Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2

Dưới đây là danh sách khá đầy đủ các thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2, nếu bạn đang sử dụng mẫu template đã có sẵn cấu trúc version 2 có thể tham khảo, hoặc bạn muốn nâng cấp widget Blog1 từ version 1 lên version cần sử dụng lại một số thẻ data mới vì các thẻ data của version 1 không hoạt động trên version 2.

Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2

Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2:

Copy

<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='2'>

  <b:includable id='main'>    <data:messages.home/>

    <data:title/>

    <data:description/>

    <data:languageCode/>

    <data:olderPageUrl/>

    <data:newerPageUrl/>

    <data:navMessage/>

    <data:adCode/>

    <data:adClientId/>

    <data:cmtIframeInitialHeight/>

    <data:showCmtPopup/>

    <data:messages.blogComment/>

    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

      <data:feedLink.url/>

      <data:feedLink.name/>

      <data:feedLink.feedType/>

      <data:feedLink.mimeType/>

    </b:loop>

    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/>

      <data:post.title/>

      <data:post.body/>

      <data:post.snippets.short/>

      <data:post.snippets.long/>

      <data:post.url/>

      <data:post.link/>

      <data:post.thumbnailUrl/>

      <data:post.featuredImage/>

      <data:post.date/>

      <data:post.lastUpdated/>

      <data:post.author.name/>

      <data:post.author.profileUrl/>

      <data:post.author.aboutMe/>

      <data:post.author.authorPhoto.image/>

      <data:post.author.authorPhoto.width/>

      <data:post.author.authorPhoto.height/>

      <data:post.hasJumpLink/>

      <data:post.adminClass/>

      <data:post.postAuthorClass/>

      <data:post.allowComments/>

      <data:post.allowNewComments/>

      <data:post.noNewCommentsText/>

      <data:messages.comments/>

      <data:messages.postAComment/>

      <data:post.numberOfComments/>

      <data:post.commentsUrl/>

      <data:post.commentsUrlOnclick/>

      <data:post.commentPagingRequired/>

      <data:post.hasOlderLinks/>

      <data:post.oldLinkClass/>

      <data:post.oldestLinkUrl/>

      <data:post.olderLinkUrl/>

      <data:post.hasNewerLinks/>

      <data:post.newLinkClass/>

      <data:post.newerLinkUrl/>

      <data:post.newestLinkUrl/>

      <data:post.commentRangeText/>

      <data:post.commentFormIframeSrc/>

      <data:post.embedCommentForm/>

      <data:post.showThreadedComments/>

      <data:post.commentSrc/>

      <data:post.commentFeed/>

      <data:post.commentJso/>

      <data:post.commentHtml/>

      <data:post.commentMsgs/>

      <data:post.commentConfig/>

      <data:post.avatarIndentClass/>

      <data:post.includeAd/>

      <data:post.adNumber/>

      <data:post.allowIframeComments/>

      <data:post.iframeCommentSrc/>

      <data:post.viewType/>

      <data:post.commentSource/>

      <data:post.emailPostUrl/>

      <data:post.shareUrl/>

      <data:post.reactionsUrl/>

      <data:post.cmtfpIframe/>

      <data:post.appRpcRelayPath/>

      <data:post.location.mapsUrl/>

      <data:post.location.name/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <data:label.name/>

        <data:label.url/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

        <data:feedLink.url/>

        <data:feedLink.name/>

        <data:feedLink.feedType/>

        <data:feedLink.mimeType/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:comments' var='comment'>

        <data:comment.id/>

        <data:comment.inReplyTo/>

        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>

        <data:comment.url/>

        <data:comment.body/>

        <data:comment.timestamp/>

        <data:comment.timestampValue/>

        <data:comment.timestampAbs/>

        <data:comment.author/>

        <data:comment.authorUrl/>

        <data:comment.authorUserType/>

        <data:comment.authorPhoto.url/>

        <data:comment.authorPhoto.width/>

        <data:comment.authorPhoto.height/>

        <data:comment.authorAvatarSrc/>

        <data:comment.authorAvatarImage/>

        <data:comment.anchorName/>

        <data:comment.deleteUrl/>

        <data:comment.isDeleted/>

        <data:comment.adminClass/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>

        <data:enclosure.url/>

        <data:enclosure.mimeType/>

      </b:loop>

    </b:loop>  </b:includable>

</b:widget>

Chấm hết bài!!!

Subscribe
Thông báo
guest
5 Comments
Lâu đời nhất
Mới nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Việt Blogger
22/06/2018 11:17 Sáng

Mới cập nhật lên widget Blog1 v2 nên đang phân vân có thêm lại ko?

Trường Nguyễn
22/06/2018 10:33 Sáng

Xóa Facebook Comment rồi !?

Trần Thanh Bình
21/06/2018 7:42 Chiều

À, a để thế cũng đc, cho đầy đủ chức năng temp blogger

Việt Blogger
21/06/2018 6:28 Chiều

Mới cập nhật widget Blog1 lên ver 2 tiện giữ luôn

Trần Thanh Bình
21/06/2018 5:29 Chiều

Lại đổi cmt form rồi

Scroll to top
5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
0923.081.111