CSI SAP2000 22.0 Ultimate Full Active – Phần mềm Phân tích và Thiết kế

CSI SAP2000 22.0 Ultimate là một chương trình đầy đủ tính năng để phân tích tĩnh các cấu trúc. Nó là một gói phân tích và thiết kế phần tử hữu hạn toàn diện, dễ sử dụng, hiện đại. Bạn có thể sử dụng SAP2000 cho các vấn đề đơn giản nhất hoặc các dự án phức tạp nhất. SAP2000 có truyền thống hơn 30 năm, với giao diện người dùng rất tinh vi và sáng tạo, các công cụ phát triển cao để phân tích và thiết kế các cấu trúc.

CSI SAP2000 22.0 Ultimate
CSI SAP2000 22.0 Ultimate

Giao diện sáng tạo này cho phép bạn tạo các mô hình tĩnh một cách nhanh chóng. Một số ví dụ sử dụng là phân tích biến dạng lớn từng bước, phân tích nhiều P-Delta, phân tích eigenvector và Ritz, phân tích độ lệch, phân tích vụ nổ, phân tích phi tuyến nhanh cho giảm chấn, phân tích cầu, v.v. phương pháp bao gồm năng lượng và phân tích xây dựng theo giai đoạn.

setup CSI SAP2000 22.0 Ultimate
setup CSI SAP2000 22.0 Ultimate

Các nhà xây dựng cầu có thể sử dụng các mẫu trong SAP để tạo ra việc xây dựng cầu và tải trọng di chuyển tự động trên cầu, xây dựng theo giai đoạn, biến dạng lớn trong các dây cáp.

SAP2000 dành cho tất cả mọi người, cho mọi dự án (từ phân tích 2D đơn giản trong mặt phẳng đến các phép tính động học phi tuyến 3D lớn và phức tạp) và câu trả lời cho từng cấu trúc.

Tính năng CSI SAP2000 22.0 Ultimate

 • Hỗ trợ BIM (Mô hình hóa thông tin xây dựng – Mô hình thông tin xây dựng).
 • Ngoài ra, mô hình hóa và thiết kế các cấu trúc phức tạp như cầu.
 • Tích hợp và phối hợp hoàn chỉnh với các sản phẩm CSI khác.
 • Hơn nữa, tiềm năng cho phân tích tuyến tính và phi tuyến.
 • Khả năng thực hiện phân tích xô, P-Delta, chức năng sin liên tục, lực đẩy, mật độ năng lượng quang phổ, v.v.
 • Hơn nữa, phân tích địa chấn động và phân tích chồng chéo tĩnh.
 • Ngoài ra, áp dụng tất cả các loại tải.

Tải CSI SAP2000 22.0 Full Active

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download CSI SAP2000 22 Setup Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/4LG663LIIPSM” lbl=”Fshare”]

[pokamodule com=”pokamodule-shortcode” task=”download” title=”Download CSI SAP2000 22 Active Fshare” url=”http://www.fshare.vn/file/6AN5GK9BIBRP” lbl=”Fshare”]

Mật khẩu giải nén: vietblogdao.com

Hướng dẫn cài đặt CSI SAP2000 22.0

 1. Giải nén và cài đặt phần mềm và thoát
 2. Chạy Keygen “sap2000_v21_kg.exe” với quyền “Run as admin” và tạo một tệp (lservrc)
 3. Sao chép cả 2 File (lservrc) vừa tạo được và File Crack “SentinelRMSCore.dll” vào mục cài đặt phần mềm và thư mục License trong mục cài đặt. Mặc định:(vì mình sử dụng HĐH 64bit nên đường dẫn mặc đinh sẽ là): C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21 và C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 21\CSi\Licensing\
 4. Chặn phần mềm bằng Firewall (rất quan trọng, nếu không chương trình sẽ không mở lên được)
 5. Hoàn thành.
 6. Để xem chi tiết cài đặt xin vui lòng đọc tệp Readme.txt
View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *