Danh sách phím tắt cho Outlook

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho Outlook trên Windows giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng có khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột. Bài viết này liệt kê các phím tắt cho Outlook trên Windows.

outlook-2016
outlook-2016

Áp dụng cho: Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2019 và Office 365

Lưu ý:

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.
  • Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Các lối tắt thường được sử dụng

Để thực hiện điều này Nhấn
Đi tới tab Trang đầu Alt+H
Thư mới Ctrl+Shift+M
Gửi Alt+S
Chèn tệp Alt+N, A, F
Tác vụ mới Ctrl+Shift+K
Tìm kiếm Ctrl+E Alt+H, R, P
Trả lời Alt+H, R, P
Chuyển tiếp Alt+H, F, W
Trả lời Tất cả Alt+H, R, A
Sao chép Ctrl+C hoặc Ctrl+Insert
Lưu ý: Ctrl+Insert không sẵn dùng trong ngăn Đọc.
Gửi/Nhận Alt+S, S
Đi đến lịch Ctrl+2
Tạo cuộc hẹn Ctrl+Shift+A
Di chuyển đến thư mục Alt+H, M, V, chọn thư mục từ danh sách
Lưu Tệp đính kèm Dưới dạng Alt+JA, A, S

Dẫn hướng cơ bản

Để thực hiện điều này Nhấn
Chuyển sang dạng xem Thư Ctrl+1
Chuyển sang dạng xem Lịch Ctrl+2
Chuyển sang dạng xem Liên hệ Ctrl+3
Chuyển sang dạng xem Tác vụ Ctrl+4
Chuyển tới Ghi chú Ctrl+5
Chuyển tới danh sách Thư mục trong ngăn Thư mục. Ctrl+6
Chuyển tới Lối tắt Ctrl+7
Chuyển sang thư mở tiếp theo Ctrl+Dấu chấm
Chuyển sang thư mở trước đó Ctrl+Dấu phẩy
Di chuyển giữa ngăn Thư mục, cửa sổ chính của Outlook, ngăn Đọc và thanh Việc Cần Làm Ctrl+Shift+Tab hoặc Shift+Tab
Di chuyển giữa cửa sổ Outlook, các ngăn nhỏ hơn trong ngăn Thư mục, ngăn Đọc và các lựa chọn ở thanh Việc Cần Làm Phím Tab
Di chuyển giữa cửa sổ Outlook, các ngăn nhỏ trong ngăn Thư mục, ngăn Đọc, các mục trong thanh Việc Cần Làm và hiển thị phím truy nhập trong dải băng Outlook. F6
Di chuyển quanh các dòng ở phần đầu thư trong ngăn Thư mục hoặc thư mở. Ctrl+Tab
Di chuyển quanh phạm vi ngăn Thư mục. Phím mũi tên
Chuyển tới thư mục khác Ctrl+Y
Chuyển tới hộp Tìm kiếm F3 hoặc Ctrl+E
Trong ngăn Đọc, hãy chuyển tới thư trước đó Alt+Mũi tên Lên hoặc Ctrl+Dấu phẩy hoặc Alt+Page Up
Trong ngăn Đọc, nhấn page down để dẫn hướng qua văn bản Phím cách
Trong ngăn Đọc, nhấn page up để dẫn hướng qua văn bản Shift+Phím cách
Thu gọn hoặc bung rộng nhóm trong danh sách email Lần lượt nhấn phím Mũi tên Trái hoặc phím Mũi tên Phải
Quay lại dạng xem trước đó trong cửa sổ chính của Outlook Alt+B hoặc Alt+Mũi tên Trái
Chuyển tới dạng xem tiếp theo trong cửa sổ chính của Outlook. Alt+Mũi tên Phải
Chọn Thanh Thông tin và nếu sẵn dùng, hãy hiển thị menu lệnh Ctrl+Shift+W

Tìm kiếm

Để thực hiện điều này Nhấn
Tìm thư hoặc mục khác Ctrl+E
Xóa kết quả tìm kiếm Esc
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào Mọi Mục Thư, Mọi Mục Lịch hoặc Mọi Mục Liên hệ, tùy theo việc bạn đang ở mô-đun nào Ctrl+Alt+A
Dùng Tìm kiếm Nâng cao Ctrl+Shift+F
Tạo thư mục Tìm kiếm Ctrl+Shift+P
Tìm kiếm văn bản trong mục mở F4
Tìm kiếm và thay thế văn bản, ký hiệu hay một số lệnh định dạng khi ở ngăn Đọc hoặc trong mục mở Ctrl+H
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào các mục từ thư mục hiện tại Ctrl+Alt+K
Bung rộng tìm kiếm để đưa vào thư mục con Ctrl+Alt+Z Gắn cờ Ctrl+Alt+Z

Gắn cờ

Mở hộp thoại Gắn cờ để Theo dõi để gắn cờ Ctrl+Shift+G

Danh mục màu

Xóa danh mục đã chọn khỏi danh sách trong hộp thoại Danh mục màu. Alt+D

Tạo mục hoặc tệp

Tạo cuộc hẹn Ctrl+Shift+A
Tạo liên hệ Ctrl+Shift+C
Tạo một nhóm liên hệ Ctrl+Shift+L
Tạo fax Ctrl+Shift+X
Tạo thư mục Ctrl+Shift+E
Tạo yêu cầu họp Ctrl+Shift+Q
Tạo thư Ctrl+Shift+M
Tạo ghi chú Ctrl+Shift+N
Tạo tài liệu Office Ctrl+Shift+H
Đăng lên thư mục đã chọn Ctrl+Shift+S
Đăng trả lời vào thư mục đã chọn Ctrl+T
Tạo thư mục Tìm kiếm Ctrl+Shift+P
Tạo tác vụ Ctrl+Shift+K

Lệnh trong hầu hết các dạng xem

Để thực hiện điều này Nhấn
Lưu (ngoại trừ ở dạng xemTác vụ) Ctrl+S hoặc Shift+F12
Lưu và đóng (ngoại trừ ở dạng xem Thư) Alt+S
Lưu dưới dạng (chỉ ở dạng xem Thư) F12
Hoàn tác Ctrl+Z hoặc Alt+Backspace (xóa lùi)
Xóa mục Ctrl+D
In Ctrl+P
Sao chép mục Ctrl+Shift+Y
Di chuyển mục Ctrl+Shift+V
Kiểm tra tên Ctrl+K
Kiểm tra chính tả F7
Gắn cờ để theo dõi Ctrl+Shift+G
Chuyển tiếp Ctrl+F
Gửi, đăng hoặc mời tất cả Alt+S
Cho phép chỉnh sửa trong một trường, ở mọi dạng xem ngoại trừ Thư hoặc Biểu tượng F2
Căn trái văn bản Ctrl+L
Căn giữa văn bản Ctrl+E
Căn phải văn bản Ctrl+R

Thư

Để thực hiện điều này Nhấn
Chuyển tới Hộp thư đến Ctrl+Shift+I
Chuyển tới Hộp thư đi Ctrl+Shift+O
Kiểm tra tên Ctrl+K
Gửi Alt+S
Trả lời thư Ctrl+R
Trả lời Tất cả cho một thư Ctrl+Shift+R
Trả lời với yêu cầu họp Ctrl+Alt+R
Chuyển tiếp thư Ctrl+F
Đánh dấu thư không phải là thư rác Ctrl+Alt+J
Hiển thị nội dung bên ngoài bị chặn (trong thư) Ctrl+Shift+I
Đăng lên thư mục Ctrl+Shift+S
Áp dụng kiểu Thông thường Ctrl+Shift+N
Kiểm tra thư mới Ctrl+M hoặc F9
Chuyển tới thư trước Phím Mũi tên Lên
Chuyển tới thư tiếp theo Phím Mũi tên Xuống
Tạo thư (khi ở dạng xem Thư) Ctrl+N
Tạo thư (từ mọi dạng xem Outlook) Ctrl+Shift+M
Mở thư đã nhận Ctrl+O
Xóa và bỏ qua cuộc hội thoại Ctrl+Shift+D
Mở Sổ Địa chỉ Ctrl+Shift+B
Thêm Cờ báo nhanh vào thư chưa mở Phím Insert
Hiển thị hộp thoại Gắn Cờ để Theo dõi Ctrl+Shift+G
Đánh dấu là đã đọc Ctrl+Q
Đánh dấu là chưa đọc Ctrl+U
Mở Mẹo Thư trong thư đã chọn Ctrl+Shift+W
Tìm kiếm hoặc thay thế F4
Tìm kiếm tiếp Shift+F4
Gửi Ctrl+Enter
In Ctrl+P
Chuyển tiếp Ctrl+F
Chuyển tiếp dưới dạng tệp đính kèm Ctrl+Alt+F
Hiển thị thuộc tính của mục đã chọn Alt+Enter
Đánh dấu để tải xuống Ctrl+Alt+M
Kiểm tra trạng thái Đánh dấu để tải xuống Ctrl+Alt+U
Hiển thị tiến trình Gửi/Nhận Ctrl+B (khi đang trong tiến trình Gửi/Nhận)

Lịch

Để thực hiện điều này Nhấn
Tạo cuộc hẹn (khi ở dạng xem Lịch) Ctrl+N
Tạo một cuộc hẹn (ở mọi dạng xem Outlook) Ctrl+Shift+A
Tạo yêu cầu họp Ctrl+Shift+Q
Chuyển tiếp cuộc hẹn hoặc cuộc họp
Trả lời yêu cầu họp bằng thư
Trả lời Tất cả cho một yêu cầu họp bằng thư
Hiển thị một ngày trong lịch Alt+1
Hiển thị hai ngày trong lịch Alt+2
Hiển thị ba ngày trong lịch Alt+3
Hiển thị bốn ngày trong lịch Alt+4
Hiển thị năm ngày trong lịch Alt+5
Hiển thị sáu ngày trong lịch Alt+6
Hiển thị bảy ngày trong lịch Alt+7
Hiển thị tám ngày trong lịch Alt+8
Hiển thị chín ngày trong lịch Alt+9
Hiển thị 10 ngày trong lịch Alt+0
Chuyển tới ngày Ctrl+G
Chuyển tới dạng xem Tháng Alt+Bằng hoặc Ctrl+Alt+4
Chuyển tới ngày tiếp theo Ctrl+Mũi tên Phải
Chuyển tới tuần tiếp theo Alt+Mũi tên Xuống
Chuyển tới tháng tiếp theo Alt+Page Down
Chuyển tới ngày trước đó Ctrl+Mũi tên Trái
Chuyển tới tuần trước đó Alt+Mũi tên Lên
Chuyển tới tháng trước đó Alt+Page Up
Chuyển tới đầu tuần Alt+Home
Chuyển tới cuối tuần Alt+End
Chuyển tới dạng xem Tuần Đầy đủ Alt+Dấu Trừ hoặc Ctrl+Alt+3
Chuyển tới dạng xem Tuần Làm việc Ctrl+Alt+2
Chuyển tới cuộc hẹn trước đó Ctrl+Dấu phẩy hoặc Ctrl+Shift+Dấu phẩy
Chuyển tới cuộc hẹn tiếp theo Ctrl+Dấu chấm hoặc Ctrl+Shift+Dấu chấm
Thiết lập lặp lại cho cuộc hẹn hoặc cuộc họp mở Ctrl+G

Mọi người

Để thực hiện điều này Nhấn
Quay số cuộc gọi mới Ctrl+Shift+D
Tìm kiếm liên hệ hoặc mục khác (Tìm kiếm) F3 hoặc Ctrl+E
Nhập tên vào hộp Tìm kiếm Sổ Địa chỉ F11
Ở dạng xem Bảng hoặc Danh sách của liên hệ, đi tới liên hệ đầu tiên bắt đầu bằng một ký tự riêng Shift+chữ cái
Chọn tất cả các liên hệ Ctrl+A
Tạo thư kèm theo một liên hệ đã chọn làm chủ đề Ctrl+F
Tạo liên hệ (khi trong Liên hệ) Ctrl+N
Tạo liên hệ (từ mọi dạng xem Outlook) Ctrl+Shift+C
Mở biểu mẫu liên hệ cho liên hệ đã chọn Ctrl+O
Tạo một nhóm liên hệ Ctrl+Shift+L
In Ctrl+P
Cập nhật danh sách các thành viên nhóm liên hệ F5
Chuyển tới thư mục khác Ctrl+Y
Mở Sổ Địa chỉ Ctrl+Shift+B
Dùng Tìm kiếm Nâng cao Ctrl+Shift+F
Trong một liên hệ mở, hãy mở liên hệ tiếp theo đã liệt kê Ctrl+Shift+Dấu chấm
Tìm một liên hệ F11
Đóng liên hệ ESC
Gửi fax tới liên hệ đã chọn Ctrl+Shift+X
Mở hộp thoại Kiểm tra Địa chỉ Alt+D
Trong một biểu mẫu liên hệ, dưới Internet, hãy hiển thị thông tin Email 1 Alt+Shift+1
Trong một biểu mẫu liên hệ, dưới Internet, hãy hiển thị thông tin Email 2 Alt+Shift+2
Trong một biểu mẫu liên hệ, dưới Internet, hãy hiển thị thông tin Email 3 Alt+Shift+3

Mọi người: trong hộp thoại Danh thiếp Điện tử

Để thực hiện điều này Nhấn
Mở danh sách Thêm Alt+A
Chọn văn bản trong hộp Nhãn khi trường có nhãn đã gán được chọn Alt+B
Mở hộp thoại Thêm Ảnh Thẻ Alt+C
Đặt con trỏ vào đầu hộp Chỉnh sửa Alt+E
Chọn hộp Trường Alt+F
Chọn hộp thả xuống Căn Hình ảnh Alt+G
Chọn bảng màu cho nền Alt+K, Enter
Chọn hộp thả xuống Bố trí Alt+L
Loại bỏ trường đã chọn từ hộp Trường Alt+R

Tác vụ

Để thực hiện điều này Nhấn
Chấp nhận yêu cầu tác vụ Ctrl+C
Từ chối yêu cầu tác vụ Ctrl+D
Tìm tác vụ hoặc mục khác Ctrl+E
Mở hộp thoại Chuyển tới Thư mục Ctrl+Y
Tạo một tác vụ khi ở dạng xem Tác vụ Ctrl+N
Tạo một tác vụ từ mọi dạng xem Outlook Ctrl+Shift+K
Mở mục đã chọn Ctrl+O
In mục đã chọn Ctrl+P
Chọn tất cả các mục Ctrl+A
Xóa mục đã chọn Ctrl+D
Chuyển tiếp tác vụ dưới dạng tệp đính kèm Ctrl+F
Tạo yêu cầu tác vụ Ctrl+Shift+Alt+U
Chuyển giữa ngăn Thư mục, danh sách Tác vụ và thanh Việc Cần Làm Tab hoặc Shift+Tab
Hoàn tác hành động cuối Ctrl+Z
Gắn cờ cho một mục hoặc đánh dấu là đã hoàn thành Phím Insert

Định dạng văn bản

Để thực hiện điều này Nhấn
Hiển thị menu Định dạng Alt+O
Hiển thị hộp thoại Phông chữ Ctrl+Shift+P
Hộp chuyển (với văn bản được chọn) Shift+F3
Định dạng các chữ cái ở dạng chữ hoa nhỏ Ctrl+Shift+K
Tạo chữ đậm Ctrl+B
Thêm dấu đầu dòng Ctrl+Shift+L
Tạo chữ nghiêng Ctrl+I
Tăng thụt lề Ctrl+T
Giảm thụt lề Ctrl+Shift+T
Căn trái Ctrl+L
Căn giữa Ctrl+E
Gạch chân Ctrl+U
Tăng cỡ phông Ctrl + Dấu ngoặc vuông đóng hoặc Ctrl+Shift+Dấu lớn hơn
Giảm cỡ phông Ctrl + Dấu ngoặc trái hoặc Ctrl+Shift+Dấu nhỏ hơn
Cắt Ctrl+X hoặc Shift+Delete
Sao chép Ctrl+C hoặc Ctrl+Insert
Lưu ý: Ctrl+Insert không sẵn dùng trong ngăn Đọc
Dán Ctrl+V hoặc Shift+Insert
Xóa định dạng Ctrl+Shift+Z hoặc Ctrl+Phím cách
Xóa từ tiếp theo Ctrl+Shift+H
Căn đều văn bản (Kéo dãn đoạn văn cho vừa phạm vi lề) Ctrl+Shift+J
Áp dụng kiểu Ctrl+Shift+S
Tạo thụt đầu dòng treo Ctrl+T
Chèn siêu kết nối Ctrl+K
Căn trái một đoạn văn Ctrl+L
Căn phải một đoạn văn Ctrl+R
Giảm thụt đầu dòng treo Ctrl+Shift+T
Loại bỏ định dạng đoạn văn Ctrl+Q

Thêm thông tin web vào mục

Để thực hiện điều này Nhấn
Chèn hoặc chỉnh sửa siêu kết nối trong phần nội dung của một mục Ctrl+K

In ấn

Để thực hiện điều này Nhấn
Mở tab In ở dạng xem Backstage Alt+F, P
In mục từ một cửa sổ mở Alt+F, P, F, rồi 1
Mở hộp thoại Thiết lập Trang từ dạng xem In Alt+S hoặc Alt+U
Để chọn máy tin từ dạng xem In Alt+F, P, rồi I
Mở hộp thoại Tùy chọn In Alt+F, P, rồi R

Gửi/Nhận

Để thực hiện điều này Nhấn
Bắt đầu gửi/nhận cho mọi nhóm Gửi/Nhận đã xác định với Bao gồm nhóm này vào Gửi/Nhận (F9) đã chọn. Điều này có thể gồm đầu đề, mục đầy đủ, thư mục đã xác định, mục có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ xác định hoặc mọi sự kết hợp bạn xác định F9
Bắt đầu gửi/nhận đối với thư mục hiện tại, để truy xuất các mục đầy đủ (đầu đề, mục và mọi tệp đính kèm) Shift+F9
Bắt đầu gửi/nhận Ctrl+M
Xác định nhóm Gửi/Nhận Ctrl+Alt+S

Trình soạn thảo Visual Basic

Để thực hiện điều này Nhấn
Mở Trình soạn thảo Visual Basic Alt+F11

Macro

Để thực hiện điều này Nhấn
Phát macro Alt+F8

Biểu mẫu

Để thực hiện điều này Nhấn
Tạo biểu mẫu InfoPath Đặt tiêu điểm trên một thư mục InfoPath, rồi nhấn Ctrl+N
Đóng biểu mẫu InfoPath Ctrl+Shift+Alt+T

Các dạng xem: Dạng xem Bảng

Để thực hiện điều này Nhấn
đoạn đoạn
đoạn đoạn
Chuyển tới mục ở cuối màn hình Page Down
Chuyển tới mục ở đầu màn hình Page Up
Mở rộng thêm hoặc giảm đi các mục đã chọn một mục Shift+Mũi tên Lên hoặc Shift+Mũi tên Xuống
Chuyển tới mục tiếp theo hoặc trước đó mà không mở rộng vùng chọn Ctrl+Mũi tên Lên hoặc Ctrl+Mũi tên Xuống
Chọn hoặc hủy bỏ lựa chọn của mục hiện hoạt Ctrl+Phím cách

Các dạng xem: Với một nhóm đã chọn

Để thực hiện điều này Nhấn
Bung rộng một nhóm đơn đã chọn Phím Mũi tên Phải
Thu gọn một nhóm đơn đã chọn Phím Mũi tên Trái
Chọn nhóm trước đó Phím Mũi tên Lên
Chọn nhóm tiếp theo Phím Mũi tên Xuống
Chọn nhóm đầu tiên Phím Home
Chọn nhóm cuối cùng Phím End
Chọn mục đầu tiên trên màn hình trong nhóm đã bung rộng hoặc mục đầu tiên ngoài màn hình ở phía phải Phím Mũi tên Phải

Các dạng xem: Dạng xem ngày/tuần/tháng theo lịch

Để thực hiện điều này Nhấn
Xem từ một đến hết chín ngày Alt+phím đại diện cho số ngày
Xem 10 ngày Alt+0 (không)
Chuyển tới dạng xem Tuần Alt+Dấu trừ
Chuyển tới dạng xem Tháng Alt+Dấu bằng
Di chuyển giữa dạng xem Lịch, Bảng nhiệm vụ và danh sách Thư mục Ctrl+Tab hoặc F6
Chọn cuộc hẹn trước đó Shift+Tab
Chuyển tới ngày trước đó Phím Mũi tên Trái
Chuyển tới ngày tiếp theo Phím Mũi tên Phải
Chuyển tới cùng ngày trong tuần tới Alt+Mũi tên Xuống
Chuyển tới cùng ngày trong tuần trước đó Alt+Mũi tên Lên

Các dạng xem: Dạng xem một ngày

Để thực hiện điều này Nhấn
Chọn thời gian sẽ bắt đầu ngày làm việc của bạn Phím Home
Chọn thời gian sẽ kế́t thúc ngày làm việc của bạn Phím End
Chọn khối thời gian trước đó Phím Mũi tên Lên
Chọn khối thời gian tiếp theo Phím Mũi tên Xuống
Chọn khối thời gian ở đầu màn hình Page Up
Chọn khối thời gian ở cuối màn hình Page Down
Mở rộng hoặc giảm thời gian đã chọn Lần lượt nhấn Shift+Mũi tên Lên hoặc Shift+Mũi tên Xuống
Di chuyển cuộc hẹn lên hoặc xuống Với con trỏ trong cuộc hẹn, lần lượt nhấn Alt+Mũi tên Lên hoặc Alt+Mũi tên Xuống
Thay đổi thời gian bắt đầu hoặc kết thúc của cuộc hẹn Với con trỏ trong cuộc hẹn, nhấn lần lượt Alt+Shift+Mũi tên Lên hoặc Alt+Shift+Mũi tên Xuống
Di chuyển mục đã chọn tới cùng ngày trong tuần tới Alt+Mũi tên Xuống
Di chuyển mục đã chọn tới cùng ngày trong tuần trước Alt+Mũi tên Lên

Các dạng xem: Dạng xem Tuần

Để thực hiện điều này Nhấn
Chuyển tới đầu giờ làm việc cho ngày đã chọn Phím Home
Chuyển tới cuối giờ làm việc cho ngày đã chọn Phím End
Chuyển lên một trang trong ngày đã chọn Page Up
Chuyển xuống một trang trong ngày đã chọn Page Down
Thay đổi khoảng thời gian của khối thời gian đã chọn Shift+Mũi tên Trái, Shift+Mũi tên Phải, Shift+Mũi tên Lên hoặc Shift+Mũi tên Xuống hoặc Shift+Home hay Shift+End

Các dạng xem: Dạng xem Tháng

Để thực hiện điều này Nhấn
Chuyển tới ngày đầu tiên trong tuần Phím Home
Chuyển tới cùng ngày trong tuần ở trang trước Page Up
Chuyển tới cùng ngày trong tuần ở trang tiếp theo Page Down

Bộ điều hướng Ngày tháng

Để thực hiện điều này Nhấn
Chuyển tới ngày đầu tiên trong tuần hiện tại Alt+Home
Chuyển tới ngày cuối cùng trong tuần hiện tại Alt+End
Chuyển tới cùng ngày trong tuần trước đó Alt+Mũi tên Lên
Chuyển tới cùng ngày trong tuần tới Alt+Mũi tên Xuống

Dạng xem Danh thiếp hoặc Địa chỉ

Để thực hiện điều này Nhấn
Chọn thẻ xác định trong danh sách Nhập một hoặc nhiều ký tự trong tên mà thẻ được sắp đặt bên dưới hay nhập tên của trường bạn đang sắp xếp theo
Chọn thẻ trước đó Phím Mũi tên Lên
Chọn thẻ tiếp theo Phím Mũi tên Xuống
Chọn thẻ đầu tiên trong danh sách Phím Home
Chọn thẻ cuối cùng trong danh sách Phím End
Chọn thẻ đầu tiên trên trang hiện tại Page Up
Chọn thẻ đầu tiên trên trang kế tiếp Page Down
Chọn thẻ gần nhất trong cột tiếp theo Phím Mũi tên Phải
Chọn thẻ gần nhất trong cột trước đó Phím Mũi tên Trái
Chọn hoặc hủy bỏ lựa chọn của thẻ hiện hoạt Ctrl+Phím cách
Mở rộng lựa chọn tới thẻ trước đó và hủy bỏ lựa chọn của các thẻ sau điểm bắt đầu Phím Shift+Mũi tên Lên
Mở rộng lựa chọn tới thẻ tiếp theo và hủy bỏ lựa chọn của các thẻ trước điểm bắt đầu Shift+Mũi tên Xuống
Mở rộng lựa chọn tới thẻ trước đó, bất kể điểm bắt đầu Ctrl+Shift+Mũi tên Lên
Mở rộng lựa chọn tới thẻ tiếp theo, bất kể điểm bắt đầu Ctrl+Shift+Mũi tên Xuống
Mở rộng lựa chọn tới thẻ đầu tiên trong danh sách Shift+Home
Mở rộng lựa chọn tới thẻ cuối cùng trong danh sách Shift+End
Mở rộng lựa chọn tới thẻ đầu tiên trên trang trước đó Shift+Page Up
Mở rộng lựa chọn tới thẻ cuối cùng trên trang cuối cùng Shift+Page Down

Danh thiếp: Di chuyển giữa các trường trong một thẻ mở

Để sử dụng các phím sau đây, hãy đảm bảo chọn một trường trong thẻ.

Để thực hiện điều này Nhấn
Di chuyển tới trường và điều khiển tiếp theo Phím Tab
Di chuyển tới trường và điều khiển trước đó Shift+Tab
Đóng thẻ hiện hoạt Nhập hoặc Thoát

Danh thiếp: Di chuyển giữa các ký tự trong một trường

Để sử dụng các phím sau đây, hãy đảm bảo chọn một trường trong thẻ hoặc tiêu điểm nằm trong trường.

Để thực hiện điều này Nhấn
Thêm đường vào trường nhiều đường Phím Enter
Di chuyển đến đầu dòng Home
Di chuyển đến cuối dòng End
Di chuyển lên đầu trường nhiều đường Page Up
Di chuyển xuống cuối trường nhiều đường Page Down
Di chuyển tới đường trước đó trong trường nhiều đường Phím Mũi tên Lên
Di chuyển tới đường tiếp theo trong trường nhiều đường Phím Mũi tên Xuống
Di chuyển tới ký tự trước đó trong trường Phím Mũi tên Trái
Di chuyển tới ký tự tiếp theo trong trường Phím Mũi tên Phải

Dạng xem đường thời gian (Tác vụ): Khi một mục được chọn

Để thực hiện điều này Nhấn
Chọn mục trước đó Phím Mũi tên Trái
Chọn mục tiếp theo Phím Mũi tên Phải
Chọn nhiều mục liền kề Shift+Mũi tên Trái hoặc Shift+Mũi tên Phải
Chọn nhiều mục không liền kề Ctrl+Mũi tên Trái+Phím cách hoặc Ctrl+Mũi tên Phải+Phím cách
Mở mục đã chọn Phím Enter
Chọn mục đầu tiên trên đường thời gian (nếu các mục không được gộp nhóm) hoặc mục đầu tiên trong nhóm Phím Home
Chọn mục cuối cùng trên đường thời gian (nếu các mục không được gộp nhóm) hoặc mục cuối cùng trong nhóm Phím End
Hiển thị (mà không chọn) mục đầu tiên trên đường thời gian (nếu các mục không được gộp nhóm) hoặc mục đầu tiên trong nhóm Ctrl+Home
Hiển thị (mà không chọn) mục cuối cùng trên đường thời gian (nếu các mục không được gộp nhóm) hoặc mục cuối cùng trong nhóm Ctrl+End

Dạng xem đường thời gian (Tác vụ): Khi chọn nhóm

Để thực hiện điều này Nhấn
Bung rộng nhóm Enter hoặc Mũi tên Phải
Thu gọn nhóm Enter hoặ̣c Mũi tên Trái
Chọn nhóm trước đó Phím Mũi tên Lên
Chọn nhóm tiếp theo Phím Mũi tên Xuống
Chọn nhóm đầu tiên trên đường thời gian Phím Home
Chọn nhóm cuối cùng trên đường thời gian Phím End
Chọn mục đầu tiên trên màn hình trong nhóm đã bung rộng hoặc mục đầu tiên ngoài màn hình ở phía phải Phím Mũi tên Phải

Dạng xem đường thời gian (Tác vụ): Khi một đơn vị thời gian trên thang thời gian đại diện cho ngày được chọn

Để thực hiện điều này Nhấn
Di chuyển trở lại vào khoảng tăng của thời gian tương tự như với khoảng tăng thời gian hiển thị trên thang thời gian Phím Mũi tên Trái
Di chuyển tiến lên vào khoảng tăng của thời gian tương tự như với khoảng tăng thời gian hiển thị trên thang thời gian Phím Mũi tên Phải
Chuyển đổi giữa dạng xem hiện hoạt, thanh Việc cần làm, Tìm kiếm và quay trở lại dạng xem hiện hoạt Phím Tab và Shift+Tab

 

Theo chương trình đào tạo Microsoft Office của Microsoft
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago