog  trong nu0103m 2018. Template cu00f3 giao diu1ec7n u0111u01a1n giu1ea3n su1eafp xu1ebfp gu1ecdn gu00e0ng u0111u1eb9p mu1eaft, chuu1ea9n SEO, Full Reponsive vu00e0 ru1ea5t nhiu1ec1u tiu1ec7n u00edch...",

      "title": "Chia su1ebb miu1ec5n phu00ed Viu1ec7t Blogger Personal Blogger Template 2018",

      "type": "article",

      "updated_time": "2018-06-07T05:03:34+0000"

   },

   "id": "https://vietblogdao.blogspot.com/2018/06/chia-se-mien-phi-viet-blogger-personal-blogger-template-2018.html"

}

Như vậy chúng ta biết được

– Số bình luận: 18
– Lượt chia sẻ: 20

Facebook sẽ tính gộp chung lượt thích + chia sẻ vào thành “share_count” còn số bình luận là “comment_count”

Bây giờ nếu bạn muốn hiển thị những con số này trong bài viết bạn cần sử dụng đến getJSON mà mình đã làm sẵn bạn chèn đoạn script ngay trước thẻ đóng </body>

Copy

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script>

//<![CDATA[

var postUrl = location.href;

var get_fbcount = function() {

  $.getJSON('https://graph.facebook.com/' + postUrl, function(data) {

    var commentcount = data.share.comment_count;

    console.log(data);

    if (commentcount) {

      $('.comment_count').append(commentcount);

    } else {

      $('.comment_count').append(0);

    }

var sharecount = data.share.share_count;

    console.log(data);

    if (sharecount) {

      $('.share_count').append(sharecount);

    } else {

      $('.share_count').append(0);

    }

  });

};

get_fbcount();

//]]>

</script>

</b:if>

Để hiện thị lượt chia sẻ và bình luận bạn chèn đoạn html sau trong bài viết nơi muốn hiển thị

– Số lượt chia sẻ: <span class=’share_count></span>
– Số bình luận: <span class=’comment_count’></span>

Chấm hết bài!!!

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago