Công cụ Windows 10 Tweaker sử dụng trong Windows 10

Công cụ Windows 10 Tweaker với rất nhiều tùy chọn cho mục đích sử dụng. Công cụ được tạo với tập tin bat (batch file) với những kịch bản (scripts) được tạo sẵn và được thiết lập với những câu hỏi dạng (Yes/No) rất dễ hiểu và dễ sử dụng. Công cụ nhỏ gọn không làm ảnh hưởng đến registry và không chiếm tài nguyên hệ thống.

Link tải: Box | MediaFire | Yandex
Ngày cập nhật: 1 tháng 12, 2017
Phiên bản: 2.0
Ngôn ngữ: Anh-Việt

Tải về giải nén chọn ngôn ngữ muốn sử dụng tiếng Anh Windows 10 Tweaker_en.cmd hoặc tiếng Việt Windows 10 Tweaker_vi.cmd chạy công cụ bằng cách click đúp chuột hoặc chuột phải chọn Open hoặc Run as administrator

Lưu ý quan trọng: Tập tin batch phải được đặt trong thư mục Windows 10 Tweaker có thể di chuyển thư mục lưu bất kỳ nơi nào nhưng không được di chuyển tập tin batch ra khỏi thư mục.

Công cụ Windows 10 Tweaker bao gồm 20 tùy chọn chính:

 1. Get-AppxPackage
 2. Remove-AppxPackage
 3. Add-AppxPackage
 4. Get-AppxProvisionedPackage
 5. Remove-AppxProvisionedPackage
 6. Remove-Package
 7. Enable Windows Features
 8. Disable Windows Features
 9. Start Service
 10. Stop Service
 11. Enable Tweaks
 12. Backup Drivers
 13. Disk Cleanup
 14. Reset Windows Update
 15. System Restore
 16. Scan and Repair corrupt file
 17. Uninstall Software
 18. User Account Management
 19. Exit the program
 20. Restart the computer

Một vài hình ảnh

Giao diện Menu chính bao gồm 20 tùy chọn

Tùy chọn 1 xem danh sách ứng dụng mặc định và ứng dụng được tải về từ Store không bao gồm ứng dụng hệ thống.

Tùy chọn 2 gỡ bỏ ứng dụng mặc định và ứng dụng được tải về từ Store không bao gồm ứng dụng hệ thống.

Tùy chọn 3 thêm lại ứng dụng mặc định đã gỡ bỏ ở tùy chọn 2

Tùy chọn 4 xem danh sách gói cài đặt ứng dụng mặc định

Tùy chọn 5 gỡ bỏ gói cài đặt ứng dụng mặc định

Tùy chọn 6 gỡ bỏ vĩnh viễn gói tính năng hệ thống

Lưu ý quan trọng:
Tùy chọn này cho phép gỡ bỏ vĩnh viễn ứng dụng và tính năng hệ thống, tuy nhiên với ứng dụng hệ thống buộc phải gỡ ứng dụng ghim trong Start menu trước rồi mới sử dụng tùy chọn này gỡ bỏ gói package hệ thống của ứng dụng. Xem mục 2 của bài viết Tổng hợp các phương pháp tối ưu Windows 10 hiệu quả mình có viết hướng dẫn gỡ bỏ ứng dụng hệ thống.

Tùy chọn 7 bật tính năng của Windows đang bị tắt

Tùy chọn 8 tắt tính năng của Windows đang được bật

Tùy chọn 9 bật service không chạy

Tùy chọn 10 tắt service đang chạy

Tùy chọn 11 tùy chỉnh

Tùy chọn 12 sao lưu drivers, công cụ sẽ tự tạo thư mục mới tên DriversBackup được lưu trong thư mục cài đặt của công cụ Windows 10 Tweaker theo đường dẫn C:Program FilesWindows 10 Tweaker (Win  64-bit) và C:Program Files (x86)Windows 10 Tweaker (Win 32-bit).

Tùy chọn 13 dọn dẹp ổ đĩa hệ thống

Tùy chọn 14 sao lưu – phục hồi hệ thống

Tùy chọn 15 gỡ cài đặt phần mềm đã cài

Tùy chọn 16 quản lý tài khoản người dùng

Cám ơn các bạn đã sử dụng công cụ Windows 10 Tweaker.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
5 years ago