Cách thêm lại phân vùng ẩn Recovery trong Windows 10

Một lỗi phổ biến khiến cho Windows 10 bị mất phân vùng ẩn Recovery là khi các bạn cài đặt Windows 10 thay vì sử dụng bộ cài ISO lại sử dụng các bản GHOST được làm sẵn. Không có phân vùng Recovery đồng nghĩa mất tùy chọn khởi động vào Windows RE để sửa chữa, khôi phục khi Windows gặp lỗi khởi động. Windows RE sẽ được khởi động thay thế nếu sau 2 lần PC khởi động thất bại.

active-recovery-partittion-in-windows-10
active-recovery-partittion-in-windows-10

Xem thêm:

Bài hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt Windows RE trở lại và tạo mới phân vùng ẩn Recovery

Đầu tiên bạn cần kiểm tra vị trí và trạng thái của Windows RE, trong dấu nhắc lệnh cmd (run as admin) gõ lệnh Reagentc /info sẽ có hai trường hợp xảy ra

Trường hợp Windows RE đã được kích hoạt

add-winre-boot-entry-1
add-winre-boot-entry-1

Bạn sẽ thấy trạng thái Enabled cùng vị trí của thư mục WindowsRE

Trường hợp Windows RE bị vô hiệu hóa (Disabled): lại có 2 trường hợp xảy ra

– Boot Configuration Data (BCD) identifier có dãy số 0

active-recovery-partittion-in-windows-10-1
active-recovery-partittion-in-windows-10-1

Trường hợp này Windows RE chỉ bị tạm tắt, có thể kích hoạt nhanh trở lại bằng cách gõ lệnh Reagentc /enable

– Boot Configuration Data (BCD) identifier bao gồm dãy số và chữ

active-recovery-partittion-in-windows-10-2
active-recovery-partittion-in-windows-10-2

Trường hợp này Windows RE đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn hay chưa được kích hoạt, do vậy nếu kiểm tra thấy bị lỗi như này thì làm theo các bước dưới đây kích hoạt Windows RE trở lại

Tóm tắt cách làm: Tìm tệp hệ thống có tên Winre.wim đang được lưu trong phân vùng (C), khi tìm thấy tạo mới phân vùng Recovery dung lượng 500 MB, sao chép tệp Winre.wim vào phân vùng Recovery sau đó kích hoạt Windows RE trở lại.

Đầu tiên sẽ đi tìm tệp hệ thống Winre.wim đang được lưu trong phân vùng (C) của ổ đĩa cài đặt Windows. Tệp này chỉ được lưu trong thư mục WindowsRE hoặc Recovery theo một trong hai đường dẫn sau:

Copy
C:RecoveryWindowsRE

C:WindowsSystem32Recovery


Sử dụng lệnh sau kiểm tra

Copy
dir C:RecoveryWindowsRE /a

dir C:WindowsSystem32Recovery /a


Nếu thấy Winre.wim sẽ có như hình sau:

active-recovery-partittion-in-windows-10-3
active-recovery-partittion-in-windows-10-3

Tuy nhiên do tệp này là tệp hệ thống nên bị ẩn do đó sử dụng lệnh sau bỏ ẩn đi

Copy
attrib -s -h C:WindowsSystem32RecoveryWinre.wim

Trong trường hợp nếu kiểm tra cả hai đường dẫn mà không thấy, lúc này cần đến bộ cài Windows 10 theo đúng version của Windows đã cài đặt vào máy. Nếu bạn không có sẵn thì tải về tại đây.

Cụ thể là bạn cần phải mount tập tin install.wim trong thư mục sources của bộ cài iso ra một thư mục sau đó truy cập thư mục đã mount copy tập tin Winre.wim.

Nếu bạn đang có sẵn USB cài đặt Win 10 bạn có thể mount trực tiếp nhưng nếu là đĩa cài đặt hay tệp ISO đã mount ra ổ ảo bạn cần sao chép tệp install.wim vào một nơi khác mới có thể mount được. Ví dụ Tuấn sử dụng tệp ISO đã mount ra ổ ảo, tạo mới 2 thư mục trong phân vùng (C) có tên lần lượt ví dụ wim và offline xong copy tập tin install.wim vào thư mục wim

Copy
copy F:sourcesinstall.wim C:wiminstall.wim

Với (F) là ký tự của ổ ảo

Khi copy xong, mount tệp install.wim trong thư mục wim vào thư mục offline

Copy
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:wiminstall.wim /Index:1 /MountDir:C:offline

Khi mount xong truy cập đường dẫn C:offlineWindowsSystem32Recovery bạn sẽ thấy tệp Winre.wim, sao chép tệp này vào đường dẫn C:WindowsSystem32Recovery trước khi sử dụng lệnh sau Unmount

Copy
Dism /Unmount-Image /MountDir:C:offline /Commit

Xong bạn có thể xóa thư mục wim và offline đi

Tiếp theo tạo mới phân vùng ẩn Recovery có dung lượng 500 MB, sử dụng trình quản lý Disk Managemnet để tạo mới. Lấy bất kỳ phân vùng nào cắt ra làm phân vùng mới lấy dung lượng 500 MB

active-recovery-partittion-in-windows-10-4
active-recovery-partittion-in-windows-10-4

Tạo mới phân vùng vừa được cắt ra

active-recovery-partittion-in-windows-10-5
active-recovery-partittion-in-windows-10-5

 

active-recovery-partittion-in-windows-10-6
active-recovery-partittion-in-windows-10-6

Định dạng phân vùng Recovery

  • Dung lượng cần thiết: 500 MB
  • Cấu trúc: Pimary hoặc Logical đều sử dụng được
  • Định dạng (File system): NTFS
  • Ký tự phân vùng (Ltr): R (hoặc có thể lấy ký tự khác nhưng ko trùng với các ký tự của phân vùng đã có)
  • Tên phân vùng (Label): Recovery (hoặc lấy tên khác tùy thích)

Khi tạo mới xong phân vùng Recovery tạo mới thư mục WindowsRE và sao chép tệp Winre.wim lưu vào thư mục này, sử dụng các lệnh sau trong cmd:

Copy
md R:RecoveryWindowsRE

copy C:WindowsSystem32RecoveryWinre.wim R:RecoveryWindowsREWinre.wim


Kích hoạt Windows RE

Copy
Reagentc /Setreimage /Path R:RecoveryWindowsRE /Target C:Windows

Reagentc /enable


Làm ẩn các thư mục Recovery và WindowsRE

Copy
attrib +s +h R:Recovery /s /d

attrib +s +h R:Recovery* /s /d


Hình minh họa

active-recovery-partittion-in-windows-10-8
active-recovery-partittion-in-windows-10-8

Loại bỏ ký tự phân vùng (R) trong Disk Management

active-recovery-partittion-in-windows-10-9

Kiểm tra Windows RE đã được kích hoạt hay chưa nhấn tổ hợp phím Shift + Restart nếu thấy có tùy chọn Reset This PC đồng nghĩa Windows RE đã được kích hoạt

 

View Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Published by
4 years ago