Cách xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản defaultuser0 trong Windows 10

Khi người dùng chọn cài đặt mới Windows 10 hoặc nâng cấp từ hệ điều hành cũ trong hệ thống luôn lưu trữ tài khoản có tên defaultuser0 trong thư mục User của phân vùng hệ thống. Tài khoản này sẽ bị vô hiệu hóa (disabled) nếu người dùng đăng nhập tài khoản mới tại màn hình đăng nhập và sẽ được kích hoạt (enable) nếu người dùng chọn khởi động lại vào chế độ Audit bằng tổ hợp phím Ctrl+Shift+F3.

delete-defaultuser0-account-in-windows-10
delete-defaultuser0-account-in-windows-10

Thật sự thì tài khoản này không có tác dụng gì vì bản thân nó không được mô tả và cũng không được đặt trong một nhóm cụ thể nào, cũng không được đặt mật khẩu. Tài khoản này chỉ xuất hiện tại màn hình đăng nhập nếu người dùng đã bị xóa tài khoản đăng nhập hiện tại.

Đây chỉ là màn hình thông báo lỗi và không thể nào đăng nhập lại trừ khi bạn reset hoặc cài mới lại Windows 10. Như vậy tài khoản này không có tác dụng gì và chúng ta có thể hoàn toàn có thể xóa bỏ nó vĩnh viễn một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến hệ thống.

Các bước thực hiện

Bước 1: Gõ từ khóa lusrmgr.msc vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ chọn mở trình quản lý Local Users and Groups

Chọn tab User bên trái sau đó chuột phải tài khoản defaultuser0 bên phải chọn Delete và bấm Yes xác nhận xóa trong hộp thoại cảnh báo.

delete-defaultuser0-account-in-windows-10-1
delete-defaultuser0-account-in-windows-10-1

Bước 2: Truy cập Registry Editor điều hướng đến giá trị sau:

Copy
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList

Bấm mở rộng khóa ProfileList chọn khóa của tài khoản defaultuser0 chuột phải nó bấm delete, bấm Yes xác nhận xóa trong hộp thoại cảnh báo.

delete-defaultuser0-account-in-windows-10-2
delete-defaultuser0-account-in-windows-10-2

Bước 3: Truy cập thư mục User trong phân vùng hệ thống (C) tìm thư mục defaultuser0 và xóa thư mục này đi.

delete-defaultuser0-account-in-windows-10-3
delete-defaultuser0-account-in-windows-10-3

Tài khoản defaultuser0 sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ và không xuất hiện trở lại khi bạn chọn tạo tài khoản mới

View Comments

One thought on “Cách xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản defaultuser0 trong Windows 10

  1. không xóa được khóa của tài khoản user0 trong profilelist bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *