Cách tích hợp Windows RE và bộ cài Windows vào menu boot Windows 10

Windows RE tên đầy đủ Windows Recovery Environment là công cụ sửa chữa và khôi phục Windows rất hữu ích đặc biệt trên hệ điều hành Windows 10 Microsoft đã làm cho nó dễ dàng hơn để khởi động vào giao diện của nó mà không phải thông qua thiết bị gắn ngoài như usb recovery. Đặc biệt từ Version 1607 trở đi Windows RE sẽ được tích hợp luôn vào BCD để khi máy tính mà 2 lần gặp thất bại khởi động thì Windows sẽ tự khởi động vào Windows RE.

add-winre-and-win-setup-boot-entry
add-winre-and-win-setup-boot-entry

Tích hợp Windows RE giúp bạn có thêm tùy chọn khởi động nhanh vào Recovery, còn tích hợp bộ cài Windows giúp bạn có thêm tùy chọn cài mới Windows 10 bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn thêm tùy chọn khởi động Windows RE hoặc Windows Setup từ menu boot của Windows 10 hiện có, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách tích hợp vào menu boot.

Quan trọng: Bạn cần tắt chế độ Secure Boot trong máy tính UEFI Boot mới có thể áp dụng được

Phần mềm tạo dual boot EasyBCD Portable, tải tại đây
Bộ cài Windows 10, tải tại đây

1. Tích hợp Windows RE

Tóm tắt cách làm: Cần xác định đường dẫn đến tệp Winre.wim sau đó sử dụng phần mềm EasyBCD tích hợp Winre.wim vào menu boot.

Đầu tiên bạn cần kiểm tra vị trí và trạng thái của Windows RE, trong dấu nhắc lệnh cmd (run as admin) gõ lệnh Reagentc /info

add-winre-boot-entry-1
add-winre-boot-entry-1

Trong đó bạn cần quan tâm đến 2 mục chính:

  • Windows RE status: nếu Enabled (đã được kích hoạt) và Disabled (đã bị vô hiệu hóa)
  • Windows RE location: đường dẫn đến Windows RE

Như vậy bạn cần xác định chính xác đến thư mục WindowsRE đang lưu tệp Winre.wim, sử dụng DISKPART kiểm tra ổ đĩa và phân vùng

add-winre-boot-entry-2
add-winre-boot-entry-2

Kiểm tra phân vùng này đang nằm trong ổ đĩa 0 (tưng đương harddisk0) có Volume 1 (tương đương partition1) và không có ký tự (Ltr) phân vùng do vậy bạn cần đăng ký cho phân vùng một ký tự không trùng với các tự khác của phân vùng đã có chẳng hạn lấy ký tự bằng (R)

add-winre-boot-entry-3
add-winre-boot-entry-3

Thoát DISKPART bằng lệnh exit, tiếp tục kiểm tra thư mục WindowsRE bằng lệnh dir

add-winre-boot-entry-4
add-winre-boot-entry-4

Như vậy tệp Winre.wim đang lưu trong thư mục WindowsRE đường dẫn đầy đủ của nó là R:RecoveryWindowsREWinre.wim

Bước tiếp theo bạn giải nén tệp EasyBCDPortable.zip chạy tệp EasyBCDPortable.exe, đợi một lúc nếu xuất hiện hộp thoại thông báo máy tính đang boot bằng UEFI bạn nhấn OK để tiếp tục

add-winre-boot-entry-5
add-winre-boot-entry-5

Giao diện của phần mềm EasyBCD

add-winre-boot-entry-6
add-winre-boot-entry-6

Bạn chuyển xuống tab Edd New Entry làm theo các bước như hình hướng dẫn và nhớ thêm chính xác đường dẫn đến tệp Winre.wim như ở bước trên xác định đường dẫn là R:RecoveryWindowsREWinre.wim

add-winre-boot-entry-7
add-winre-boot-entry-7

Đợi một lúc cho phần mềm tích hợp boot thành công xong bạn chuyển lên tab Edit Boot Menu, tại giao diện Entry đã xuất hiện Windows 10 (khởi động mặc định) và tùy chọn khởi động Windows RE mà bạn vừa thêm vào, bạn có thể sửa thời gian hiển thị menu 30 giây thành thời gian ngắn hơn

add-winre-boot-entry-8
add-winre-boot-entry-8

Khi tích hợp Windows RE xong bạn cần làm ẩn phân vùng Recovery bằng cách loại bỏ ký tự phân vùng, trong DISKPART lựa chọn phân vùng sau đó sử dụng lệnh remove

add-win-setup-boot-entry-1
add-win-setup-boot-entry-1

Trong trường hợp nếu bạn muốn xóa bỏ tùy chọn khởi động Windows RE trong menu boot, chạy phần mềm EasyBCD tại giao diện Edit Menu Boot chọn Windows RE > Delete xong tích chọn ô Skip the boot menu > Save Settings lưu thay đổi.

2. Tích hợp bộ cài Windows

Tóm tắt cách làm: Cần tạo mới một phân vùng lưu bộ cài Windows 10 sau đó sử dụng phần mềm EasyBCD tích hợp tệp boot.wim trong thư mục sources của phân vùng lưu bộ cài Windows 10.

Đầu tiên bạn mount bộ cài Windows 10 (ISO) ra phân vùng ảo mục đích kiểm tra dung lượng của bộ cài, chuột phải chọn Properties

add-win-setup-boot-entry-2
add-win-setup-boot-entry-2

Như hình ví dụ ta có dung lượng đương tính bằng bytes, ta sẽ chia thành MB với 1 MB = 1,048,576 bytes ta được con số khoảng 4600 MB. Khi có được con số cần chia một phân vùng còn trống trong ổ đĩa lấy một phân vùng mới có dung lượng bằng với dung lượng của bộ cài Windows 10.

Phần chia phân vùng sử dụng trình quản lý mặc định Disk Management cho dễ, chuột phải vào phân vùng cần lấy dung lượng chọn Shrink Volume…lấy dung lượng 4700

add-win-setup-boot-entry-3
add-win-setup-boot-entry-3

Khi chia xong tạo phân vùng mới nhớ chọn File sytem định dạng FAT32, đặt tên cho phân vùng

add-win-setup-boot-entry-4
add-win-setup-boot-entry-4

Khi đã có phân vùng mới chẳng hạn phân vùng mới có ký tự là (E), truy cập phân vùng ảo đang lưu thực mục và tệp cài đặt Windows 10 sao chép toàn bộ vào phân vùng (E)

add-win-setup-boot-entry-5
add-win-setup-boot-entry-5

Đợi quá trình sao chép hoàn tất chạy phần mềm EasyBCD chuyển xuống tab Edd New Entry làm theo các bước như hình hướng dẫn trong ô Path chọn đến đường dẫn tệp boot.wim đang lưu trong thư mục sources của phân vùng (E)

add-win-setup-boot-entry-6
add-win-setup-boot-entry-6

Đợi một lúc cho phần mềm tích hợp boot thành công xong bạn chuyển lên tab Edit Boot Menu, tại giao diện Entry đã xuất hiện Windows 10 (khởi động mặc định), tùy chọn khởi động Windows RE, tùy chọn khởi động Windows Setup mà bạn vừa thêm vào, bạn có thể sửa thời gian hiển thị menu 30 giây thành thời gian ngắn hơn.

add-win-setup-boot-entry-8
add-win-setup-boot-entry-8

Hoặc có thể bỏ tích ô Use Metro bootloader không hiển thị Metro boot thay vào đó khi khởi động máy vào ngay màn hình boot màu đen

Công việc cuối cùng bạn cần sử dụng trình quản lý Disk Management làm ẩn phân vùng cài đặt Windows đi.

add-win-setup-boot-entry-7
add-win-setup-boot-entry-7

Trong trường hợp nếu bạn muốn xóa bỏ tùy chọn khởi động Windows Setup trong menu boot, chạy phần mềm EasyBCD tại giao diện Edit Menu Boot chọn Windows Setup > Delete xong tích chọn ô Skip the boot menu > Save Settings lưu thay đổi.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago