Hướng dẫn cấu hình bỏ qua màn hình nhập key cài đặt Windows 10, version 1809

Trong bộ cài ISO Windows 10, version 1809 mà Microsoft vừa phát hành cho người dùng máy tính phổ thông qua kênh bán lẻ (retail) có tổng cộng 11 phiên bản (Edition) bao gồm những phiên bản sau:

 1. Windows 10 Home
 2. Windows 10 Home N
 3. Windows 10 Home Single Language
 4. Windows 10 Education
 5. Windows 10 Education N
 6. Windows 10 Pro
 7. Windows 10 Pro N
 8. Windows 10 Pro Education
 9. Windows 10 Pro Education N
 10. Windows 10 Pro for Workstations
 11. Windows 10 N Pro for Workstations

Khi bạn tiến hành cài mới từ usb boot bạn sẽ thấy một màn hình nhập key cài đặt trông như thế này

Khóa sản phẩm Windows là một mã gồm 25 ký tự được dùng để kích hoạt Windows. Khóa sản phẩm sẽ có định dạng như sau:

KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Trong trường hợp máy tính của bạn đã cài Windows 10 với phiên bản thấp hơn mà đã được kích hoạt với giấy phép kỹ thuật số, bạn không cần phải nhập khóa sản phẩm mà chọn bỏ qua bằng cách nhấp chọn I dont’t have a product key để bỏ qua màn hình nhập key. Trong quá trình cài đặt Windows sẽ tự động được kích hoạt với giấy phép kỹ thuật số.

Trong trường hợp máy tính của bạn chưa được kích hoạt giấy phép kỹ thuật số bạn cũng có thể bỏ qua bước nhập key bằng cách nhấp chọn I dont’t have a product key tuy nhiên sau khi cài đặt xong bạn vẫn phải nhập khóa sản phẩm để kích hoạt Windows

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình có thể bỏ qua màn hình nhập khóa sản phẩm để đến màn hình chọn phiên bản cài đặt.

Có 3 phương pháp đó là 1. Tạo tệp trả lời AutoUnattend.xml, 2. Tạo tệp EI.cfg và 3. Tạo tệp PID.txt. Trong bài này mình chỉ nêu ra 2 phương pháp tạo EI.cfg và PID.txt.

Cả hai tệp EI.cfg và PID.txt đều được lưu trong thư mục sources của bộ cài Windows 10. Windows Setup sẽ tự động sử dụng các tệp này trong khi cài đặt va sẽ bỏ qua luôn màn hình lựa chọn phiên bản cài đặt.

Windows 10 Edition ID

ID Name Edition ID
1 Windows 10 Home Core
2 Windows 10 Home N CoreN
3 Windows 10 Home Single Language CoreSingleLanguage
4 Windows 10 Education Education
5 Windows 10 Education N EducationN
6 Windows 10 Pro Professional
7 Windows 10 Pro N ProfessionalN
8 Windows 10 Pro Education ProfessionalEducation
9 Windows 10 Pro Education N ProfessionalEducationN
10 Windows 10 Pro for Workstations ProfessionalWorkstation
11 Windows 10 Pro N for Workstations ProfessionalWorkstationN

Hướng dẫn tạo tệp EI.cfg

Mẫu

Copy

[EditionID]

{Edition ID}

[Channel]

retail

[VL]

0

Với {Edition ID} tương ứng với phiên bản cài đặt Windows 10, giả sử bạn muốn cài đặt bản Pro thì thay {Edition ID} thành Professional

Copy

[EditionID]

Professional

[Channel]

retail

[VL]

0

Các bạn lưu nội dung vào trình soạn thảo Notepad với tên EI.cfg định dạng All files

Windows 10 Install Key

Index Name Key
1 Windows 10 Home YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
2 Windows 10 Home N 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
3 Windows 10 Home Single Language BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
4 Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
5 Windows 10 Education N 84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
6 Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
7 Windows 10 Pro N 2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
8 Windows 10 Pro Education 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
9 Windows 10 Pro Education N GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
10 Windows 10 Pro for Workstations DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
11 Windows 10 Pro N for Workstations WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ

Hướng dẫn tạo tệp PID.txt

Mẫu

Copy

[PID]

Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Với XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX tương ứng với khóa sản phẩm của phiên bản muốn cài đặt, ví dụ bạn muốn cài đặt phiên bản Pro bạn sử dụng tệp PID.txt có nội dung như sau:

Copy

[PID]

Value=VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Các bạn lưu nội dung vào trình soạn thảo Notepad với tên PID.txt

Các khóa sản phẩm tương ứng với phiên bản mình liệt kê trong dánh sách là các khóa sản phẩm giấy phép kỹ thuật số trong trường hợp máy tính của bạn đã được kích hoạt trước đó, nếu chưa được kích hoạt sau khi cài đặt xong bạn vẫn phải sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt

Một tệp tin trả lời được ưu tiên hơn các tệp EI.cfg và PID.txt. Nếu bạn sử dụng tệp answer trong khi cài đặt, Windows Setup sẽ bỏ qua tệp EI.cfg và PID.txt. Và theo thứ tự được Windows Setup ưu tiên khi cài đặt 1. Tệp trả lời answer, 2. Tệp PID.txt, 3. Tệp EI.cfg

Không giống như các phiên bản Windows 10 khác, Windows 10 Pro EDU và Windows 10 for Workstations phải được kích hoạt qua Internet. Bạn sẽ không nhận được thông báo hoặc nhắc nhở kích hoạt cho đến khi kết nối PC với Internet.

Lưu ý:

 • Không thể kích hoạt qua điện thoại đối với các phiên bản này.
 • Không được sử dụng lệnh SLUI 04—lệnh này sẽ không tạo ra một ID cài đặt khả dụng hoặc ID xác nhận.
 • Bạn chỉ có thể nhập khóa sản phẩm mới bằng cách chuyển đến Cài đặt > Cập nhật & Bảo mật > Kích hoạt và chọn Thay đổi khóa sản phẩm. Các công cụ dòng lệnh như slmgr.vbs sẽ không cho phép khóa sản phẩm từ một trong hai phiên bản này được đưa vào Windows.
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago