Cách xóa một mục sender từ Get notifications from these senders trong Windows 10

Get notifications from these senders trong Windows 10 lưu các mục nhỏ như ứng dụng, cài đặt, được đề xuất…,gọi chung là sender. Mỗi sender có nhiệm vụ gửi thông báo bằng banner và âm thanh tùy thuộc vào người sử dụng thiết lập. Tuy nhiên lại không có tùy chọn thêm hoặc xóa mục do đó đôi khi chúng ta cũng muốn xóa một mục nào đó đi nhưng lại không thấy tùy chọn đó.

Các sender được cấu hình trong tệp cấu hình có tên wpndatabase.db lưu trong thư mục Notifications theo đường dẫn dưới đây:

C:UsersUser_NameAppDataLocalMicrosoftWindows.

Mỗi tài khoản đang sử dụng trong máy đều có một tệp wpndatabase.db như thế. Tệp này tạm gọi là các bản ghi được cấu hình và đóng gói, và để chỉnh sửa được tệp này chúng ta sẽ nhờ đến phần mềm có tên DB.Browser.for.SQLite, phần mềm này có rất nhiều công dụng như loại bỏ sự bào vệ gói package của ứng dụng hệ thống.

Liên kết tải về https://app.box.com/s/9e4c7bck7bn0m2hfio7yo7mg9dt6m84b

Phần mềm chạy ngay không cần cài đặt, bây giờ giả sử mình muốn xóa mục OneDrive mình sẽ làm như sau:

Đầu tiên truy cập đường dẫn C:UsersAdminAppDataLocalMicrosoftWindowsNotifications sao lưu tệp wpndatabase.db vào một nơi khác. (Thay Admin bằng tên thư mục tài khoản đăng nhập máy). Xong chạy phần mềm DB.Browser.for.SQLite nhấn chọn Open Database mở tệp wpndatabase.db này lên

Chuyển qua tab Browse Data trong khung Tablet chọn NotificationHandler

Trong cột PrimaryId tìm kiếm dòng Microsoft.SkyDrive-Desktop bấm Delete Record để xóa đi

Xong bấm tổ hợp phím Ctrl+S hoặc trong File chọn Write Changes để lưu lại thay đổi.

Mở lại Settings truy cập System > Notifications & actions bạn sẽ không còn thấy OneDrive trong mục Get notifications from these senders

Nếu bạn muốn OneDrive xuất hiện lại trong Get notifications from these senders cần sao chép tệp wpndatabase.db đã sao lưu trước đó thay thế cho tệp wpndatabase.db đã chỉnh sửa.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago