Cách thiết lập và cài đặt Windows 10 trong cùng mạng LAN

Kỹ thuật cài đặt Windows trong cùng một mạng chia sẻ không phải là phương pháp mới mẻ gì nó đã có từ các hệ điều hành trước và trên Windows 10 cũng vậy. Phương pháp cài đặt này sẽ sử dụng đường dẫn trong ổ đĩa được chia sẻ trong cùng một mạng, không riêng gì cài đặt Windows mà có thể cài đặt các phần mềm, lấy dữ liệu… tuy nhiên với việc cài đặt Windows bạn không thể thao tác trực tiếp ngay trên hệ điều hành của PC muốn cài mới lại mà phải cài đặt thông qua Win PE và sử dụng các lệnh command trong Win PE truy cập đường dẫn đến ổ đĩa chia sẻ đang lưu bộ cài Windows 10 trong cùng mạng.

Chắc nhiều bạn đọc sẽ hỏi sao phải dùng phương pháp này làm chi cho rắc rối, mình xin nêu ra những nguyên nhân sau:

  • Thứ nhất đây là một phương pháp cài đặt cho bạn tham khảo
  • Thứ 2 bạn phải sử dụng phương pháp này để triển khai cài đặt cho nhiều máy tính trong cùng mạng

Dưới đây là hướng dẫn trong phạm vi chỉ cài mới Windows 10 từ bộ cài ISO đang được lưu trữ trên PC chia sẻ trong cùng mạng. Để cho đơn giản hơn mình lấy ví dụ thế này bạn muốn cài mới lại máy B và bộ cài Windows 10 đang lưu ở máy A trong cùng mạng. Các bước thiết lập và cài đặt như sau:

Thiết lập ổ đĩa chia sẻ trong mạng

Bạn cần thao tác trên máy A là máy chia sẻ trước, bạn có thể coi đây là máy chủ chia sẻ trong cùng mạng áp dụng với tất cả các máy khác được chia sẻ và điều tất nhiên bạn phải kích hoạt network discovery và sharing trước.

Tiếp theo bạn tìm đến bộ cài đặt ISO Windows 10 click đúp chuột vào nó hoặc chuột phải chọn mount tệp ISO sẽ tự động muont ra 1 ổ đĩa ảo có ký tự cụ thể ví dụ là ổ F chẳng hạn. Tiếp theo bạn chuột phải ổ này chọn Properties chuyển qua tab sharing tích vào ô Share this folder sau đó bấm Apply áp dụng thay đổi

Sau khi chia sẻ bạn có được đường dẫn đến ổ đĩa chia sẻ

Click chuột vào tab Network bên trái File Explorer bạn chọn tên máy tính trong này xuất hiện các ổ đĩa mà bạn đã cài đặt chia sẻ trong phần Network.

Tiếp tục chuột phải vào ổ náy chọn Map network driver, bạn lưu ý ổ đầu tiên luôn có ký tự là Z tiếp theo sẽ là X, Y… bạn có thể lựa chọn ký tự ổ bằng cách bấm mũi tên sổ xuống xong bấm Finish để hoàn thành

Và ta đã có vị trí mạng như hình bên dưới đó chính là ổ đĩa chứa bộ cài Windows 10. Và lưu ý bạn nhớ tên chính xác máy tính đang chia sẻ như ví dụ dưới hình là Desktop-9s885cs

Công việc trên máy A đã xong tiếp theo bạn thưc hiện trên máy B là PC muốn cài mới Windows 10, bạn kết cắm mạng dây vào máy B đảm bảo rằng máy B có kết nối mạng, tiếp thep cắm USB BOOT Win PE vào bật máy chọn khởi động từ USB. Tải về Win PE v1809 theo liên kết dưới đây

Tải về mount ISO ra ổ ảo, format USB định dạng File system FAT32, xong truy cập ổ ảo copy tất cả vào USB

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Win PE được tùy biến trên mạng cũng được. Khi boot vào tới Win PE nó sẽ có màn hình như dưới

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem có máy tính A không bằng cách sử dụng lệnh Ping với cú pháp

Ping Tên máy tính

Ví dụ: Ping Desktop-9s885cs

Như vậy sau khi kiểm tra đã có máy tính A đang trong cùng mạng tiếp theo bạn sử dụng lệnh net use để truy cập Map network driver với cú pháp:

net use ổ mạng \Tên máy tínhổ share

Ví dụ: net use z: \Desktop-9s885csf2

Đang nhập tài khoản và mật khẩu của máy tính A

Khi đã đăng nhập thành công nghĩa là bạn đã truy cập được ổ đĩa mạng này gõ tên ổ đĩa mạng nhấn enter ví dụ như Z: tiếp tục sử dụng lệnh DIR liệt kê danh sách các tập tin và thư mục đang có trong ổ đĩa

Việc cuối cùng bạn chỉ cần gõ setup.exe nhấn enter bắt đầu quá trình cài đặt Windows 10

Các bước tiếp theo bạn cài đặt bình thường và có thể ngắt kết nối USB.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago