Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

Material Icons là một phông chữ web của Google chứa tất cả các biểu tượng Material. Trong thiết kế, các biểu tượng Material được sử dụng với phần tử <i>, bạn có thể muốn sử dụng các biểu tượng này với giá trị content trong css. Để làm như vậy, bạn sẽ cần sử dụng các giá trị content sau trên phần tử mong muốn và sau đó thay thế giá trị cho biểu tượng có liên quan.

Danh sách đầy đủ các biểu tượng Material Icons với giá trị content css

Cách chèn liên kết Material Icons

Cách 1: Chèn liên kết trong <head></head>

Copy

<link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet"/>

Cách này áp dụng cho biểu tượng trực tiếp và giá trị content css

Cách 2: Chèn trực tiếp trong <b:skin></b:skin>

Copy


@font-face{font-family:'Material Icons';font-style:normal;font-weight:normal;src:local('Material Icons'), local('MaterialIcons-Regular'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ewrjPiaoEww8AihgqWRJAo.woff) format('woff'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5ZjZjT5FdEJ140U2DJYC3mY.woff2) format('woff2'), url(//fonts.gstatic.com/s/materialicons/v12/2fcrYFNaTjcS6g4U3t-Y5bbKic1PW3nceB3q24YFOMg.ttf) format('truetype')}


Cách này chỉ áp dụng với giá trị content css

Cách áp dụng biểu tượng phần tử <i>

Xem hướng dẫn: https://google.github.io/material-design-icons

Ví dụ:

Copy

face   <i class="material-icons">face</i>

Cách sử dụng giá trị content css

Copy


.element:before, .element:after {

    font-family: Material Icons;

    content: 'Giá trị';

    font-size: 20px;

    color: #707070;

    vertical-align: middle

}


Ví dụ:

Copy


a.parmalink:after {

    font-family: Material Icons;

    content: 'e5c8';

    font-size: 20px;

    color: #707070;

    position: absolute;

    right: 5px;

}


Output: Đọc thêm

Lưu ý: Các giá trị content bắt đầu bằng chữ e bao gồm 4 ký tự và đứng sau ký tự , ví dụ “e84d”

Danh sách đầy đủ tất cả 932 biểu tượng Material Icons được sắp xếp theo giá trị alphabet

Icon Value Content
3d_rotation 3d_rotation “e84d”
ac_unit ac_unit “eb3b”
access_alarm access_alarm “e190”
access_alarms access_alarms “e191”
access_time access_time “e192”
accessibility accessibility “e84e”
accessible accessible “e914”
account_balance account_balance “e84f”
account_balance_wallet account_balance_wallet “e850”
account_box account_box “e851”
account_circle account_circle “e853”
adb adb “e60e”
add add “e145”
add_a_photo add_a_photo “e439”
add_alarm add_alarm “e193”
add_alert add_alert “e003”
add_box add_box “e146”
add_circle add_circle “e147”
add_circle_outline add_circle_outline “e148”
add_location add_location “e567”
add_shopping_cart add_shopping_cart “e854”
add_to_photos add_to_photos “e39d”
add_to_queue add_to_queue “e05c”
adjust adjust “e39e”
airline_seat_flat airline_seat_flat “e630”
airline_seat_flat_angled airline_seat_flat_angled “e631”
airline_seat_individual_suite airline_seat_individual_suite “e632”
airline_seat_legroom_extra airline_seat_legroom_extra “e633”
airline_seat_legroom_normal airline_seat_legroom_normal “e634”
airline_seat_legroom_reduced airline_seat_legroom_reduced “e635”
airline_seat_recline_extra airline_seat_recline_extra “e636”
airline_seat_recline_normal airline_seat_recline_normal “e637”
airplanemode_active airplanemode_active “e195”
airplanemode_inactive airplanemode_inactive “e194”
airplay airplay “e055”
airport_shuttle airport_shuttle “eb3c”
alarm alarm “e855”
alarm_add alarm_add “e856”
alarm_off alarm_off “e857”
alarm_on alarm_on “e858”
album album “e019”
all_inclusive all_inclusive “eb3d”
all_out all_out “e90b”
android android “e859”
announcement announcement “e85a”
apps apps “e5c3”
archive archive “e149”
arrow_back arrow_back “e5c4”
arrow_downward arrow_downward “e5db”
arrow_drop_down arrow_drop_down “e5c5”
arrow_drop_down_circle arrow_drop_down_circle “e5c6”
arrow_drop_up arrow_drop_up “e5c7”
arrow_forward arrow_forward “e5c8”
arrow_upward arrow_upward “e5d8”
art_track art_track “e060”
aspect_ratio aspect_ratio “e85b”
assessment assessment “e85c”
assignment assignment “e85d”
assignment_ind assignment_ind “e85e”
assignment_late assignment_late “e85f”
assignment_return assignment_return “e860”
assignment_returned assignment_returned “e861”
assignment_turned_in assignment_turned_in “e862”
assistant assistant “e39f”
assistant_photo assistant_photo “e3a0”
attach_file attach_file “e226”
attach_money attach_money “e227”
attachment attachment “e2bc”
audiotrack audiotrack “e3a1”
autorenew autorenew “e863”
av_timer av_timer “e01b”
backspace backspace “e14a”
backup backup “e864”
battery_alert battery_alert “e19c”
battery_charging_full battery_charging_full “e1a3”
battery_full battery_full “e1a4”
battery_std battery_std “e1a5”
battery_unknown battery_unknown “e1a6”
beach_access beach_access “eb3e”
beenhere beenhere “e52d”
block block “e14b”
bluetooth bluetooth “e1a7”
bluetooth_audio bluetooth_audio “e60f”
bluetooth_connected bluetooth_connected “e1a8”
bluetooth_disabled bluetooth_disabled “e1a9”
bluetooth_searching bluetooth_searching “e1aa”
blur_circular blur_circular “e3a2”
blur_linear blur_linear “e3a3”
blur_off blur_off “e3a4”
blur_on blur_on “e3a5”
book book “e865”
bookmark bookmark “e866”
bookmark_border bookmark_border “e867”
border_all border_all “e228”
border_bottom border_bottom “e229”
border_clear border_clear “e22a”
border_color border_color “e22b”
border_horizontal border_horizontal “e22c”
border_inner border_inner “e22d”
border_left border_left “e22e”
border_outer border_outer “e22f”
border_right border_right “e230”
border_style border_style “e231”
border_top border_top “e232”
border_vertical border_vertical “e233”
branding_watermark branding_watermark “e06b”
brightness_1 brightness_1 “e3a6”
brightness_2 brightness_2 “e3a7”
brightness_3 brightness_3 “e3a8”
brightness_4 brightness_4 “e3a9”
brightness_5 brightness_5 “e3aa”
brightness_6 brightness_6 “e3ab”
brightness_7 brightness_7 “e3ac”
brightness_auto brightness_auto “e1ab”
brightness_high brightness_high “e1ac”
brightness_low brightness_low “e1ad”
brightness_medium brightness_medium “e1ae”
broken_image broken_image “e3ad”
brush brush “e3ae”
bubble_chart bubble_chart “e6dd”
bug_report bug_report “e868”
build build “e869”
burst_mode burst_mode “e43c”
business business “e0af”
business_center business_center “eb3f”
cached cached “e86a”
cake cake “e7e9”
call call “e0b0”
call_end call_end “e0b1”
call_made call_made “e0b2”
call_merge call_merge “e0b3”
call_missed call_missed “e0b4”
call_missed_outgoing call_missed_outgoing “e0e4”
call_received call_received “e0b5”
call_split call_split “e0b6”
call_to_action call_to_action “e06c”
camera camera “e3af”
camera_alt camera_alt “e3b0”
camera_enhance camera_enhance “e8fc”
camera_front camera_front “e3b1”
camera_rear camera_rear “e3b2”
camera_roll camera_roll “e3b3”
cancel cancel “e5c9”
card_giftcard card_giftcard “e8f6”
card_membership card_membership “e8f7”
card_travel card_travel “e8f8”
casino casino “eb40”
cast cast “e307”
cast_connected cast_connected “e308”
center_focus_strong center_focus_strong “e3b4”
center_focus_weak center_focus_weak “e3b5”
change_history change_history “e86b”
chat chat “e0b7”
chat_bubble chat_bubble “e0ca”
chat_bubble_outline chat_bubble_outline “e0cb”
check check “e5ca”
check_box check_box “e834”
check_box_outline_blank check_box_outline_blank “e835”
check_circle check_circle “e86c”
chevron_left chevron_left “e5cb”
chevron_right chevron_right “e5cc”
child_care child_care “eb41”
child_friendly child_friendly “eb42”
chrome_reader_mode chrome_reader_mode “e86d”
class class “e86e”
clear clear “e14c”
clear_all clear_all “e0b8”
close close “e5cd”
closed_caption closed_caption “e01c”
cloud cloud “e2bd”
cloud_circle cloud_circle “e2be”
cloud_done cloud_done “e2bf”
cloud_download cloud_download “e2c0”
cloud_off cloud_off “e2c1”
cloud_queue cloud_queue “e2c2”
cloud_upload cloud_upload “e2c3”
code code “e86f”
collections collections “e3b6”
collections_bookmark collections_bookmark “e431”
color_lens color_lens “e3b7”
colorize colorize “e3b8”
comment comment “e0b9”
compare compare “e3b9”
compare_arrows compare_arrows “e915”
computer computer “e30a”
confirmation_number confirmation_number “e638”
contact_mail contact_mail “e0d0”
contact_phone contact_phone “e0cf”
contacts contacts “e0ba”
content_copy content_copy “e14d”
content_cut content_cut “e14e”
content_paste content_paste “e14f”
control_point control_point “e3ba”
control_point_duplicate control_point_duplicate “e3bb”
copyright copyright “e90c”
create create “e150”
create_new_folder create_new_folder “e2cc”
credit_card credit_card “e870”
crop crop “e3be”
crop_16_9 crop_16_9 “e3bc”
crop_3_2 crop_3_2 “e3bd”
crop_5_4 crop_5_4 “e3bf”
crop_7_5 crop_7_5 “e3c0”
crop_din crop_din “e3c1”
crop_free crop_free “e3c2”
crop_landscape crop_landscape “e3c3”
crop_original crop_original “e3c4”
crop_portrait crop_portrait “e3c5”
crop_rotate crop_rotate “e437”
crop_square crop_square “e3c6”
dashboard dashboard “e871”
data_usage data_usage “e1af”
date_range date_range “e916”
dehaze dehaze “e3c7”
delete delete “e872”
delete_forever delete_forever “e92b”
delete_sweep delete_sweep “e16c”
description description “e873”
desktop_mac desktop_mac “e30b”
desktop_windows desktop_windows “e30c”
details details “e3c8”
developer_board developer_board “e30d”
developer_mode developer_mode “e1b0”
device_hub device_hub “e335”
devices devices “e1b1”
devices_other devices_other “e337”
dialer_sip dialer_sip “e0bb”
dialpad dialpad “e0bc”
directions directions “e52e”
directions_bike directions_bike “e52f”
directions_boat directions_boat “e532”
directions_bus directions_bus “e530”
directions_car directions_car “e531”
directions_railway directions_railway “e534”
directions_run directions_run “e566”
directions_subway directions_subway “e533”
directions_transit directions_transit “e535”
directions_walk directions_walk “e536”
disc_full disc_full “e610”
dns dns “e875”
do_not_disturb do_not_disturb “e612”
do_not_disturb_alt do_not_disturb_alt “e611”
do_not_disturb_off do_not_disturb_off “e643”
do_not_disturb_on do_not_disturb_on “e644”
dock dock “e30e”
domain domain “e7ee”
done done “e876”
done_all done_all “e877”
donut_large donut_large “e917”
donut_small donut_small “e918”
drafts drafts “e151”
drag_handle drag_handle “e25d”
drive_eta drive_eta “e613”
dvr dvr “e1b2”
edit edit “e3c9”
edit_location edit_location “e568”
eject eject “e8fb”
email email “e0be”
enhanced_encryption enhanced_encryption “e63f”
equalizer equalizer “e01d”
error error “e000”
error_outline error_outline “e001”
euro_symbol euro_symbol “e926”
ev_station ev_station “e56d”
event event “e878”
event_available event_available “e614”
event_busy event_busy “e615”
event_note event_note “e616”
event_seat event_seat “e903”
exit_to_app exit_to_app “e879”
expand_less expand_less “e5ce”
expand_more expand_more “e5cf”
explicit explicit “e01e”
explore explore “e87a”
exposure exposure “e3ca”
exposure_neg_1 exposure_neg_1 “e3cb”
exposure_neg_2 exposure_neg_2 “e3cc”
exposure_plus_1 exposure_plus_1 “e3cd”
exposure_plus_2 exposure_plus_2 “e3ce”
exposure_zero exposure_zero “e3cf”
extension extension “e87b”
face face “e87c”
fast_forward fast_forward “e01f”
fast_rewind fast_rewind “e020”
favorite favorite “e87d”
favorite_border favorite_border “e87e”
featured_play_list featured_play_list “e06d”
featured_video featured_video “e06e”
feedback feedback “e87f”
fiber_dvr fiber_dvr “e05d”
fiber_manual_record fiber_manual_record “e061”
fiber_new fiber_new “e05e”
fiber_pin fiber_pin “e06a”
fiber_smart_record fiber_smart_record “e062”
file_download file_download “e2c4”
file_upload file_upload “e2c6”
filter filter “e3d3”
filter_1 filter_1 “e3d0”
filter_2 filter_2 “e3d1”
filter_3 filter_3 “e3d2”
filter_4 filter_4 “e3d4”
filter_5 filter_5 “e3d5”
filter_6 filter_6 “e3d6”
filter_7 filter_7 “e3d7”
filter_8 filter_8 “e3d8”
filter_9 filter_9 “e3d9”
filter_9_plus filter_9_plus “e3da”
filter_b_and_w filter_b_and_w “e3db”
filter_center_focus filter_center_focus “e3dc”
filter_drama filter_drama “e3dd”
filter_frames filter_frames “e3de”
filter_hdr filter_hdr “e3df”
filter_list filter_list “e152”
filter_none filter_none “e3e0”
filter_tilt_shift filter_tilt_shift “e3e2”
filter_vintage filter_vintage “e3e3”
find_in_page find_in_page “e880”
find_replace find_replace “e881”
fingerprint fingerprint “e90d”
first_page first_page “e5dc”
fitness_center fitness_center “eb43”
flag flag “e153”
flare flare “e3e4”
flash_auto flash_auto “e3e5”
flash_off flash_off “e3e6”
flash_on flash_on “e3e7”
flight flight “e539”
flight_land flight_land “e904”
flight_takeoff flight_takeoff “e905”
flip flip “e3e8”
flip_to_back flip_to_back “e882”
flip_to_front flip_to_front “e883”
folder folder “e2c7”
folder_open folder_open “e2c8”
folder_shared folder_shared “e2c9”
folder_special folder_special “e617”
font_download font_download “e167”
format_align_center format_align_center “e234”
format_align_justify format_align_justify “e235”
format_align_left format_align_left “e236”
format_align_right format_align_right “e237”
format_bold format_bold “e238”
format_clear format_clear “e239”
format_color_fill format_color_fill “e23a”
format_color_reset format_color_reset “e23b”
format_color_text format_color_text “e23c”
format_indent_decrease format_indent_decrease “e23d”
format_indent_increase format_indent_increase “e23e”
format_italic format_italic “e23f”
format_line_spacing format_line_spacing “e240”
format_list_bulleted format_list_bulleted “e241”
format_list_numbered format_list_numbered “e242”
format_paint format_paint “e243”
format_quote format_quote “e244”
format_shapes format_shapes “e25e”
format_size format_size “e245”
format_strikethrough format_strikethrough “e246”
format_textdirection_l_to_r format_textdirection_l_to_r “e247”
format_textdirection_r_to_l format_textdirection_r_to_l “e248”
format_underlined format_underlined “e249”
forum forum “e0bf”
forward forward “e154”
forward_10 forward_10 “e056”
forward_30 forward_30 “e057”
forward_5 forward_5 “e058”
free_breakfast free_breakfast “eb44”
fullscreen fullscreen “e5d0”
fullscreen_exit fullscreen_exit “e5d1”
functions functions “e24a”
g_translate g_translate “e927”
gamepad gamepad “e30f”
games games “e021”
gavel gavel “e90e”
gesture gesture “e155”
get_app get_app “e884”
gif gif “e908”
golf_course golf_course “eb45”
gps_fixed gps_fixed “e1b3”
gps_not_fixed gps_not_fixed “e1b4”
gps_off gps_off “e1b5”
grade grade “e885”
gradient gradient “e3e9”
grain grain “e3ea”
graphic_eq graphic_eq “e1b8”
grid_off grid_off “e3eb”
grid_on grid_on “e3ec”
group group “e7ef”
group_add group_add “e7f0”
group_work group_work “e886”
hd hd “e052”
hdr_off hdr_off “e3ed”
hdr_on hdr_on “e3ee”
hdr_strong hdr_strong “e3f1”
hdr_weak hdr_weak “e3f2”
headset headset “e310”
headset_mic headset_mic “e311”
healing healing “e3f3”
hearing hearing “e023”
help help “e887”
help_outline help_outline “e8fd”
high_quality high_quality “e024”
highlight highlight “e25f”
highlight_off highlight_off “e888”
history history “e889”
home home “e88a”
hot_tub hot_tub “eb46”
hotel hotel “e53a”
hourglass_empty hourglass_empty “e88b”
hourglass_full hourglass_full “e88c”
http http “e902”
https https “e88d”
image image “e3f4”
image_aspect_ratio image_aspect_ratio “e3f5”
import_contacts import_contacts “e0e0”
import_export import_export “e0c3”
important_devices important_devices “e912”
inbox inbox “e156”
indeterminate_check_box indeterminate_check_box “e909”
info info “e88e”
info_outline info_outline “e88f”
input input “e890”
insert_chart insert_chart “e24b”
insert_comment insert_comment “e24c”
insert_drive_file insert_drive_file “e24d”
insert_emoticon insert_emoticon “e24e”
insert_invitation insert_invitation “e24f”
insert_link insert_link “e250”
insert_photo insert_photo “e251”
invert_colors invert_colors “e891”
invert_colors_off invert_colors_off “e0c4”
iso iso “e3f6”
keyboard keyboard “e312”
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_down “e313”
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_left “e314”
keyboard_arrow_right keyboard_arrow_right “e315”
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_up “e316”
keyboard_backspace keyboard_backspace “e317”
keyboard_capslock keyboard_capslock “e318”
keyboard_hide keyboard_hide “e31a”
keyboard_return keyboard_return “e31b”
keyboard_tab keyboard_tab “e31c”
keyboard_voice keyboard_voice “e31d”
kitchen kitchen “eb47”
label label “e892”
label_outline label_outline “e893”
landscape landscape “e3f7”
language language “e894”
laptop laptop “e31e”
laptop_chromebook laptop_chromebook “e31f”
laptop_mac laptop_mac “e320”
laptop_windows laptop_windows “e321”
last_page last_page “e5dd”
launch launch “e895”
layers layers “e53b”
layers_clear layers_clear “e53c”
leak_add leak_add “e3f8”
leak_remove leak_remove “e3f9”
lens lens “e3fa”
library_add library_add “e02e”
library_books library_books “e02f”
library_music library_music “e030”
lightbulb_outline lightbulb_outline “e90f”
line_style line_style “e919”
line_weight line_weight “e91a”
linear_scale linear_scale “e260”
link link “e157”
linked_camera linked_camera “e438”
list list “e896”
live_help live_help “e0c6”
live_tv live_tv “e639”
local_activity local_activity “e53f”
local_airport local_airport “e53d”
local_atm local_atm “e53e”
local_bar local_bar “e540”
local_cafe local_cafe “e541”
local_car_wash local_car_wash “e542”
local_convenience_store local_convenience_store “e543”
local_dining local_dining “e556”
local_drink local_drink “e544”
local_florist local_florist “e545”
local_gas_station local_gas_station “e546”
local_grocery_store local_grocery_store “e547”
local_hospital local_hospital “e548”
local_hotel local_hotel “e549”
local_laundry_service local_laundry_service “e54a”
local_library local_library “e54b”
local_mall local_mall “e54c”
local_movies local_movies “e54d”
local_offer local_offer “e54e”
local_parking local_parking “e54f”
local_pharmacy local_pharmacy “e550”
local_phone local_phone “e551”
local_pizza local_pizza “e552”
local_play local_play “e553”
local_post_office local_post_office “e554”
local_printshop local_printshop “e555”
local_see local_see “e557”
local_shipping local_shipping “e558”
local_taxi local_taxi “e559”
location_city location_city “e7f1”
location_disabled location_disabled “e1b6”
location_off location_off “e0c7”
location_on location_on “e0c8”
location_searching location_searching “e1b7”
lock lock “e897”
lock_open lock_open “e898”
lock_outline lock_outline “e899”
looks looks “e3fc”
looks_3 looks_3 “e3fb”
looks_4 looks_4 “e3fd”
looks_5 looks_5 “e3fe”
looks_6 looks_6 “e3ff”
looks_one looks_one “e400”
looks_two looks_two “e401”
loop loop “e028”
loupe loupe “e402”
low_priority low_priority “e16d”
loyalty loyalty “e89a”
mail mail “e158”
mail_outline mail_outline “e0e1”
map map “e55b”
markunread markunread “e159”
markunread_mailbox markunread_mailbox “e89b”
memory memory “e322”
menu menu “e5d2”
merge_type merge_type “e252”
message message “e0c9”
mic mic “e029”
mic_none mic_none “e02a”
mic_off mic_off “e02b”
mms mms “e618”
mode_comment mode_comment “e253”
mode_edit mode_edit “e254”
monetization_on monetization_on “e263”
money_off money_off “e25c”
monochrome_photos monochrome_photos “e403”
mood mood “e7f2”
mood_bad mood_bad “e7f3”
more more “e619”
more_horiz more_horiz “e5d3”
more_vert more_vert “e5d4”
motorcycle motorcycle “e91b”
mouse mouse “e323”
move_to_inbox move_to_inbox “e168”
movie movie “e02c”
movie_creation movie_creation “e404”
movie_filter movie_filter “e43a”
multiline_chart multiline_chart “e6df”
music_note music_note “e405”
music_video music_video “e063”
my_location my_location “e55c”
nature nature “e406”
nature_people nature_people “e407”
navigate_before navigate_before “e408”
navigate_next navigate_next “e409”
navigation navigation “e55d”
near_me near_me “e569”
network_cell network_cell “e1b9”
network_check network_check “e640”
network_locked network_locked “e61a”
network_wifi network_wifi “e1ba”
new_releases new_releases “e031”
next_week next_week “e16a”
nfc nfc “e1bb”
no_encryption no_encryption “e641”
no_sim no_sim “e0cc”
not_interested not_interested “e033”
note note “e06f”
note_add note_add “e89c”
notifications notifications “e7f4”
notifications_active notifications_active “e7f7”
notifications_none notifications_none “e7f5”
notifications_off notifications_off “e7f6”
notifications_paused notifications_paused “e7f8”
offline_pin offline_pin “e90a”
ondemand_video ondemand_video “e63a”
opacity opacity “e91c”
open_in_browser open_in_browser “e89d”
open_in_new open_in_new “e89e”
open_with open_with “e89f”
pages pages “e7f9”
pageview pageview “e8a0”
palette palette “e40a”
pan_tool pan_tool “e925”
panorama panorama “e40b”
panorama_fish_eye panorama_fish_eye “e40c”
panorama_horizontal panorama_horizontal “e40d”
panorama_vertical panorama_vertical “e40e”
panorama_wide_angle panorama_wide_angle “e40f”
party_mode party_mode “e7fa”
pause pause “e034”
pause_circle_filled pause_circle_filled “e035”
pause_circle_outline pause_circle_outline “e036”
payment payment “e8a1”
people people “e7fb”
people_outline people_outline “e7fc”
perm_camera_mic perm_camera_mic “e8a2”
perm_contact_calendar perm_contact_calendar “e8a3”
perm_data_setting perm_data_setting “e8a4”
perm_device_information perm_device_information “e8a5”
perm_identity perm_identity “e8a6”
perm_media perm_media “e8a7”
perm_phone_msg perm_phone_msg “e8a8”
perm_scan_wifi perm_scan_wifi “e8a9”
person person “e7fd”
person_add person_add “e7fe”
person_outline person_outline “e7ff”
person_pin person_pin “e55a”
person_pin_circle person_pin_circle “e56a”
personal_video personal_video “e63b”
pets pets “e91d”
phone phone “e0cd”
phone_android phone_android “e324”
phone_bluetooth_speaker phone_bluetooth_speaker “e61b”
phone_forwarded phone_forwarded “e61c”
phone_in_talk phone_in_talk “e61d”
phone_iphone phone_iphone “e325”
phone_locked phone_locked “e61e”
phone_missed phone_missed “e61f”
phone_paused phone_paused “e620”
phonelink phonelink “e326”
phonelink_erase phonelink_erase “e0db”
phonelink_lock phonelink_lock “e0dc”
phonelink_off phonelink_off “e327”
phonelink_ring phonelink_ring “e0dd”
phonelink_setup phonelink_setup “e0de”
photo photo “e410”
photo_album photo_album “e411”
photo_camera photo_camera “e412”
photo_filter photo_filter “e43b”
photo_library photo_library “e413”
photo_size_select_actual photo_size_select_actual “e432”
photo_size_select_large photo_size_select_large “e433”
photo_size_select_small photo_size_select_small “e434”
picture_as_pdf picture_as_pdf “e415”
picture_in_picture picture_in_picture “e8aa”
picture_in_picture_alt picture_in_picture_alt “e911”
pie_chart pie_chart “e6c4”
pie_chart_outlined pie_chart_outlined “e6c5”
pin_drop pin_drop “e55e”
place place “e55f”
play_arrow play_arrow “e037”
play_circle_filled play_circle_filled “e038”
play_circle_outline play_circle_outline “e039”
play_for_work play_for_work “e906”
playlist_add playlist_add “e03b”
playlist_add_check playlist_add_check “e065”
playlist_play playlist_play “e05f”
plus_one plus_one “e800”
poll poll “e801”
polymer polymer “e8ab”
pool pool “eb48”
portable_wifi_off portable_wifi_off “e0ce”
portrait portrait “e416”
power power “e63c”
power_input power_input “e336”
power_settings_new power_settings_new “e8ac”
pregnant_woman pregnant_woman “e91e”
present_to_all present_to_all “e0df”
print print “e8ad”
priority_high priority_high “e645”
public public “e80b”
publish publish “e255”
query_builder query_builder “e8ae”
question_answer question_answer “e8af”
queue queue “e03c”
queue_music queue_music “e03d”
queue_play_next queue_play_next “e066”
radio radio “e03e”
radio_button_checked radio_button_checked “e837”
radio_button_unchecked radio_button_unchecked “e836”
rate_review rate_review “e560”
receipt receipt “e8b0”
recent_actors recent_actors “e03f”
record_voice_over record_voice_over “e91f”
redeem redeem “e8b1”
redo redo “e15a”
refresh refresh “e5d5”
remove remove “e15b”
remove_circle remove_circle “e15c”
remove_circle_outline remove_circle_outline “e15d”
remove_from_queue remove_from_queue “e067”
remove_red_eye remove_red_eye “e417”
remove_shopping_cart remove_shopping_cart “e928”
reorder reorder “e8fe”
repeat repeat “e040”
repeat_one repeat_one “e041”
replay replay “e042”
replay_10 replay_10 “e059”
replay_30 replay_30 “e05a”
replay_5 replay_5 “e05b”
reply reply “e15e”
reply_all reply_all “e15f”
report report “e160”
report_problem report_problem “e8b2”
restaurant restaurant “e56c”
restaurant_menu restaurant_menu “e561”
restore restore “e8b3”
restore_page restore_page “e929”
ring_volume ring_volume “e0d1”
room room “e8b4”
room_service room_service “eb49”
rotate_90_degrees_ccw rotate_90_degrees_ccw “e418”
rotate_left rotate_left “e419”
rotate_right rotate_right “e41a”
rounded_corner rounded_corner “e920”
router router “e328”
rowing rowing “e921”
rss_feed rss_feed “e0e5”
rv_hookup rv_hookup “e642”
satellite satellite “e562”
save save “e161”
scanner scanner “e329”
schedule schedule “e8b5”
school school “e80c”
screen_lock_landscape screen_lock_landscape “e1be”
screen_lock_portrait screen_lock_portrait “e1bf”
screen_lock_rotation screen_lock_rotation “e1c0”
screen_rotation screen_rotation “e1c1”
screen_share screen_share “e0e2”
sd_card sd_card “e623”
sd_storage sd_storage “e1c2”
search search “e8b6”
security security “e32a”
select_all select_all “e162”
send send “e163”
sentiment_dissatisfied sentiment_dissatisfied “e811”
sentiment_neutral sentiment_neutral “e812”
sentiment_satisfied sentiment_satisfied “e813”
sentiment_very_dissatisfied sentiment_very_dissatisfied “e814”
sentiment_very_satisfied sentiment_very_satisfied “e815”
settings settings “e8b8”
settings_applications settings_applications “e8b9”
settings_backup_restore settings_backup_restore “e8ba”
settings_bluetooth settings_bluetooth “e8bb”
settings_brightness settings_brightness “e8bd”
settings_cell settings_cell “e8bc”
settings_ethernet settings_ethernet “e8be”
settings_input_antenna settings_input_antenna “e8bf”
settings_input_component settings_input_component “e8c0”
settings_input_composite settings_input_composite “e8c1”
settings_input_hdmi settings_input_hdmi “e8c2”
settings_input_svideo settings_input_svideo “e8c3”
settings_overscan settings_overscan “e8c4”
settings_phone settings_phone “e8c5”
settings_power settings_power “e8c6”
settings_remote settings_remote “e8c7”
settings_system_daydream settings_system_daydream “e1c3”
settings_voice settings_voice “e8c8”
share share “e80d”
shop shop “e8c9”
shop_two shop_two “e8ca”
shopping_basket shopping_basket “e8cb”
shopping_cart shopping_cart “e8cc”
short_text short_text “e261”
show_chart show_chart “e6e1”
shuffle shuffle “e043”
signal_cellular_4_bar signal_cellular_4_bar “e1c8”
signal_cellular_connected_no_internet_4_bar signal_cellular_connected_no_internet_4_bar “e1cd”
signal_cellular_no_sim signal_cellular_no_sim “e1ce”
signal_cellular_null signal_cellular_null “e1cf”
signal_cellular_off signal_cellular_off “e1d0”
signal_wifi_4_bar signal_wifi_4_bar “e1d8”
signal_wifi_4_bar_lock signal_wifi_4_bar_lock “e1d9”
signal_wifi_off signal_wifi_off “e1da”
sim_card sim_card “e32b”
sim_card_alert sim_card_alert “e624”
skip_next skip_next “e044”
skip_previous skip_previous “e045”
slideshow slideshow “e41b”
slow_motion_video slow_motion_video “e068”
smartphone smartphone “e32c”
smoke_free smoke_free “eb4a”
smoking_rooms smoking_rooms “eb4b”
sms sms “e625”
sms_failed sms_failed “e626”
snooze snooze “e046”
sort sort “e164”
sort_by_alpha sort_by_alpha “e053”
spa spa “eb4c”
space_bar space_bar “e256”
speaker speaker “e32d”
speaker_group speaker_group “e32e”
speaker_notes speaker_notes “e8cd”
speaker_notes_off speaker_notes_off “e92a”
speaker_phone speaker_phone “e0d2”
spellcheck spellcheck “e8ce”
star star “e838”
star_border star_border “e83a”
star_half star_half “e839”
stars stars “e8d0”
stay_current_landscape stay_current_landscape “e0d3”
stay_current_portrait stay_current_portrait “e0d4”
stay_primary_landscape stay_primary_landscape “e0d5”
stay_primary_portrait stay_primary_portrait “e0d6”
stop stop “e047”
stop_screen_share stop_screen_share “e0e3”
storage storage “e1db”
store store “e8d1”
store_mall_directory store_mall_directory “e563”
straighten straighten “e41c”
streetview streetview “e56e”
strikethrough_s strikethrough_s “e257”
style style “e41d”
subdirectory_arrow_left subdirectory_arrow_left “e5d9”
subdirectory_arrow_right subdirectory_arrow_right “e5da”
subject subject “e8d2”
subscriptions subscriptions “e064”
subtitles subtitles “e048”
subway subway “e56f”
supervisor_account supervisor_account “e8d3”
surround_sound surround_sound “e049”
swap_calls swap_calls “e0d7”
swap_horiz swap_horiz “e8d4”
swap_vert swap_vert “e8d5”
swap_vertical_circle swap_vertical_circle “e8d6”
switch_camera switch_camera “e41e”
switch_video switch_video “e41f”
sync sync “e627”
sync_disabled sync_disabled “e628”
sync_problem sync_problem “e629”
system_update system_update “e62a”
system_update_alt system_update_alt “e8d7”
tab tab “e8d8”
tab_unselected tab_unselected “e8d9”
tablet tablet “e32f”
tablet_android tablet_android “e330”
tablet_mac tablet_mac “e331”
tag_faces tag_faces “e420”
tap_and_play tap_and_play “e62b”
terrain terrain “e564”
text_fields text_fields “e262”
text_format text_format “e165”
textsms textsms “e0d8”
texture texture “e421”
theaters theaters “e8da”
thumb_down thumb_down “e8db”
thumb_up thumb_up “e8dc”
thumbs_up_down thumbs_up_down “e8dd”
time_to_leave time_to_leave “e62c”
timelapse timelapse “e422”
timeline timeline “e922”
timer timer “e425”
timer_10 timer_10 “e423”
timer_3 timer_3 “e424”
timer_off timer_off “e426”
title title “e264”
toc toc “e8de”
today today “e8df”
toll toll “e8e0”
tonality tonality “e427”
touch_app touch_app “e913”
toys toys “e332”
track_changes track_changes “e8e1”
traffic traffic “e565”
train train “e570”
tram tram “e571”
transfer_within_a_station transfer_within_a_station “e572”
transform transform “e428”
translate translate “e8e2”
trending_down trending_down “e8e3”
trending_flat trending_flat “e8e4”
trending_up trending_up “e8e5”
tune tune “e429”
turned_in turned_in “e8e6”
turned_in_not turned_in_not “e8e7”
tv tv “e333”
unarchive unarchive “e169”
undo undo “e166”
unfold_less unfold_less “e5d6”
unfold_more unfold_more “e5d7”
update update “e923”
usb usb “e1e0”
verified_user verified_user “e8e8”
vertical_align_bottom vertical_align_bottom “e258”
vertical_align_center vertical_align_center “e259”
vertical_align_top vertical_align_top “e25a”
vibration vibration “e62d”
video_call video_call “e070”
video_label video_label “e071”
video_library video_library “e04a”
videocam videocam “e04b”
videocam_off videocam_off “e04c”
videogame_asset videogame_asset “e338”
view_agenda view_agenda “e8e9”
view_array view_array “e8ea”
view_carousel view_carousel “e8eb”
view_column view_column “e8ec”
view_comfy view_comfy “e42a”
view_compact view_compact “e42b”
view_day view_day “e8ed”
view_headline view_headline “e8ee”
view_list view_list “e8ef”
view_module view_module “e8f0”
view_quilt view_quilt “e8f1”
view_stream view_stream “e8f2”
view_week view_week “e8f3”
vignette vignette “e435”
visibility visibility “e8f4”
visibility_off visibility_off “e8f5”
voice_chat voice_chat “e62e”
voicemail voicemail “e0d9”
volume_down volume_down “e04d”
volume_mute volume_mute “e04e”
volume_off volume_off “e04f”
volume_up volume_up “e050”
vpn_key vpn_key “e0da”
vpn_lock vpn_lock “e62f”
wallpaper wallpaper “e1bc”
warning warning “e002”
watch watch “e334”
watch_later watch_later “e924”
wb_auto wb_auto “e42c”
wb_cloudy wb_cloudy “e42d”
wb_incandescent wb_incandescent “e42e”
wb_iridescent wb_iridescent “e436”
wb_sunny wb_sunny “e430”
wc wc “e63d”
web web “e051”
web_asset web_asset “e069”
weekend weekend “e16b”
whatshot whatshot “e80e”
widgets widgets “e1bd”
wifi wifi “e63e”
wifi_lock wifi_lock “e1e1”
wifi_tethering wifi_tethering “e1e2”
work work “e8f9”
wrap_text wrap_text “e25b”
youtube_searched_for youtube_searched_for “e8fa”
zoom_in zoom_in “e8ff”
zoom_out zoom_out “e900”
zoom_out_map zoom_out_map “e56b”

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago