Cách thiết lập chế độ slideshow tại màn hình khóa Windows 10

Lockscreen trong Windows 10 có 3 chế độ cho phép bạn lựa chọn bao gồm: Windows Spoolight, Picture và Slideshow. Trong đó Windows Spoolight được đặt làm chế độ mặc định, nếu bạn muốn chuyển sang chế độ Slideshow bạn phải thiết lập thay thế.

Slideshow là chế độ trình chiếu hình ảnh với các hiểu ứng lật ảnh rất đẹp mắt tại màn hình khóa Windows 10. Hiểu đúng đây chính là màn hình sáng chờ sleep sau khi tự động khóa, nếu bạn tác động bạn phải đăng nhập lại, nếu bạn không tác động thì màn hình sẽ tự sleep.

slideshow-at-windows-10-lockscreen-1
slideshow-at-windows-10-lockscreen-1

Mình sẽ lấy thí dụ với hình dưới đây và giải thích cho các bạn hiều khi mình truy cập Power & sleep trong Settings

slideshow-at-windows-10-lockscreen-2
slideshow-at-windows-10-lockscreen-2

Nếu mình thiết lập như hình bên trên bắt đầu mình để máy nghỉ không tác động bàn phím hay chuột thì nếu mình không cắm sạc 5 phút sau lockscreen sẽ tự bật và 15 phút nếu mình cắm sạc mà không tác động thì lockscreen sẽ tự bật.

Khi Lockscreen đã bật rồi mà 5 phút sau ( trường hợp không cắm sạc ) mà mình vẫn không tác động thì máy sẽ tắt và chuyển qua chế độ sleep nghĩa là Slideshow sẽ trình chiếu trong 5 phút đó. Tương tự như vậy với trường hợp cắm sạc là 15 phút.

Như vậy khi bạn đã thiết lập chế độ slideshow trên lockscreen thì slideshow sẽ được trình chiếu hoàn toàn tự động nếu như trong ví dụ bên trên với chế độ Screen nghĩa là bạn không tác động gì lên máy tính thì slideshow mới chạy tự động sau 5 hoặc 15 phút hay bất kì thời gian nào do bạn thiết lập. Tóm lại Slideshow sẽ được bật tự động dựa vào chế độ Power options do người dùng thiết lập

Nếu bạn chọn sign out thì slideshow sẽ không được chơi tự động và lúc này nó sẽ chờ sleep bằng tấm hình đâu tiên của chế độ xem Picture. Mình lấy ví dụ bằng hình bên dưới

slideshow-at-windows-10-lockscreen-3
slideshow-at-windows-10-lockscreen-3

Hướng dẫn thiết lập Slideshow tại màn hình khóa

Trước tiên bạn phải có ít nhất 2 tấm ảnh được lưu trong một thư mục bất kỳ trên máy. Sau đó Settings đi đến Personalization > Lockcreen bên phải mục Backgroud bấm mũi tên sổ xuống chọn Picture > bấm Browse tìm đến thư mục lưu ảnh muốn làm Slideshow chọn một tấm ảnh bất kỳ ví dụ mình lấy hình dưới đây

slideshow-at-windows-10-lockscreen-4
slideshow-at-windows-10-lockscreen-4

Khi chọn xong lại bấm mũi tên sổ xuống chọn Slideshow mặc định nó sẽ lấy thư mục Picture làm thư mục slideshow luôn do đó bạn nhấp chuột vào nó bấm Remove đi rồi bấm Browse điều hướng chọn thư mục hình ảnh muốn làm Slideshow

Khi chọn xong truy cập System > Power & sleep trong Settings và thiết lập thời gian nghỉ màn hình và thời gian sleep đồng nghĩa với thời gian slideshow trình chiếu trên màn hình khóa.

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *