Hiển thị các ngày trong tuần dưới thanh tác vụ Windows 10

Khi bạn cài mới Windows, hệ thống sẽ luôn hiển thị mặc định tùy theo ngôn ngữ hiển thị ví dụ với tiếng Việt là ngày tháng năm theo định dạng dd/MM/yyyy, tiếng Anh là MM/dd/yyyy và không hiển thị thứ mấy đôi khi lại gây chút khó khăn và không trực quan.

date-format
date-format

Rõ ràng bạn có thể thấy hiển thị năm là thật sự không cần thiết và hệ thống vẫn cho phép bạn tùy chỉnh lại hiển thị thời gian dưới thanh tác vụ bằng cách làm dưới đây.

1. Mở Control Panel truy cập Clock and Region > Region

2. Trong hộp thoại cấu hình Region trong tab Format đầu tiên nhấp chuột vào tùy chọn Additional settings… để mở hộp thoại Customize Format

3. Trong hộp thoại Customize Format chuyển qua tab Date ở dưới tùy chọn Date formats trong ô Short date bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn, bạn cứ nhớ cấu trúc thế này mặc định tiếng Anh là mm/dd/yyyy nó sẽ hiển thị 11/23/2018 tức tháng rồi đến ngày và cuối cùng là năm. Để hiển thị thêm thứ mấy bạn thêm ddd (thứ viết tóm tắt 3 chữ cái đầu) và dddd (hiển thị đầy đủ) đằng trước. Bạn cũng có thể thiết lập các ngày tháng hiển thị mặc định theo ý bạn.

date-format-1
date-format-1

4. Sau khi thiết lập xong bạn bấm Apply để áp dụng.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago