Danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

Bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó mình cũng hướng dẫn cách chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command và cấu hình hiển thị hoặc làm ẩn các chỉ mục.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809

System

Settings PageURI
Displayscreenrotation
Soundsound
Notifications & actionsnotifications
Focus assistquiethours
Power & sleeppowersleep
Batterybatterysaver
Storagestoragesense
Tablet modetabletmode
Multitaskingmultitasking
Projecting to this Pproject
Shared experiencescrossdevice
Clipboardclipboard
Aboutabout

Device

Settings PageURI
Bluetooth & other devicesbluetooth
Printers & scannersprinters
Mousemousetouchpad
Touchpaddevices-touchpad
Typingtyping
Pen & Windows Inkpen
AutoPlayautoplay
USBusb

Phone

Settings PageURI
Phonemobile-devices

Network & internet

Settings PageURI
Statusnetwork-status
Wi-Finetwork-wifi
Ethernetnetwork-ethernet
Dial-upnetwork-dialup
VPNnetwork-vpn
Airplane modenetwork-airplanemode
Mobile hotspotnetwork-mobilehotspot
Data usagedatausage
Proxynetwork-proxy

Personalization

Settings PageURI
Backgroundpersonalization-background
Colorspersonalization-colors
Lock screenlockscreen
Themesthemes
Fontsfonts
Startpersonalization-start
Taskbartaskbar

Apps

Settings PageURI
Apps & featuresappsfeatures
Default appsdefaultapps
Offline Mapsmaps
Apps for websitesappsforwebsites
Video playbackvideoplayback
Startupstartupapps

Accounts

Settings PageURI
Your infoyourinfo
Email & accountsemailandaccounts
Sign-in optionssigninoptions
Access work or schoolworkplace
Family & other usersotherusers
Sync your settingssync

Time & Language

Settings PageURI
Date & timedateandtime
Regionregion
Languagelanguage
Speechspeech

Gaming

Settings PageURI
Game bargaming-gamebar
Captures
Broadcastinggaming-broadcasting
Game Modegaming-gamemode
Xbox Networkinggaming-xboxnetworking

Ease of Access

Settings PageURI
Displayeaseofaccess-display
Cusor & pointer size
Magnifiereaseofaccess-magnifier
Color filter
High contrasteaseofaccess-highcontrast
Narratoreaseofaccess-narrator
Audioeaseofaccess-audio
Closed captionseaseofaccess-closedcaptioning
Speecheaseofaccess-speechrecognition
Keyboardeaseofaccess-keyboard
Mouseeaseofaccess-mouse
Eye controleaseofaccess-eyecontrol

Cortana

Settings PageURI
Talk to Cortanacortana-language
Permissions & Historycortana-permissions
Cortana across my devices
More detailscortana-moredetails

Privacy

Settings PageURI
Generalprivacy-general
Speechprivacy-speech
Inking & typing personalization
Diagnostics & feedbackprivacy-feedback
Activity historyprivacy-activityhistory
Locationprivacy-location
Cameraprivacy-webcam
Microphoneprivacy-microphone
Notificationsprivacy-notifications
Account infoprivacy-accountinfo
Contactsprivacy-contacts
Calendarprivacy-calendar
Call historyprivacy-callhistory
Emailprivacy-email
Tasksprivacy-tasks
Messagingprivacy-messaging
Radiosprivacy-radios
Other devicesprivacy-customdevices
Background appsprivacy-backgroundapps
App diagnosticsprivacy-appdiagnostics
Automatic file downloadsprivacy-automaticfiledownloads
Documentsprivacy-documents
Picturesprivacy-pictures
Videosprivacy-videos
File systemprivacy-broadfilesystemaccess

Update & Security

Settings PageURI
Windows Updatewindowsupdate
Delivery Optimizationdelivery-optimization
Windows Securitywindowsdefender
Backupbackup
Troubleshoottroubleshoot
Recoveryrecovery
Activationactivation
Find my devicefindmydevice
For developersdevelopers
Windows Insider Programwindowsinsider

Hướng dẫn chạy trực tiếp các chỉ mục này bằng lệnh run command

Sử dụng tham số ms-settings: đằng trước chỉ mục muốn chạy trong lệnh run command ví dụ để mở chỉ mục Windows Update sử dụng lệnh sau trong hộp thoại Run

Copy

ms-settings:windowsupdate

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh này trong trình duyệt để mở các chỉ mục.

Hướng dẫn làm ẩn hoặc chỉ hiển thị các các chỉ mục trong Settings

Bằng phương pháp này bạn có thể chỉ định các chỉ mục ẩn hoặc chỉ định các chỉ mục hiển thị trong Settings như sau:

Thiết lập trong Local Group Policy Editor

Áp dụng cho:

Windows 10 Pro
Windows 10 Education
Windows 10 Enterprise

Mở Local Group Policy Editor (gpedit.msc) đi đến User Configuration > Administrative Templates > Control Panel  thiết lập Settings Page Visibility = Enable

Chính sách này cho phép quản trị viên chặn một tập hợp các trang nhất định từ ứng dụng hệ thống Settings. Các trang bị chặn sẽ không hiển thị trong ứng dụng và nếu tất cả các trang trong một danh mục bị chặn thì danh mục cũng sẽ bị ẩn. Điều hướng trực tiếp đến một trang bị chặn thông qua URI, trình đơn ngữ cảnh trong File explorer hoặc các phương tiện khác sẽ dẫn đến trang đầu của Settings được hiển thị thay thế.

Chính sách này có hai chế độ: nó có thể chỉ định một danh sách các trang cài đặt để hiển thị hoặc một danh sách các trang cần ẩn. Để chỉ định danh sách các trang cần hiển thị, chuỗi chính sách phải bắt đầu bằng “showonly:” (không có dấu ngoặc kép), và để chỉ danh sách các trang cần ẩn, nó phải bắt đầu bằng “hide:”. Nếu một trang trong danh sách showonly thường bị ẩn vì các lý do khác (như thiết bị phần cứng bị thiếu), chính sách này sẽ không bắt buộc trang đó xuất hiện. Sau đó, chuỗi chính sách phải chứa danh sách các số nhận dạng trang được định giới bằng dấu chấm phẩy (;). Mã nhận dạng cho bất kỳ trang cài đặt nào đó là URI đã xuất bản cho trang đó, trừ phần giao thức “ms-settings:”.

Ví dụ: để chỉ định chỉ hiển thị trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) và tất cả các trang khác bị ẩn:

Copy

Showonly:screenrotation;windowsupdate

Hình minh họa

Kết quả

Ví dụ: để chỉ định trang Display trong danh mục System và Windows Update trong danh mục Update & security (các URI tương ứng là ms-settings:screenrotation và ms-settings:windowsupdate) ẩn đi:

Copy

Hide:screenrotation;windowsupdate

Hình minh họa

Thiết lập trong Registry Editor

Áp dụng cho tất cả phiên bản Windows 10

Mặc định khi bạn áp dụng chính sách group policy thì hệ thống cũng tự tạo các giá trị tương ứng vào registry editor lưu ý không có chiều ngược lại.

Khi bạn xóa bỏ giá trị này đi thì chính sách trong group policy mà bạn đã áp dụng không còn tác dụng nữa. Nhưng nếu bạn tạo mới trong registry thì cho dù bạn không áp dụng chính sách trong group policy vẫn có tác dụng nghĩa là bạn không phải sử dụng đến group policy mà chỉ cần thiết lập trong registry là đủ.

Mở Regitry Editor (regedit.exe) điều hướng đến đường dẫn

Copy

ComputerHKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

Bên phải thêm mới một giá trị String Value có tên SettingsPageVisibility và thiết lập tương tự trong giá trị Value data:

Ví dụ: Chỉ hiện Display và Windows Update

Ví dụ: Ẩn Display và Windows Update

Tóm lại bạn cần nhớ những điều sau đây:

  • Muốn chỉ hiện một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị “showonly:”
  • Muốn ẩn một trang hoặc tập hợp trang sử dụng giá trị “hide:”
  • Uri của trang
  • Các Uri phải ngăn ngau bằng dấu chấm phẩy (;)

Qua bài này bạn biết được danh sách các chỉ mục URI của ứng dụng Settings trong Windows 10, version 1809 qua đó cũng biết mở các chỉ mục này bằng lệnh run command cũng như biết chỉ định danh sách các trang hiển thị hoặc ẩn trong ứng dụng hệ thống Settings.

Hãy để lại một câu trả lời bạn muốn

avatar
250
  Subscribe  
Thông báo
Scroll to top
0353.456.495