Cách thêm tùy chọn “Tạo một Liên kết” trong widget Blog1 version 2

Trong widget Blog1 version 2 phần Định cấu hình bài đăng trên Blog của bố cục tiện ích Blog1 có một số tùy chọn hiện không được áp dụng ví dụ tùy chọn Ngày đăng, Các liên kết với bài này, Hiển thị Chỉnh sửa nhanh. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thêm lại được tùy chọn Các liên kết với bài này bằng tùy chọn ‘Tạo một Liên kết’

Cách thêm tùy chọn Tạo một Liên kết trong widget Blog1 version 2

Tùy chọn “Tạo một Liên kết” giúp độc giả, những người có tài khoản Google là chủ sở hữu hay tác giả Blog xuất bản nhanh nội dung của bài viết lên Blog của họ liên kết với bài viết mà họ đang đọc (back links) mà không cần phải đăng nhập đăng bài trong Blogger.

Trong nội dụng bài đăng có chứa liên kết tới bài viết, lấy ví dụ mnh họa khi khách đọc bài viết Việt Blogger Magazine Blogger Template ở ngay dưới có tùy chọn ‘Tạo một Liên kết’, khi họ nhấp chuột sẽ chuyển sang một trang mới như hình sau:

Cách thêm tùy chọn Tạo một Liên kết trong widget Blog1 version 2

Xem thêm: Các điều kiện hiển thị dữ liệu trong tùy chọn trang bài viết của widget Blog1 version 2

Cách thêm tùy chọn “Tạo một Liên kết” trong widget Blog1 version 2

1. Đăng nhập vào Blogger chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích > Blog1 thêm thẻ tag b:includable bên cạnh các thẻ tag b:includable khác

Copy

<b:includable id='backlinks' var='post'>

  <b:if cond='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label'>

    <div class='backlinks-container'>

      <a expr:href='&quot;https://www.blogger.com/blog-this.g?u=&quot; + data:post.url.canonical + &quot;&amp;n=&quot; + data:post.title + &quot;&amp;t=&quot; + data:post.snippets.long' expr:title='data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label' target='_blank'><data:widgets.Blog.first.allBylineItems.backlinks.label/></a>

    </div>

  </b:if>

</b:includable>

2. Thêm thẻ tag <b:include data=’post’ name=’backlinks’/> vào vị trí muốn hiển thị trong bài viết thông thường vẫn chèn ngay dưới nhận xét

3. Truy cập Bố cục tiện ích > chọn Chỉnh sửa Bài đăng trên Blog > tích chọn ô Các liên kết với bài này xong sửa thành Tạo một Liên kết hay đoạn chữ khác phù hợp ví dụ Create a Link sau đó chọn Lưu lại.

Cách thêm tùy chọn Tạo một Liên kết trong widget Blog1 version 2

Nếu sau này bạn không muốn hiển thị tùy chọn này nữa thì bỏ tích ô đi là xong

View Comments

2 thoughts on “Cách thêm tùy chọn “Tạo một Liên kết” trong widget Blog1 version 2

  1. Uh đang băn khoăn cái này . Rồi thì của mh và của họ có liẻn quan gì nhau . Và ảnh hưởng seo như the nao

  2. Bài viết của họ gọi là backlinks hay trang giới thiệu về bài viết của mình, nếu một người nào đó tìm kiếm và truy cập bài viết của họ sẽ có liên kết truy cập bài viết của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago